รายการของบักที่มีแก้ไขในใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867460
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้กล่าวถึงบักที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ.NET Framework Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885055วิธีการขอรับ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
318785วิธีการตรวจสอบ.NET Framework รุ่นที่มีการติดตั้ง และการเซอร์วิสแพ็คได้ถูกประยุกต์ใช้
ถ้าคุณประสบปัญหาการติดตั้ง service pack นี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
899619การติดตั้ง.NET Framework เซอร์วิสแพ็คไม่สมบูรณ์ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004 ก่อน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework และมี.NET Framework ใช้สำหรับอะไร แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
คำถามที่ถามบ่อย
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/Aa497323.aspx
ข้อมูลเพิ่มเติม

.NET กรอบ 1.1 Service Pack 1

818776การแก้ไข: เค้าโครงแบบของตัวควบคุมในฟอร์ม Windows การสืบทอดมาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณใช้.NET Framework 1.1
824210การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดำเนินการที่ร้ายแรงเอ็นจินการผิดพลาด" ใน Windows Server 2003
824297การแก้ไข: ตัวแปรของชนิด VT_NULL จะไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วการแม็ปทั่วภาษาที่ใช้งานจริงชนิดการอ้างอิงใน Framework Microsoft .NET
837522การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "E_INVALIDARG" เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างอินสแตนซ์ของคอมโพเนนต์.NET ที่ให้บริการ
836989การแก้ไข: ผู้ใช้การรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นการรักษาความปลอดภัย" ในขณะที่ผู้ใช้รหัสการทำงานที่ใช้.NET Framework 1.1 ในสภาพแวดล้อมของความน่าเชื่อถือเป็นบางส่วน
835405การแก้ไข: ตัวควบคุม DataGrid รายงานมีจำนวนแถวที่ไม่ถูกต้องเมื่อคอลัมน์ที่ถูกปรับเปลี่ยนถูกซ่อนอยู่ โดยการเลื่อนแบบเมื่อคุณใช้.NET Framework 1.1
835847การแก้ไข: ตัวควบคุมผู้ใช้แบบฟอร์ม Windows ของคุณไม่พิมพ์ และไม่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Internet Explorer
829986การแก้ไข: COM ไป COM + marshaling ไม่จัดการ enregistered อาร์กิวเมนต์อย่างถูกต้อง
828884การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์.NET Framework แบบที่ประกอบด้วยวัตถุ MSChart รันได้ช้าลงถ้าแอพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายใน Visual Studio .NET 2003
828295ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข: "ข้อยกเว้นการรักษาความปลอดภัย: PermissionToken ดัชนีไม่ตรงกับการดัชนีเป็น m_unrestrictedPermSet "
825680การแก้ไข: หน่วยความจำไม่เพียงพอ ข้อยกเว้นอาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีการให้ยอดเงินที่สำคัญของหน่วยความจำกายภาพจะยังคงพร้อมใช้งาน
823473โปรแกรมประยุกต์.NET visual Basic ที่ใช้ในคำชี้แจงสิทธิ์ ReDim อาจปิดโดยไม่คาดคิด
823445การแก้ไข: ไคลเอ็นต์วัตถุไคลเอนต์ที่เปิดใช้งานที่เชื่อมโยง โดยใช้ Soapsuds.exe อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดในการยกเว้น deserialization
823201การแก้ไข: ของคุณประยุกต์ COM + อาจทำงานช้าเมื่อคุณสร้างวัตถุ โดยใช้แอตทริบิวต์ SynchronizationAttribute
818982การแก้ไข: "ไม่ตรง COMException -ชนิดกัน" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณส่งพารามิเตอร์ตัวแปรจากรหัสที่ได้รับการจัดการ
817703แพ็คเกจการติดตั้งที่รวมสำหรับ.NET Framework 1.1 - ฮอตฟิกซ์ 818981, 818982 และ 822878
813340FIX: You receive a "System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object" error message when you implement JIT optimization by using a float
811672FIX: You receive an "Unhandled Exception" error message when you run an application that uses valid C code
839616FIX: The value of the SelectedIndex property of the ComboBox control does not change when you set the text by using the Text property
839424FIX: The group membership list becomes truncated when you add group memberships by using the .NET Framework System.DirectoryServices namespace
839289FIX: The GC heap becomes corrupted when you use the .NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider class
836874FIX: System.ArgumentOutOfRangeException occurs intermittently with ADO.NET
839047FIX: A memory leak may occur when COM objects are passed as VARIANT in the Microsoft .NET Framework 1.1
838301FIX: WMI events cannot occur if lots of file references are passed to the Csc.exe tool
837634FIX: An application stops responding when you open multiple dialog boxes by using Visual Studio .NET on a Tablet PC that is running Windows XP Tablet PC Edition
837033FIX: You cannot download a .NET Framework assembly in Internet Explorer
836798การแก้ไข: A deadlock สภาวะเกิดขึ้นเมื่อคุณดาวน์โหลดแอสเซมบลีในโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกสร้าง โดยใช้.NET Framework 1.1
836612การแก้ไข: ฟอร์ม Windows การสืบทอดมาของคุณจะมีขนาดเล็กเมื่อคุณแก้ไขใน Visual Studio .NET 2003
835480การแก้ไข: ออกตัวควบคุม DataGrid อาจไม่ใหม่ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณปรับขนาดคอลัมน์ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.1 Windows Forms
835361การแก้ไข: เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติที่มองเห็นได้ของตัวควบคุม DataGrid เป็นเท็จ ตัวควบคุม DataGrid จะยังคงมองเห็นได้ใน.NET Framework 1.1
834672การแก้ไข: คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อโปรแกรมประยุกต์ multithreaded เรียกเมธอด PerformanceCounter.NextValue
834608การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หลายตัวควบคุม ด้วย ID เดียว" เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมผู้ใช้ที่เก็บไว้ชั่วคราวเพื่อ Webforms แบบไดนามิก
834104โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ขัดข้องใน.NET Framework เมื่อกำลังเรียกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวประมวลผลหลาย และจะใช้เป็นคลาส ArrayList
833326BUG: ตารางแฮชของการที่ปรากฏขึ้นให้ ขยาย unbounded ด้วย.NET Framework 1.1
832705การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ที่ระบุในตัวควบคุม DataGrid
832597การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันใน Vbc.exe หรือ Csc.exe เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ใน.NET Framework
831730การแก้ไข: " InvalidOperationException...การโหลดปัจจัยสูงเกินไป" เมื่อคุณใช้คอลเลกชัน Hashtable
831263การแก้ไข: คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อตรวจนับ # Induced GC สูงในโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ที่ได้รับการจัดการ
831150ข้อผิดพลาด "Viewstate ไม่ถูกต้องสำหรับเพจนี้" ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการแก้ไขปัญหา
830789การแก้ไข: วิธีการบริการเว็บระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) ละเว้นลักษณะ RequestElementName ของคลา SoapRpcMethodAttribute เมื่อชื่อของวิธีการประกอบด้วยยัติภังค์ใน.NET Framework 1.1
830698การแก้ไข: แอสเซมบลีที่สร้างขึ้นอาจไม่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ emitted
829977เงื่อนไขหน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้งาน COM + 1.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Service Pack 4
829615การแก้ไข: ฟอร์มที่มีการซ้อนทับกันอยู่กับตัวควบคุม DataGrid โดยอัตโนมัติมาเบื้องหน้าเมื่อมีการปรับปรุงแหล่งข้อมูลใน.NET Framework 1.1
828943การแก้ไข: การเรียก interop COM อาจส่งคืน HRESULT ไม่ถูกต้อง
828099การแก้ไข: ข้อมูลจะไม่เรียงอย่างถูกต้องบนตัวควบคุม DataGrid ในโปรแกรมประยุกต์ Windows ใน.NET Framework 1.1
827801การแก้ไข: เหตุการณ์ Microsoft .NET Framework 1.1 Page_Load fires สองครั้ง
827558การแก้ไข: IEHost ทำการเรียกกลับไปยังพอร์ต 80 เมื่อ Internet Explorer ถูกผูกไว้กับพอร์ตอื่นนอกเหนือจากพอร์ต 80
827210ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: System.ExecutionEngineException เกิดขึ้นในโมดูลไม่รู้จัก
827035การแก้ไข: ASP.NET หยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณทำการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
826981การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาดข้อยกเว้นเมื่อคุณเข้าถึงคุณสมบัติ RTF ของตัวควบคุม RichTextBox
826945FIX: ALT+TAB does not bring the owner window to the foreground when a parent form contains a ToolTip control
826497A Windows Form that contains a TextBox control and a ComboBox control does not display a drop-down menu
826368You cannot run WMI events from the older versions of the instrumented assembly
825082NullReferenceException error when you use combined FlagsAttribute enums in ASP.NET controls
824680PhoneCall control does not render the plus sign character in telephone numbers
824336FIX: Custom performance counters do not publish performance data to WMI
823274FIX: An access violation occurs if the DEVPATH environment variable refers to a network share in a Visual Studio .NET 2003 project
823140FIX: Managed application that makes COM to COM+ calls may experience an access violation error
822734FIX: ValidationSummary (Validator) controls no longer appear after you upgrade to the .NET Framework 1.1
821536FIX: A System.ArgumentException exception occurs when you try to create a Windows form that inherits from a Windows form that contains a dataset
821349FIX: Embedded null characters may bypass request script validation
821157การแก้ไข: เพจ ASP.NET ข้อความข้อผิดพลาดที่ "ไม่พร้อมใช้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันงาน" ถ้า DLL มีการโหลดในพื้นที่ที่อยู่ของ 0x33A20000 และคุณร้องขอ
821155การคอมไพล์ชุดพื้นหลังอาจทำให้ deadlock เมื่อหมดแล้วพูเธรด
820743การแก้ไข: เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพของ ASP.NET ไม่นับ AppDomains โหลดมากกว่า 113
819792การแก้ไข: JScript เรียกเมธอด GC.Collect จาก IVsaEngine.Close ใน Visual Studio .NET 2003
818803อาการของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน RTM ไปรษณีย์ของ ASP.NET 1.1 Framework .NET
811532การแก้ไข: ตัวนำที่ Windows Forms ActiveX ควบคุมเข้า (Aximp.exe) ไม่จัดการค่าเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
823030การแก้ไข: DataGrid ทำเข้ากันได้กับ 508 ส่วนของ Amendments ดำเนิน Rehabilitation ของ 1998
833612การแก้ไข: คุณได้รับการ "ตัวชี้รหัสที่ไม่ถูกต้อง: 0 " ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด AppendChild กับพารามิเตอร์เป็น Null ใน Smartnav.js ใน.NET Framework 1.1
829487การแก้ไข: ตัวควบคุม DataGrid หมดโฟกัสเมื่อคุณกดรวมของแป้น SHIFT + ลูกศรลง
829585การแก้ไข: กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานของ ASP.NET อาจทำให้การใช้งาน CPU สูงเมื่อนั้นเป็นโฮสต์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ remoting
836092ไคลเอ็นต์ WML อาจได้รับชุด QueryString ซ้ำที่มีการตั้งค่า โดยใช้คุณสมบัติ Form.Action
834280การแก้ไข: A NullReferenceException เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้วิธีการที่มีค่า null ในการเริ่มต้นเป็นพารามิเตอร์ใน.NET Framework 1.1
833047การแก้ไข: mnemonics เมนูดำเนินบนแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้องในอินเทอร์เฟซของเอกสารหลายโปรแกรมประยุกต์แบบฟอร์ม Windows (MDI)
833050การแก้ไข: "ทำดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์" ข้อผิดพลาดความใน Visual Studio .NET เมื่อโปรแกรมควบคุม ODBC ไม่สนับสนุนฟังก์ชัน SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)
839588การแก้ไข: คุณได้รับการ System.ArgumentOutOfRangeException เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการอ่านจากการเป็นคลาส XmlTextReader ใน ASP.NET
831575การแก้ไข: การใช้งานหน่วยความจำของ CPU spikes เมื่อคุณทำการแยกวิเคราะห์ appInfo องค์ประกอบใน schema ที่ XML
832757การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.Xml.Xsl.XsltException เกิดเมื่อคุณพยายามที่จะทำการแปลง XSLT โดยใช้สไตล์ชีมี XSLT ที่ใช้ฟังก์ชันหมายเลขการจัดรูปแบบ
822956การแก้ไข: การลดประสิทธิภาพการทำงานเกิดเมื่อคุณใช้อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของคลา XmlValidatingReader
818777การแก้ไข: คลา XmlTextReader การสร้างข้อยกเว้นในการรันไทม์เมื่อคุณอ่านเอกสาร XML
839462การแก้ไข: แอสเซมบลี.NET Framework 1.1 ของคุณอาจหยุดการตอบสนองภายใต้เงื่อนไขหน่วยความจำเหลือน้อยหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวสร้าง Native ของรูป (Ngen.exe)
839577การแก้ไข: คุณไม่สามารถเลื่อนลงในแบบฟอร์มการลูก MDI โดยการคลิกลูกศรเลื่อนลง
839174การแก้ไข: คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 1053: การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณหยุด หรือบริการของ Windows ได้รับการจัดการการหยุดชั่วคราว
836691FIX: Text that you type inside an Edit control is not visible when several rows are selected inside a DataGrid control in the .NET Framework 1.1
823951FIX: You receive an "Access violation" error message when you call a ServicedComponent derived class object through a COM Callable Wrapper
822411FIX: XML Messaging with the .NET Framework 1.1 hotfix rollup
836144FIX: Many mouse messages may cause the computer to stop responding on a computer that is running the .NET Framework 1.1 with Service Pack 1
835815FIX: The position of the spread sheet in the window is different from the position of the scroll box in the scroll bar on a computer that is running the .NET Framework 1.1
831018FIX: The server stops responding after it makes a remote call to a client Marshal-by-reference (MBR) object in .NET Framework 1.1 Remoting
824629FIX: Temporary files are not deleted after you connect to a server that is running Windows SharePoint Services or SharePoint Portal Server 2003
821758FIX: Server.Transfer does not invoke IsPostBack in .NET Framework 1.1
825709"An exception System.ExecutionEngineException has occurred" error message when you use multiple asynchronous events

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 867460 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:37:39 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbmt KB867460 KbMtth
คำติชม