เพิ่มหมายเลขเช็คในอดีต RM คำนวณอายุการทดลอง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:865107
เนื้อหาของ TechKnowledge
ทั่ว:

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เมื่อต้องการเพิ่มในลูกหนี้จัดการในอดีตคำนวณอายุทดลองสำหรับเช็คที่ใช้หมายเลขเช็ค

1. ในตัวเขียนรายงาน คลิกปุ่มตาราง เน้นตารางRM_HATB_Applied_TEMPและคลิกเปิด

2. คลิกความสัมพันธ์และคลิกสร้าง

3. สำหรับเขตข้อมูลตารางรอง เลือกแฟ้มคีย์ RM

4. สำหรับคีย์ตารางรอง เลือกKey1

5. เลือกฟิลด์ต่อไปนี้ในคอลัมน์ตารางหลัก ตามลำดับนี้:ใช้จากชนิดเอกสาร นำไปใช้จากหมายเลขเอกสาร

6. คลิกตกลงในหน้าต่างต่าง ๆ จนกว่าคุณจะกลับไปยังหน้าต่างหลักของตัวเขียนรายงาน

7. คลิกปุ่มรายงานและแทรกรายงานRM ในอดีตคำนวณอายุดุลทดลองโดยละเอียดและเปิดแฟ้ม

8. ในหน้าต่างคำนิยามรายงานคลิกตาราง

9. เน้นRM HATB ใช้ TEMPและคลิกสร้าง

10. เลือกแฟ้มคีย์ RMและคลิกตกลง ปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ของตาราง

11. คลิกปุ่มเค้าโครงและลากเขตข้อมูลหมายเลขการตรวจสอบจากแฟ้มคีย์ RMเข้าไปในส่วนเนื้อความของรายงาน คุณอาจต้องให้มีที่ว่างสำหรับตารางนั้น ด้วยการเอาเขตข้อมูลอื่น ๆ

12. บันทึกรายงาน และย้อนกลับไปยัง Dynamics จากนั้น ให้แก่ผู้ใช้รายงานภายใต้ความปลอดภัย -ระบบ - การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

หมายเหตุ: ในรายงาน -การขาย - งบทดลองเลือกดุลทดลองการคำนวณอายุในอดีต ปรับเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน โดยทำเครื่องหมายเพื่อแยกข้อมูลที่ใช้หลายสกุล ถ้ามีการปรับเปลี่ยนนี้จำเป็นต้องใช้ในรายงานการใช้หลายสกุล แทรก MC RM ในอดีตคำนวณอายุดุลทดลองโดยละเอียดในขั้นตอนที่ 7 และไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกรายงานจะไม่รวมข้อมูลการใช้หลายสกุลบทความนี้มีการ ID:5170 เอกสาร TechKnowledge

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ