ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างเมื่อคุณกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ บริหารบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:866570
บทนำ
บทความนี้กล่าวถึงเหตุดุลบัญชีบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้ในบัญชียอดดุลในบัญชีแยกประเภทที่แตกต่างจากยอดเงินรวมที่ครบกำหนดในอดีตคำนวณอายุทดลองรายงานใน Microsoft Dynamics GP มีอยู่โดยทั่วไปคำถามที่ถามที่ส่วนท้ายของบทความนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
กระทบยอดกับ GL รูทีนถูกใหม่สำหรับ 10.0 GP Dynamics ของ Microsoft (SP2) ชุดคำสั่งนี้สร้างแผ่นตารางทำการ Microsoft Office Exel คุณสามารถใช้กระดาษคำนวณนี้ให้ตรงกับธุรกรรมในการจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการบริหารบัญชีลูกหนี้ที่ได้ถูกลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป กระบวนการนี้ไม่สร้างธุรกรรมการแก้ไข อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจว่าธุรกรรมความแตกต่างที่ระบุไว้ในส่วนนี้ เปิดหน้าต่าง "การกระทบยอดกับ GL" ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่งานประจำชี้ไปที่การเงินเมื่อ ต้อง การกระทบยอดการแยกประเภททั่วไป


ข้างล่างนี้เป็นรายการของปัญหาที่เราได้เห็นซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่างกำลังทำงานอยู่:

 • มีพิมพ์รายงานในอดีตคำนวณอายุทดลองกับข้อจำกัด พิมพ์รายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีตอีก ด้วยชุดข้อจำกัดวันที่เท่านั้น
 • บัญชีบางบัญชีเจ้าหนี้บัญชีหรือบัญชีทั้งหมดที่บัญชีลูกหนี้จะดูโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณดูบัญชีทั้งหมดทั้งหมดหรือบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้บัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ชุดงาน ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ จัดการลูกหนี้ถูกลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป ชุดงานในบัญชีแยกประเภทถูกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ก่อนที่จะถูกลงรายการบัญชี
 • การปรับปรุง ไปยังบัญชีเจ้าหนี้บัญชี หรือบัญชีบัญชีลูกหนี้อาจถูกอ้างอิงโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท ธุรกรรมเหล่านี้ปรับปรุงบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้ปรับปรุงรายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต
 • ช่วงวันที่ในการทดลองโดยละเอียดให้รายงานโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับช่วงวันที่ในรายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ บริหารบัญชีลูกหนี้ เมื่อคุณพิมพ์รายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต คลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายวันลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปในการเลือกธุรกรรมสำหรับรายงานการใช้พื้นที่
 • ธุรกรรมถูกลงรายการบัญชี ในการ บริหารบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ บริหารบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้ไม่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปถ้าเคยสำหรับยอดดุลต้นงวด ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายลงรายการบัญชีกับบัญชีแยกประเภทในหน้าต่างเซ็ตอัพการลงรายการบัญชี สำหรับชุดการซื้อ หรือขายชุด ธุรกรรมจะถูกลงรายการบัญชีเมื่อต้อง การ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ บริหารบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ถูกลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามส่วนลดพร้อมใช้งานในการแยกประเภททั่วไปในหน้าต่างเซ็ตอัพการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในหน้าต่างเซ็ตอัพการบริหารบัญชีลูกหนี้ แล้ว ยอดเงินสุทธิของใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีที่มีส่วนลด ยอดเงินสุทธิเท่านั้นจะปรากฏบนรายงานงบทดลองโดยละเอียดโดยทั่วไป บัญชีแยกประเภท อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งหนี้แสดงยอดรวมของใบแจ้งหนี้รวมในอดีตคำนวณอายุทดลอง ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ บริหารบัญชีลูกหนี้
 • เอกสารถูกยกเลิกในรอบระยะเวลาแตกต่างกันมากกว่าที่จะถูกลงรายการบัญชีเดิม งบทดลองโดยละเอียดรายงานโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทอาจไม่ตรงกับรายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต ตัวอย่างเช่น สมมติว่า มีป้อนใบแจ้งหนี้ในวันที่ 1/1/2007 ใบแจ้งหนี้นี้ถูกยกเลิกในวันที่ 1/2/2007 มีพิมพ์รายงานทั่วไปบัญชีแยกประเภทงบทดลองโดยละเอียด สำหรับวันที่ 1/2/2007-วันที่ 28/2/2007 ธุรกรรมถูกยกเลิกจะปรากฏในรายงาน หากมีพิมพ์ในอดีตคำนวณอายุทดลอง โดยใช้ช่วงวันเดียวกัน เอกสารเป็นโมฆะจะไม่ถูกพิมพ์บนรายงานได้เนื่องจากถูกยกเลิก
 • ถ้าคุณต้องการให้ยอดดุลในบัญชีเจ้าหนี้บัญชีดุลหรือบัญชีลูกหนี้บัญชียอดดุลโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทกับในอดีตคำนวณอายุทดลองรายงานสำหรับระยะ ต้องจะกระทบยอดยอดดุลในรายงานในอดีตคำนวณอายุทดลองกับสุทธิ เปลี่ยนบนงบทดลองโดยละเอียดโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทสำหรับรอบระยะเวลาเดียวกัน
 • ถ้าคุณต้องการให้ยอดดุลในบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีดุลหรือบัญชีลูกหนี้บัญชีดุลโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทกับรายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีตสำหรับวันที่ไม่ได้อยู่ในรอบระยะเวลาที่แน่นอน กำหนดว่า การจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการบริหารบัญชีลูกหนี้ได้เคยถูกสมดุล ถ้าไม่เคยมีถูกสมดุลการจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการบริหารบัญชีลูกหนี้ ดุลเริ่มต้นอาจไม่ถูกต้อง ในสถานการณ์นี้ ยอดดุลรอบระยะเวลาล่าสุดก่อน และการกระทบยอดแล้ว เดือนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ
 • ถ้าเกิดการขัดจังหวะการลงรายการบัญชี ชุดอาจไม่ได้ถูกลงรายการบัญชีอย่างถูกต้อง ในบัญชีแยก ประเภททั่วไป การ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ จัดการลูกหนี้
 • ไม่ใช่ทั้งหมดของชุดงานบัญชีแยกประเภทถูกลงรายการบัญชี
 • เมื่อคุณพิมพ์รายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต คุณไม่ไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ในพื้นที่แยกออก:
  • เครดิตใช้ไม่ลงรายการบัญชีเอกสาร
  • ยอดดุลเป็นศูนย์
  • กิจกรรม
  คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ และจากนั้น พิมพ์รายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต

  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการจับคู่ทั่วไปบัญชีแยกประเภทงบทดลองโดยละเอียดรายงานและรายงานงบทดลองการคำนวณอายุในอดีต โดยเฉพาะเอกสาร คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายเอกสารที่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน
 • ถ้าคุณใช้การจัดการการใช้หลายสกุลเมื่อคุณประเมินค่าใหม่ คุณเลือกที่จะลงรายการบัญชีไปบัญชีตรงข้ามของซื้อ/ขาย
 • ใน Microsoft Dynamics GP 10.0 ยอดเงินบัตรเครดิตถูกป้อนในหน้าต่างรายการธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ ซึ่งอาจทำให้สมดุลในการกระทบยอดสำหรับการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไปเนื่องจากเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสุทธิจะลงรายการบัญชีในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ถ้าไม่มีการขัดจังหวะ/ปัญหาเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี ชุดงานบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้และธุรกรรมที่พบในทั้งสองงาน และตารางที่เปิดในเวลาเดียวกัน การลบชุดงาน RM หรือ PM ใน GP จะทำให้เกิดปัญหา ในกรณีนี้ ผู้ใช้มักเห็นระเบียนในตารางทั้งสอง และตัดสินใจไม่ต้องการชุดงานดังนั้นจะลบหมายเลขนั้นใน GP เนื่องจากการทำงานและตารางที่เปิดใช้ร่วมกันเป็นตารางการกระจาย การลบชุดงานใน GP จะเอาระเบียนแจกจ่ายดังกล่าว ผลลัพธ์สุดท้ายคือ ว่า ระเบียนหัวกระดาษของธุรกรรมที่มี อยู่ แต่มีการกระจายไม่ตรงกันในด้าน RM หรือ PM แต่ GL ถูกปรับปรุงอย่างถูกต้อง ปัญหานี้จะมีพิจารณาในเวอร์ชันถัดไปของ Microsoft Dynamics GP
 • การกระจายอาจแสดงค่าในส่วนการจับคู่อาจมียอดเงินที่แตกต่างกันถ้าไม่มีส่วนลด เพื่อจับคู่ บัญชีแยกประเภททั่วไปส่วนลดควรได้ถูกนำออก ด้วยบัญชี PM/RM ก่อนที่จะเรียกใช้การกระทบยอด GL กระบวนการ ปิดแผ่นตารางทำการ และรันอีกครั้ง ด้วยบัญชีแยกประเภททั่วไปส่วนลดแสดงอยู่ด้วย
 • การกระจายอาจหายไปบนด้าน PM/RM ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชนิด (เงินสด การชำระเงิน การซื้อ) ในแผ่นตารางทำการกระทบยอด บัญชีจะใช้เฉพาะสำหรับฝั่ง GL ไม่มีใช้บัญชีผู้ใช้บนด้าน PM/RM ด้าน PM/RM ดึงโดยใช้ค่าจ้าง หรือชนิดระเบียนโดยไม่คำนึงถึงว่าบัญชีผู้ ใช้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรจะแน่ใจว่าจะแสดงรายการบัญชีที่บัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้ของคุณทั้งหมดในหน้าต่างการกระทบยอด และเพียงแค่สลับชนิดของการกระจายในตาราง SQL ไม่ทำการแจกจ่ายจะแสดงขึ้นถ้าคุณสร้างกระดาษคำนวณใหม่
 • ตรวจสอบวันนำไปใช้และวันลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปในตารางนำไปใช้สำหรับธุรกรรมการใช้หลายสกุลโดยเปรียบเทียบกับวันที่เกิดขึ้นจริงจะถูกลงรายการบัญชีใน GL. ตัวอย่างเช่น บน 22 ม.ค. ใบลดหนี้ที่ลงวันที่ 31 dec ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 5 dec และวันนำไปใช้ และวันลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกเว้นเป็น 22 ม.ค. อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปชุดงาน ผู้ใช้ได้เปลี่ยนวันที่ถึง 31 ธ.ค. ในกรณีนี้ กระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL สำหรับเดือนธันวาคมแสดงยอดเงินกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงบนทั้งสองด้าน และจะปรากฏที่จะกระทบยอด อย่างไรก็ตาม รายงาน HATB ไม่รู้จักยอดกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ได้ และจะถูกปิด ด้วยยอดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ GL เนื่องจากจะไม่ถูกนำไปใช้ หรือลงรายการบัญชีจนถึงเดือนมกราคมตามระเบียนนำไปใช้


คำถามที่ถามบ่อย:


Q1: เป็นการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL การกระทบยอดจริงสำหรับบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้เพื่อแยกประเภททั่วไปหรือไม่

A1: กระทบยอดกับ GLfeature จะเป็น 'เครื่องมือการแก้ไขปัญหา' เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุการกระจายไม่ตรงกันระหว่าง RM/PM และ GL. ดังกล่าวถูกไม่จำเป็นต้องหมายความว่า จะผูกออกไป HATB และที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าเราทราบว่า ไคลเอ็นต์กำลังทำอยู่ ยอดดุลของการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL จะประเมินที่ดีที่สุดที่ใช้เพิ่ม/ลบอย่างง่ายในการกระจายในตาราง ในขณะที่ดุลในการ HATB คำนึงถึงเกือบทุกตาราง ตลอดจนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และถูกต้องยอดดุลและดังนั้น ทั้งสองมักจะไม่ผูกออก

การกระทบยอด 'true' ควรอยู่ระหว่าง RM หรือ PM ในอดีตคำนวณอายุทดลอง (HATB) และ ทดลอง GL รายงาน ถ้าสิ่งเหล่านี้ตรงกับ แล้วคุณจะไม่ต้องจำเป็นต้องเรียกใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL สำหรับเดือนนั้น ๆ ตาราง GL ประกอบของเดบิตและเครดิต และตารางที่ HATB ดึงจากหัวข้อธุรกรรมจะใช้ตารางที่ระเบียน ดังนั้น ลูกค้าถามสำหรับวิธีการกระทบยอดการกระจายใน GL กับตารางการกระจายใน RM หรือ PM เพื่อช่วยค้นหาความแตกต่างในระดับนั้นหรือไม่ ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมการกระทบยอดกับ GL รูทีนที่สร้าง จะสร้างขึ้นเพื่อให้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเพื่อเปรียบเทียบการกระจายระหว่างโมดูลเพื่อช่วยระบุขาดการกระจาย ที่อาจนำคุณกลับไปยัง transactionfrom หายไป HATB การกระจาย ดังนั้น ใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL เป็น 'เครื่องช่วย' เท่านั้นเพื่อช่วยคุณกระทบยอด HATB กับ GL งบทดลอง ถ้า HATB และเทราไบต์ GL ดุล แล้วไม่มีจริง ๆ จำเป็นต้องเรียกใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL สำหรับเดือนนั้น ๆ


Q2: ผลรวมในกระดาษคำนวณ กระทบยอดไปยังGL ควรตรงกับผลรวมบน HATB หรือไม่

A2: ไม่ ผลรวมในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL เป็นเพียงตัวอย่างง่ายการบวก/ลบของการแจกแจงระเบียนในตารางนั้น และไม่คำนึงถึงตารางอื่น ในขณะที่การ HATB มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งตารางเพื่อคำนวณดุลโดยใช้ธุรกรรม และใช้ จะบันทึกตาราง และ การคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการคำนวณที่แตกต่างกันวิธี/ตารางที่ใช้เพื่อดูยอดดุล การกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL ไม่คาดว่าหูกระต่าย outright กับอายุหนี้ยอดดุลในรายงาน HATB และจะทำให้การกระทบยอดได้ยาก คุณไม่จำเป็นต้องผูกยอดดุลในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL เพื่อรายงาน HATB

เราแนะนำให้ละเว้นผลรวมในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL และเพียงแค่ใช้ส่วน Unmatched และการจับคู่อาจจะช่วยให้คุณค้นหาความแตกต่างการค้นคว้าเพื่อดูถ้าที่อาจอธิบายความแตกต่างระหว่าง GL TB และ HATB กระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL ไม่กระทบยอดจริง และเท่านั้นสร้างขึ้นเป็น 'เครื่องช่วย' เพื่อช่วยคุณระบุความแตกต่างของการกระจายสินค้าต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อดูว่านี่คือความแตกต่างในระดับธุรกรรม แท้ที่จริง ถ้า HATB ตรงกับเทราไบต์ GL จริง ๆ จะไม่มีความต้องการเพื่อเรียกใช้การกระทบยอดเพื่ออรรถประโยชน์ GL สำหรับเดือนนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีความแตกต่างที่ไม่มีการระบุ

Ifyou ยังคงต้องการผูกยอดดุลในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL กับดุลในการ HATB นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในการสนับสนุนปกติกรณีและปัญหา เหตุผลเราได้ระบุอยู่ที่ด้านบนของ KB และอาจมีเหตุผลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ ระบุ แต่เนื่องจากการกระทบยอดนี้ไม่จำเป็นระหว่างดุลรวมอย่างง่ายที่มีอยู่ในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL และดุลที่คำนวณซับซ้อนมากขึ้นบนรายงาน HATB และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้กระทบยอด นั้นจะถือว่าค่าใช้จ่ายทางคำปรึกษาเป็นต้นเมื่อต้องการดูลงในข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถกระทบยอดเหล่านี้เพื่อให้ผู้อื่นQ3: สิ่งที่ฉันควรทำการกระจายในด้าน GL ขาดหายไปหรือไม่

A3: ถ้าคุณพบว่าการกระจายทางด้าน RM หรือ PM ที่ไม่ใช่ทางด้าน GL ตรวจสอบด้านแยกประเภททั่วไปสำหรับผลต่างของเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุด GL ทั้งหมดถูกลงรายการบัญชีหรือไม่ หากมีขาดหายไปบนด้าน GL แท้จริง คุณจะต้องป้อนรายการสมุดรายวันการปรับปรุงโดยตรงไปยังแยกประเภททั่วไปสำหรับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปสามารถกระจายQ4: สิ่งที่ฉันควรทำการกระจายในด้าน RM หรือ PM ขาดหายไปหรือไม่

A4: ถ้าการกระจาย GL อยู่ แต่หายไปในฝั่ง RM หรือ PM ก่อนอื่นตรวจสอบสำหรับผลต่างของเวลา นอกจากนี้ยัง ค้นคว้าเพื่อดูถ้าธุรกรรมตัวเองอยู่บนรายงาน HATB และจะถูกนำมาพิจารณา เป็นไปได้ว่า ธุรกรรมที่มีอยู่ แต่การกระจายการขาดหายไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นกลายเป็นคำถาม 'ฉันรับการกระจายใน RM หรือ PM แล้ว ถ้าธุรกรรมที่มีอยู่ ได้อย่างไร' ขั้นแรก ให้พึงระลึกว่า ตารางการกระจายใน RM หรือ PM ไม่ได้ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์หรือรายงานใน GP อื่น ๆ อื่นที่ไม่ใช่กระดาษคำนวณที่กระทบยอดนี้ ดังนั้น จึงจำเป็นจริง ๆ เพื่อเอาไพ่เพิ่มกลับเข้าไปใน RM หรือ PM หรือไม่ ประเมินนั้นทุกครั้งที่คุณเติมข้อมูลตารางที่ไม่มีใช้ที่ใดก็ได้อื่น

แต่ถ้าคุณเลือกเมื่อต้องการแก้ไขตารางการกระจาย PM ดังนั้น คุณจะต้องยกเลิกเอกสาร เพื่อให้ระเบียนที่ใช้ย้ายกลับเมื่อต้องการเปิด จากนั้น ใช้การลบธุรกรรมประวัติยูทิลิตี้การเอาเอกสารถูกยกเลิก ตรวจสอบการตั้งค่าการลงรายการบัญชีที่ลงรายการบัญชี 'กับ ' GL และ 'ลงรายการบัญชีผ่านเพื่อแยกประเภททั่วไป' ลบชุด GL ที่สร้างขึ้น โดยการโมฆะ จากนั้น เอกสาร rekey กลับเข้าไปในบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้ธุรกรรมและการกระจายจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายกเลิกชุดงานแยกประเภททั่วไปนี้ จากนั้น นำเอกสารใหม่ลงในเอกสารเปิด และพวกเขาควรย้ายไปประวัติอีกครั้ง

Tofix ดังกล่าวในตารางการแจกจ่าย RM คุณจะต้องเอาออกทั้งสองด้านของใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน และ rekey ทั้งกลับ และลบชุดงานใน GL.Q5: ธุรกรรมในส่วนของการจับคู่อาจดูเหมือนจะตรงกัน ทำไมไม่เหล่านั้นในส่วนของ Matched หรือไม่

A5:มีหลายเขตข้อมูลที่จะถูกจับคู่รายชื่อการแจกจ่าย ฟิลด์ทั้งหมดต้องตรงกับการเคลื่อนย้ายไปยังส่วน Matched ถ้าบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเขตข้อมูลตรงกัน จาก นั้นก็จะใส่ในอาจตรงส่วน ตัวอย่างเช่น นี่คือฟิลด์ที่จะถูกจับคู่สำหรับ PM เพื่อแยกประเภททั่วไป:

การจัดการบัญชีเจ้าหนี้ - GL
หมายเลขใบสำคัญ - เริ่มต้นหมายเลขตัวควบคุม
แหล่ง TRX - TRX แหล่งที่มา
ลงรายการบัญชีวัน - วันธุรกรรมที่
ยอดเงินในของบัญชี - ยอดเงินเดบิตหรือยอดเงินเครดิต


Q6: ฉันคีย์การกระจายการขาดหายไปใน GL หรือ RM/PM และเรียกใช้การกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL จะไม่ตรงกันอาจมีการจับคู่รายการไม่ย้ายไปยังส่วน Matched ?

A6: ไม่ ถ้าเห็นธุรกรรมแยกต่างหาก จะมีหมายเลขใบสำคัญที่แตกต่างกันและรหัสแหล่งที่มา Trx อย่างดีที่สุดวันลงรายการบัญชีและยอดเงินอาจตรงกับ ซึ่งไม่สามารถใส่ลงไปในส่วนอาจมีการจับคู่ของกระดาษคำนวณQ7:ทำไมไม่ดุลสิ้นสุดในกระดาษคำนวณรายเดือน หรือรายไตรมาสตรงกับดุลต้นงวดในกระดาษรายเดือน หรือรายไตรมาสถัดไปหรือไม่?

A7 วาง: Ifthe สิ้นดุลของรอบระยะเวลาหนึ่งไม่ตรงกับจุดเริ่มต้นยอดดุลของรอบระยะเวลาถัดไป มักเนื่องจาก มีการแจกจ่ายถูกละเลยระเบียนที่มีระเบียนหัวกระดาษไม่มีในตารางบัญชีแยกประเภทย่อย ยอดดุลสิ้นงวดจะคำนวณ โดย Excel ขวาในกระดาษคำนวณ เพียงแค่ใช้ยอดดุลเริ่มต้นสำหรับรอบระยะเวลาที่ด้านบนของกระดาษคำนวณ และเพิ่ม/ลบระเบียนการแจกจ่ายที่ปรากฏบนแผ่นงานเพื่อให้ได้ดุลสิ้นสุด คง ในรอบระยะเวลาถัดไป ดุลเริ่มต้นถูกคำนวณ โดยทำการคำนวณอย่างง่ายเดบิต/เครดิตของเรกคอร์ดแบบกระจายในตาราง SQL และกระบวนงานที่เก็บรวมตารางหัวข้อ ดังนั้นจะไม่รวมการกระจายใด ๆ ที่ไม่มีระเบียนหัวกระดาษ ผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะว่า บางการกระจายถูกคำนวณเป็นยอดดุลสิ้นสุดบนกระดาษคำนวณก่อนหน้านี้ และตัดออกจากยอดดุลต้นงวดในรอบระยะเวลาถัดไปQ8: การกระจายทางด้าน RM/PM มีอยู่ แต่ไม่มีการ pulling ลงในกระดาษคำนวณ

A8: ทบทวนคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:
 • ตรวจสอบ rangeused วันในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ
 • ตรวจสอบว่า การกระจายที่มีอยู่ในตาราง PM10100 หรือ PM30600 สำหรับ PM. (หรือ RM: ค้นหา RM10101 หรือ RM30301) การตรวจสอบวันที่ในการกระจายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาอยู่ภายในช่วงคุณป้อนสำหรับกระดาษคำนวณ สิ่งสำคัญคือการระบุตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในตารางการแจกแจง RM หรือ PM และไม่ให้อาศัยเท่านั้น reprinted สมุดรายวันการลงรายการบัญชีตัวอย่าง
 • ถ้าคุณพบว่าการกระจายการในตาราง RM หรือ PM แล้วดูการกระจายเหล่านี้บนเอกสารในแบบ front-end จะมีการกระจายชนิดของค่าจ้างหรือ REC หรือไม่ ได้แก่ชนิดเท่านั้นที่จะเบิกไปยังกระดาษคำนวณการกระทบยอดทางด้าน RM หรือ PM


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 866570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/07/2016 20:21:00 - ฉบับแก้ไข: 0.8

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB866570 KbMtth
คำติชม