มีการปันส่วนเคล็ดลับกำไรชนิดใช้ทำอะไร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

864103
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหา TechKnowledge
ความละเอียด - ค่าจ้างจัดสรรเคล็ดลับรายได้ชนิดจะใช้ในการสร้างความแตกต่างระหว่างกำไรปกติบวกเคล็ดลับรายงาน เป็นผลรวมที่มีค่าน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแทน

หมายเหตุ:
1. ที่ปันส่วนเคล็ดลับกำไรชนิดจะใช้ในการสร้างความแตกต่างระหว่างรายได้ปกติของพนักงานบวกเคล็ดลับรายงาน ผลรวมที่มีค่าน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแทน
มีคำนวณ: เคล็ดลับในการปันส่วน =กำไรปกติ + เคล็ดรายงานลับ - ค่าจ้างขั้นต่ำ

2. ตัวอย่าง:
ค่าจ้างก.แบบปกติสำหรับพนักงานคือ $ 2.00/ชั่วโมง และ 40 ชั่วโมงซึ่งทำให้เกิดกำไรปกติของ $ 80 การทำงานของพนักงาน
B. ยอดนี้จะถูกเพิ่มเข้าในยอดเงินของเคล็ดลับในการรายงาน ตัวอย่าง เคล็ดลับมีการรายงานเป็นจำนวนเงิน $ 100
C. ยอดค่าจ้างรวมที่ยึดตามค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็น $ 5 / hr x 40 ชั่วโมง = $ 200 โดยสมมติว่า ค่าจ้างขั้นต่ำคือ $ 5 ต่อชั่วโมง
D. ผลรวมของรายได้ปกติ ($ 80) + ยอดเงินเคล็ดลับในการรายงาน ($ 100) จากนั้นออกจากยอดเงินค่าจ้างขั้นต่ำ: $ 200- $ 180 = $ 20
E. มอบหมายหรือโคัดจะต้องถูกป้อนสำหรับ $ 20 ชนิดการปันส่วนกำไรเคล็ดลับบทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 42806

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 864103 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2015 16:07:35 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Dynamics SL 7.0
  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB864103 KbMtth
คำติชม