รายการของบักที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867461
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับบักที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3) Service Pack เป็นแบบสะสม ดังนั้น บักที่มีแก้ไขใน service pack หนึ่งจะยังแก้ไขในครั้งต่อมาเซอร์วิสแพ็ค ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งใน.NET Framework Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่คุณติดตั้งใน.NET Framework Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework บริการชุด การคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318836วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ.NET Framework
318785ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คบน.NET Framework
899619ไม่มีดำเนินการติดตั้ง.NET Framework เซอร์วิสแพ็คถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม

.NET กรอบ 1.0 Service Pack 3

318320เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งเพจ.aspx ด้วย SmartNav ภายใต้ SSL
321562การแก้ไข: ขึ้นอยู่กับบทบาทของการรับรองความถูกต้องล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจำนวน
322171การแก้ไข: เมื่อคุณคลิกที่เมนูหน้าต่างลูกของ MDI maximized อยู่ติดเมนูปรากฏขึ้น
322173การแก้ไข: OnKeyUp เหตุการณ์ไม่ดำเนินสำหรับตัวควบคุมในเว็บเบราว์เซอร์
323683การรับรองความถูกต้องของ ntlm ถูกสูญหายเวรทุก ๆ
324479การแก้ไข: แพ้เลียนแบบสภาวะของเซสชัน ASP.NET SQL Server ภายใต้การโหลด
324488แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องและการดูสถานะล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ภายใต้การโหลดหนา
324547การแก้ไข: ตัวควบคุมของ Windows ที่มีโฮสต์ใน Microsoft Internet Explorer leaks ทรัพยากรที่ไม่มีการจัดการ
325329การแก้ไข: newlines ไปถูกฝังอยู่ใน URL ที่ผ่านไป Response.Redirect วิธีอนุญาตให้
325663การแก้ไข: ตัวออกแบบไม่เรียก IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings หน้าต่างคุณสมบัติการปรับปรุง
325799การแก้ไข: Thread.CurrentPrincipal มีค่า NULL เมื่อคุณใช้ remoting
326251เปิดใช้งานตัวควบคุม activex ที่คอมโพสิตไม่ใหม่เมื่อโฟกัสตัวควบคุมลูก
326403การแก้ไข: "ไม่ไม่ลบแฟ้ม" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณสร้างวิธีแก้ไขปัญหาใน Visual Studio .NET 2002
327071การแก้ไข: แอตทริบิวต์ที่เหมาะสมใน XML schema ที่ไม่ serialize อย่างถูกต้อง
327132การแก้ไข: PassportIdentity ไม่จำเป็นต้องมีความปลอดภัย PIN เมื่อมีการร้องขอการรับรองความถูกต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
327256การแก้ไข: การรั่วไหลหน่วยความจำของวัตถุที่อนุญาตในฮีปที่ได้รับการจัดการ
327523ผู้ใช้สามารถเปิดเว็บเพจที่ไม่ มีสิทธิ์แบบ NTFS ที่ถูกต้อง
327795การแก้ไข: ซ้ำ ๆ ดึงเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลอาจล้มเหลว ด้วยสถานะ 1450
328267การแก้ไข: Aspnet_wp.exe คือ recycled เนื่องจากความ deadlock ที่เท็จ
328534การแก้ไข: "\\MyComputer\MyShare\Web.config การแฟ้ม XML ไม่สามารถโหลด" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
328560การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นได้รับ thrown ตามเป้าหมายของการ invocation" ความเมื่อคุณพยายาม deserialize ข้อมูลที่มีค่าเป็นไบต์ [0] ในโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายใน 1.0 Framework ของ.NET
329250การแก้ไข: ข้อมูลสำหรับ processModel, identity และ sessionState เข้ม
329519การแก้ไข: การรั่วไหลหน่วยความจำใน semaphores และเหตุการณ์
329658การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "System.OverFlowException" เมื่อคุณเรียกใช้เมธอดของตัวส่วนประกอบของวัตถุรูปแบบ (COM) DLL จาก Visual .NET c# โปรแกรมหรือโปรแกรม Visual Basic .NET
329905FIX: Your Windows application stops responding in the .NET Framework 1.0 on a Windows NT 4.0-based computer
329959FIX: Requests Current and Requests in Application Queue performance monitor counters added in ASP.NET
330065BUG: Incorrect results occur when a Web service returns an array of size 0
330469FIX: ASP.NET health monitoring does not work on servers that are running many processes
330965HttpWebRequest object does not use TLS 1.0 to send an Http request
331134FIX: When you change the number of copies to be printed, only one copy prints
810178FIX: Memory leak when throwing exceptions from nested exception blocks
810280FIX: After an AppDomain unload, the ASP.NET worker process uses 100 percent of the CPU
810328FIX: Hotfix 324735 causes ASPX pages to generate HTML that does not postback correctly on Pocket PC 2002
810852FIX: The validating event on the user control does not fire as expected
811672การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้น Unhandled" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รหัส C ที่ถูกต้อง
811867การแก้ไข: Wsdl.exe อาจสร้างพร็อกซีไม่ถูกต้อง
812280การแก้ไข: EventLogEntry คลาอาจทำให้ leaks ในเธรดท้องถิ่นจัดเก็บและเหตุการณ์ ID 4199 ล็อกเหตุการณ์ของรายการ
812399การแก้ไข: "การดูสถานะไม่ถูกต้องสำหรับเพจนี้ และอาจจะเสียหาย" เมื่อสถานะในมุมมองที่ประกอบด้วยวัตถุที่มีความยาวทศนิยม
812686การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Response.ClearHeaders ใน HTTPmodule ที่กำหนดเอง อักขระพิเศษถูกผนวกเข้ากับผลผลิต
812832การประมวลผลแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกของ asp.net ละเว้นข้อแนะรหัสฐานนำที่ปรากฏในแฟ้ม Machine.config
813031การแก้ไข: ยกเหตุการณ์การ LostFocus ก่อนเหตุการณ์ GotFocus เมื่อคุณกดแป้น TAB เพื่อที่เปลี่ยนโฟกัสไปยังตัวควบคุม ComboBox ใน 1.0 Framework ของ.NET
813105การแก้ไข: การใช้งาน.NET Framework ของ IEnumConnections::Next สาเหตุแอพลิเคชันไคลเอนต์จะหยุดการตอบสนอง
813350การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาด "ไม่พบประเภท" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Visual Studio .NET ใหม่ในสภาพแวดล้อมของแบบเคียงข้างกัน
813354การแก้ไข: คุณอาจสังเกตเห็นหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณใช้ตัวควบคุม DateTimePicker 1.0 Framework ของ.NET
813419การแก้ไข: รันไทม์ภาษาทั่วไปอาจไม่จัดการการปิดการประมวลผลที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้อง
814206การแก้ไข: Server.Transfer โทรศัพท์ skips การปฏิบัติการของตัวกรอง HTTP ที่กำหนดเอง
814687การแก้ไข: ส่วนที่สำคัญมี orphaned อาจทำให้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ASP.NET จะหยุดการตอบสนอง
814863การแก้ไข: ทำวัตถุแบบ FontConverter GDI ให้หน่วยความจำรั่ว 2002 Studio Visual
814970การแก้ไข: KeyDown การเหตุการณ์ของกล่องคำสั่งผสมลักษณะแบบธรรมดาที่ถูกยกสองครั้งเมื่อคุณกดแป้น PAGE UP, PAGE DOWN ลูก ศรขึ้น หรือลูก ศรลงในใน.NET Framework 1.0 Service Pack 2
815999การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาด "FileNotFound" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดการภายใต้ปัญหาสูง
816829การแก้ไข: เมื่อ I/O เธรดประมวลผลการร้องขอที่ช้า completions บนชื่อ pipes ระหว่าง Inetinfo.exe Aspnet_wp.exe ถูกบล็อค
817618การแก้ไข: หน่วยความจำการจัดการเพิ่มช่วงเวลาเมื่อคุณทำการเรียกของเครือข่ายแบบอะซิงโครนัส
817723การแก้ไข: รายการเมนู leak เมื่อมีเพิ่มลงในแถบเมนูในแบบฟอร์ม Windows
817795BUG: คอมโพเนนต์แนะนำเครื่องมืออาจทำให้หน่วยความจำรั่วเมื่อถูกเพิ่มเข้าไปยังลูกฟอร์ม MDI ใน Visual Studio .NET
818058ยกเลิกการแก้ไขด่วนของ asp.net
819450การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเป็นระยะ ๆ "Underlying เชื่อมต่อถูกปิด" ความเมื่อคุณเรียกใช้บริการเว็บจาก ASP.NET
819692การแก้ไข: ยก "Underlying เชื่อมต่อถูกปิด" เว้นในการเรียกวิธีการเรียกใช้เวลานาน
820746การแก้ไข: โปรแกรมป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจทำให้เว็บแอปพลิเคชันการเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
821340การแก้ไข: องค์ประกอบสคริปต์ ASP.NET ที่ไคลเอ็นต์ไม่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ของชนิด
821544การแก้ไข: เครื่องมือ WSDL จะไม่สามารถสร้างพร็อกซีบริการเว็บเมื่อเครื่องมือนำเข้าเค้าร่างที่มีหลาย schema
821991การแก้ไข: ทำ IEHost ให้การรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมบนพอร์ต 80 สำหรับไซต์ที่โฮสต์บนพอร์ตอื่น
822875FIX: You notice an index out of bounds exception in the paint code of a Windows Forms DataGrid class when you compile an application
822923FIX: The Regex class and the Match class may not correctly find matches for a regular expression
823202FIX: Managed application that makes COM to COM+ calls may experience an access violation error
824286FIX: Managed applications may experience long delays when you suspend the .NET runtime
824381FIX: The build process stops responding when you build a Visual Basic .NET project in a large Web solution in Visual Studio .NET 2002
825031FIX: You may receive an "IndexOutOfRangeException" error message when you use the SHIFT+UP ARROW key combination in a DataGrid control in Visual Studio .NET 2002
825076The ASP.NET worker process stops responding because of a corrupted overlapped structure
825878FIX: A Web client may stop responding for a longer time period than the time period that is specified in the timeout property while calling a method of the Web service
826116การแก้ไข: การโฟกัสในวัตถุแบบ DataGrid ไม่ตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อคุณกด CTRL + TAB เพื่อที่เปลี่ยนโฟกัสในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.0
826915การแก้ไข: Marshal.ReleaseComObject ไม่ถูกต้องปล่อยออบเจ็กต์ที่ใช้อินเทอร์เฟซ IDisposable
828219ค่าของแอตทริบิวต์ maxconnection ในแฟ้ม Machine.config ไม่ประยุกต์ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน HTTP 1.0 เท่านั้น
828394รุ่นวางจำหน่ายของโปรแกรมที่ได้รับการจัดการอาจหยุดการตอบสนอง และการใช้งาน CPU อาจเพิ่มถึง 100 เปอร์เซ็นต์ใน 1.0 Framework ของ.NET
328811การแก้ไข: ด้านประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการซิงโครไนซ์คงเป็นช้าใน 1.0 Framework ของ.NET
829393BUG: คุณได้รับข้อยกเว้น "E_INVALIDARG" ของชนิด 0x80070057 เมื่อมีการเรียกใช้เป็นวัตถุ ServicedComponent
830462การแก้ไข: การโฟกัสบน datagrid โดยไม่คาดคิดเลื่อนออกของตารางใน Visual Studio .NET
831144การแก้ไข: ข้อผิดพลาดของแยกตามศูนย์ใน 1.0 Framework ของ.NET
831382การแก้ไข: ส่งกลับ ASP.NET ค่าข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NullReferenceException" เมื่อคุณใช้สถานะเซสชันของเซิร์ฟเวอร์ SQL และคุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการ OutPutCaching
832183ข้อผิดพลาด "Viewstate ไม่ถูกต้องสำหรับเพจนี้" ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการแก้ไขปัญหา
833602โดเมนโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถยกเลิกการโหลดเมื่อคุณเรียกใช้บริการเว็บ ด้วย SSL
834053การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พร้อมใช้งานโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์" ในเหตุการณ์ Session_OnStart ของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ
834394การแก้ไข: ดีบักเกอร์ได้รับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นหมายเลขอ้างอิงไม่ถูกต้องเมื่อคุณรัน AppVerifier บนโปรแกรมที่มีอยู่แล้วภายใน 1.0 Framework ของ.NET
837362การแก้ไข: "ออกกระบวนการและเซสชัน SQL รัฐไม่สนับสนุนในระบบปฏิบัติการรุ่นนี้" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณใช้โหมดสภาวะของเซสชันออกกระบวน ด้วย 1.0 Framework .NET บน Windows Server 2003, Web Edition
838093การแก้ไข: การรั่วไหลในการจัดการ async และซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์เกิดเมื่อวางการเชื่อมต่อในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework remoting
838964การแก้ไข: คุณพบข้อผิดพลาด InvalidOperationException ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในกรอบงาน Instrumentation ขององค์กร
839046การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งผ่านไปเป็นตัวแปรในกรอบงาน Microsoft .NET 1.0 วัตถุ COM
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก่อนหน้า.NET Framework 1.0 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321884รายการของ bigs ใน Microsoft .NET Framework Service Pack 2
320011การแก้ไข: System.InvalidOperationException ถ้าคุณใช้ XslTransform ในสถานการณ์สมมติ multithreaded
329097การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นได้รับ thrown ตามเป้าหมายของการ invocation" ความเมื่อคุณ deserialize มีคลา TimeSpan ว่างเปล่าในคอลเลกชันของชุดข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework
330311FIX: Slow performance when you use XmlValidatingReader
321542FIX: DataSet.WriteXML outputs a decimal number as scientific notation and causes a System.FormatException exception in subsequent DataSet.ReadXML calls
839588การแก้ไข: คุณได้รับการ System.ArgumentOutOfRangeException เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการอ่านจากการเป็นคลาส XmlTextReader ใน ASP.NET

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 867461 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:37:51 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbmt KB867461 KbMtth
คำติชม