การแก้ไข: ข้อความจำนวนมากจะถูกเก็บในตาราง BizTalkServerIsolatedHostQ BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูลการกู้คืนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่สูญหายไปเป็นสาเหตุ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

867449
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ Microsoft BizTalk Server 2004 ที่กู้คืนจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่สูญหายไป ข้อความจำนวนมากถูกวางในตาราง BizTalkServerIsolatedHostQ BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูล ข้อความถูกหยุดชั่ว คราว แต่การดำเนินการ suspension ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x80070715:

ไม่พบชนิดของทรัพยากรที่ระบุในแฟ้มอิมเมจ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการกำหนดเส้นทางข้อความการตอบสนองการโฮสต์ที่ยังไม่ส่งข้อความหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์มากลับออนไลน์ โดยการออกแบบ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น และที่คาดไว้ในเงื่อนไขล้มเหลว ไม่มีระเบียนของข้อความที่อยู่ดังนั้น และข้อความถูกหยุดชั่วคราว
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
888751วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size    File name  --------------------------------------------------------------------------------------  11-Jun-2004 21:43 3.0.5311.0  720,896 Microsoft.biztalk.globalpropertyschemas.dll  11-Jun-2004 22:20 3.0.5311.0 1,021,952 Btsmsgcore.dll  11-Jun-2004 21:44 3.0.5311.0   32,768 Microsoft.biztalk.cachingservice.dll  11-Jun-2004 22:20 3.0.5311.0  144,896 Btshttpreceive.dll  11-Jun-2004 22:20 3.0.5311.0   69,632 Microsoft.biztalk.httptransport.dll  11-Jun-2004 21:51 3.0.5311.0   49,152 Microsoft.biztalk.messaging.dll  11-Jun-2004 21:44 3.0.5311.0  217,088 Microsoft.biztalk.pipeline.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
bts

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 867449 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 10:55:40 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbiztalk2004sp1fix kbbiztalk2004presp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB867449 KbMtth
คำติชม