คำอธิบายของเขตข้อมูลในหน้าต่างตั้งค่าฟิลด์ระบบหักบัญชีอัตโนมัติใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:865563
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงแต่ละฟิลด์ในหน้าต่างตั้งค่าฟิลด์ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ ใน Microsoft Dynamics GP และ Microsoft Business Solutions - สห Plains
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้หน้าต่างตั้งค่าฟิลด์ ACH เพื่อป้อนรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับแฟ้มที่ธนาคารใช้ ธนาคารในการใช้แฟ้มเหล่านี้จะทำการโอนย้ายเงินทุนของพนักงาน ฟิลด์ต่อไปนี้ในหน้าต่างการตั้งค่าเขตข้อมูลของระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณอาจต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับหมายเลขสำหรับเขตข้อมูลจำนวนมาก
 • รหัสบริษัท: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยรหัสบริษัท 10 หลัก
 • ชื่อ: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชื่อของบริษัท
 • จุดเริ่มต้นในทันที: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยหมายเลขเส้นทาง ของธนาคาร หรือ ของสหภาพสินเชื่อที่ส่งแฟ้ม
 • ชื่อ: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชื่อของธนาคารหรือชื่อของสหภาพสินเชื่อ
 • ปลายทางในทันที: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยหมายเลขเส้นทาง ของธนาคาร หรือ ของสหภาพสินเชื่อที่ได้รับแฟ้มนั้น
 • ชื่อ: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชื่อของสถาบันการเงิน
 • สถาบันที่มา: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยหมายเลขสายงานการผลิตของสถาบันการเงินเริ่มต้น ถ้าหมายเลขเส้นทางยาวเกินไป คุณสามารถละเว้นค่าศูนย์แรก
 • ข้อมูลการทดแทน: ปล่อยฟิลด์นี้ว่างยกเว้นว่าคุณจะแนะนำ โดยสถาบันการเงินเป็นอย่างอื่น
 • คำอธิบาย: ข้อความที่ถูกป้อนที่นี่ปรากฏบนใบแจ้งยอดของพนักงาน
 • ระบุพนักงานโดย: ฟิลด์นี้กำหนดรหัสพนักงานที่ใช้ในแฟ้มระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
 • รวมบรรทัดการชำระเงินอัตโนมัติ: เลือกคอลัมน์นี้ ถ้าคุณต้องการรวมบรรทัดการเดบิต และ ถ้าคุณต้องการให้ยอดดุล ACH แฟ้ม
 • หมายเลขสายงานการผลิต (ASL): ฟิลด์นี้ประกอบด้วยหมายเลขสายงานการผลิตสำหรับบรรทัดการชำระเงินอัตโนมัติ
 • หมายเลขบัญชี (ASL): ฟิลด์นี้ประกอบด้วยหมายเลขบัญชีค่าจ้างสำหรับบริษัท
 • ชนิดบัญชี (ASL): ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชนิดของบัญชีที่ใช้สำหรับค่าจ้างของบริษัท
 • ชื่อบริษัท (ASL): ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชื่อของบริษัท
 • ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มระบบหักบัญชีอัตโนมัติ: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของแฟ้มระบบหักบัญชีอัตโนมัติบนระบบคอมพิวเตอร์
 • ชื่อของ ACH ถัดไป: ฟิลด์นี้ประกอบด้วยชื่อของ ACH ไฟล์ถัดไปที่จะถูกสร้างขึ้น
 • การเพิ่มขึ้นของ ACH Filename: เลือกคอลัมน์นี้ถ้าคุณต้องการให้ระบบจะสร้างชื่อแฟ้มทุกครั้งที่คุณสามารถสร้างแฟ้มระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ