วิธีการตั้งค่า และคำนวณยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:865588
บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่า และคำนวณยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ ใน Microsoft Dynamics GP และ Microsoft Business Solutions – สห Plains
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการตั้งค่า และคำนวณยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การตั้งค่ารหัสค่าจ้างต่ำสุดยอดดุลค่าจ้าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้

  10.0 GP Dynamics ของ Microsoft และรุ่นที่สูงกว่า:

  บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่ค่าจ้างแล้ว คลิ กPaycode

  Microsoft Dynamics GP 9.0 และ Microsoft Business Solutions – สห Plains 8.0

  บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่ค่าจ้างและจากนั้น คลิกPaycode
 2. พิมพ์ หรือเลือกรหัสของค่าจ้าง และจากนั้น พิมพ์คำอธิบายลงในกล่องคำอธิบาย
 3. ในรายการชนิดของค่าจ้างเลือกยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ
 4. ในกล่องของอัตราการชำระค่าจ้างพิมพ์อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเป็นอัตราต่อชั่วโมงต่ำสุดที่พนักงานต้องได้รับ
 5. ในรายการรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างเลือกรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้าง
 6. ในส่วนที่อยู่ภายใต้ภาษีให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่จำเป็นสำหรับรหัสการชำระค่าจ้าง
 7. เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่ารหัสการชำระค่าจ้าง คลิกบันทึก
 8. ตั้งค่าบัตรพนักงานเพื่อใช้ยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปที่ค่าจ้างแล้ว คลิ กพนักงาน
  2. ในหน้าต่างการบำรุงรักษาพนักงาน คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. ในหน้าต่างการบำรุงรักษาข้อมูลเพิ่มเติมของพนักงาน คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำนวณยอดดุลค่าจ้างต่ำสุด
  4. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 9. กำหนดรหัสการชำระค่าจ้างให้กับพนักงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปที่ค่าจ้างและจากนั้น คลิกรหัสการชำระค่าจ้าง
  2. ในหน้าต่างการบำรุงรักษารหัสการชำระค่าจ้างพนักงาน เลือก หรือพิมพ์รหัสพนักงาน
  3. ในรายการรหัสการชำระเงินเลือกยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ
  4. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ คุณไม่สามารถสร้างธุรกรรม โดยใช้รหัสการชำระเงินยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ พนักงานที่มีกำหนดต่อไปนี้:
 • รหัสการชำระค่าจ้างต่อชั่วโมงที่อัตรา $2.00
 • เคล็ดลับรายงานค่าจ้างรหัส
 • รหัสการชำระค่าจ้างยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำที่อัตรา $5.50

ตัวอย่างที่ 1

พนักงานได้รับอัตราค่าจ้างที่เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำระหว่างการฝึกอบรม อัตราส่วนค่าจ้างในการชำระค่าจ้างรายชั่วโมง รหัสถูกตั้งค่าให้เป็นค่าจ้างของ $5.50 และดังนั้นจึงไม่มียอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำจะคำนวณ หรือปรากฏบนต้นขั้วการชำระค่าจ้าง

ตัวอย่างที่ 2

พนักงานทำงาน 40 ชั่วโมงระหว่างสัปดาห์ มีป้อนธุรกรรมสำหรับรหัสชำระค่าจ้างต่อชั่วโมงสำหรับ 40 ชั่วโมง สร้างการค้นหาว่า ค่าจ้างขั้นต่ำที่ $ 220 จะไม่สามารถตอบสนอง โดยใช้ธุรกรรมที่สร้างขึ้น ดังนั้น ต้นขั้วการชำระค่าจ้างพนักงานมีต่อชั่วโมงรหัสการชำระค่าจ้างที่ $80.00 และยอดดุลค่าจ้างขั้นต่ำรหัสการชำระค่าจ้างที่ $140 ($220-$80) ค่าจ้างรวมคำนวณได้สำหรับพนักงานเป็น $220.00

ตัวอย่างที่ 3

พนักงานทำงาน 40 ชั่วโมงระหว่างสัปดาห์ พนักงานได้รับ $100 ในเคล็ดลับ ตัว transactionisentered ต่อชั่วโมงสำหรับการชำระเงินตามรหัสที่ 40 ชั่วโมง และเคล็ดลับรายงานรหัสการชำระค่าจ้างที่ $100.00 สร้างการค้นหาว่า ค่าจ้างขั้นต่ำที่ $ 220 จะไม่สามารถตอบสนอง โดยใช้ธุรกรรมที่สร้างขึ้นมา และคำนวณยอดดุลค่าจ้างต่ำสุดของ $40 ดังนั้น ต้นขั้วการชำระค่าจ้างพนักงานรวมกับค่าจ้างรายชั่วโมง $80.00 และเคล็ดลับรายงานรหัส $100.00 และยอดดุลค่าจ้างต่ำสุดของ $40 การชำระค่าจ้าง ค่าจ้างรวมคำนวณได้สำหรับพนักงานเป็น 120.00 เหรียญ ($80 + $40)


ตัวอย่างที่ 4

พนักงานทำงาน 40 ชั่วโมงระหว่างสัปดาห์ พนักงานได้รับ $200 ในเคล็ดลับ รายการธุรกรรมถูกสร้างขึ้นสำหรับรหัสชำระค่าจ้างต่อชั่วโมงที่ 40 ชั่วโมง และเคล็ดลับรายงานรหัสการชำระค่าจ้างที่ $200.00 สร้างการค้นหาว่า ค่าจ้างขั้นต่ำที่จะสามารถตอบสนอง โดยใช้ธุรกรรมที่สร้างขึ้น ดังนั้น ต้นขั้วการชำระค่าจ้างพนักงานรวมกับค่าจ้างรายชั่วโมง $80.00 และเคล็ดลับรายงานจ่ายรหัส ณ $200.00 ค่าจ้างรวมคำนวณได้สำหรับพนักงานคือ $80.00ค่าต่ำสุดค่าจ้างสุทธิค่าจ้างสุทธิต่ำสุด min สุทธิค่าจ้าง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 865588 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 21:35:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

 • kbnosurvey kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbmt KB865588 KbMtth
คำติชม