การแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดใหม่รวมอยู่ใน Exchange Server 2003 SP1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867626
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) แนะนำการใหม่แก้ไขข้อผิดพลาดรหัส (ECC) อัลกอริธึมเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด-1018 ที่อาจเกิดขึ้นในฐานข้อมูล Exchange ของคุณ

ข้อผิดพลาด-1018 ไม่ได้มีสาเหตุจากปัญหาใน Exchange 2003 มีข้อผิดพลาด-1018 บ่งชี้ว่า มีปัญหาเกิดในระบบย่อยบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ และว่า ปัญหานี้ได้รับผลกระทบเป็นแฟ้มฐานข้อมูล Exchange

สาเหตุทั่วไปที่ข้อผิดพลาดของ-1018 เป็นบิตเดียว "flipped" ในเพจในฐานข้อมูล ในสถานการณ์นี้ บิตเป็นศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงกับ หรือบิตที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นศูนย์ อัลกอริทึม ECC ที่อยู่ใน Exchange 2003 SP1 จะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้

ในขณะที่อัลกอริทึม ECC นี้ช่วยให้การซ่อมแซมข้อผิดพลาดเดียวบิตในฐานข้อมูล Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ มีบางประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสำรอง หรือคืนค่าแฟ้มฐานข้อมูล Exchange 2003 SP1:
 • ถ้าคุณสำรองแฟ้ม ที่ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดของบิตเดียว โดยอัตโนมัติได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดบนสื่อที่มีการสำรองข้อมูล แต่ยังคงอยู่บนฮาร์ดดิสก์
 • คุณไม่สามารถคืนค่าเป็นแฟ้มฐานข้อมูล Exchange 2003 SP1 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานวางจำหน่ายรุ่นแรก Exchange 2003
ข้อผิดพลาดเดียวบิตจะซ่อมแซมในระหว่างการดำเนินการเขียนไปยังแฟ้มฐานข้อมูลเท่านั้น ถ้ามีดำเนินการดำเนินการอ่านจากแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดของบิตเดียว แฟ้มต้นฉบับในฮาร์ดดิสก์จะซ่อมแซมได้ไม่ ใน Exchange 2003 SP1 เหตุการณ์ใหม่ที่สองเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการแก้ไขข้อผิดพลาดเดียวบิต
บทนำ
บทความนี้กล่าวถึงอัลกอริธึมรหัส (ECC) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่นำมาใช้ใน Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) การ Extensible เก็บโปรแกรม (ESE) ใน Exchange 2003 SP1 ใช้อัลกอริทึมนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้อผิดพลาด-1018JET_errReadVerifyFailure.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด-1018 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314917ทำความเข้าใจและวิเคราะห์-1018, -1019 และ-1022 Exchange ข้อผิดพลาดของฐานข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีสร้างข้อผิดพลาด-1018 หากคอมโพเนนต์การตรวจสอบความสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วในการแลกเปลี่ยนกำหนดว่า Exchange อาจไม่ถูกต้องเก็บ หรืออาจไม่ถูกต้องดึงข้อมูลของแฟ้มฐานข้อมูล Exchange จากฮาร์ดดิสก์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณต้องการซ่อมแซมแฟ้มฐานข้อมูล Exchange หรือคืนค่าแฟ้มฐานข้อมูลจากการสำรองข้อมูลล่าสุด

การวิจัยของเรามี concluded ที่ ขึ้นกับ 40 เปอร์เซ็นต์ของ-1018 เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากความเสียหายของฐานข้อมูลที่มีสาเหตุจากข้อผิดพลาดของบิตเดียว มีข้อผิดพลาดเดียวบิตมีข้อผิดพลาดที่เรียกว่า เป็น "บิตกลับด้าน" ผิดเป็น บิตเดียว หรือ bit flip พลาดมีฮาร์ดแวร์ระดับการเกิดที่การเปลี่ยนแปลงบิตที่เดียวของข้อมูล จากค่าศูนย์ไปยัง หรือ จากใบรับรองไปยังศูนย์ บิตพาริตีสามารถเพิ่มลงในข้อมูลของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาคือสัก flip อย่างไรก็ตาม พาริตีระบบสามารถตรวจพบปัญหานี้เท่านั้น จะไม่สามารถซ่อมแซม โดยอัตโนมัติ ECC algorithms สามารถตรวจหา และซ่อมแซมข้อผิดพลาดของบิตเดียว exchange 2003 SP1 ใช้อัลกอริทึมการ ECC ในฐานข้อมูลของโปรแกรมที่เก็บ Extensible (ESE) เพื่อตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดเดียวบิตโดยอัตโนมัติ

แฟ้มฐานข้อมูล exchange จะมีการแบ่งออกเป็นกิโลไบต์ (KB) ที่ 4 บล็อก (หรือที่เรียกว่าหน้า) แต่ละหน้ามีข้อมูล ECC ของตนเอง exchange 2003 SP1 สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดบิตเดียวในแต่ละหน้า ดังนั้น ถ้าหลายหน้าในฐานข้อมูลเสียหาย ด้วยข้อผิดพลาดเดียวบิต Exchange 2003 SP1 สามารถแก้ไขแต่ละหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าเพจในฐานข้อมูลเดียวที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดหลาย Exchange 2003 SP1 ไม่สามารถแก้ไข ในสถานการณ์นี้ คุณต้องการซ่อมแซมแฟ้มฐานข้อมูล หรือคืนค่าแฟ้มฐานข้อมูลจากการสำรองข้อมูลล่าสุด

โดยการซ่อมแซมข้อผิดพลาดเดียวบิตโดยอัตโนมัติ Exchange 2003 SP1 สามารถกู้คืนจากชนิดบ่อยสุดของความเสียหายของฐานข้อมูล ข้อผิดพลาด-1018 ทั่วไปอยู่ในขณะนี้ "self-healing" และไม่ต้องการให้คุณซ่อมแซมแฟ้มฐานข้อมูล หรือว่า คุณคืนค่าแฟ้มฐานข้อมูลจากการสำรองข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ:แม้ว่า Exchange 2003 SP1 โดยอัตโนมัติซ่อมแซมข้อผิดพลาดเดียวบิตโดยทั่วไป เราขอแนะนำว่า คุณไม่ละเว้นเกิดข้อผิดพลาด-1018 มีข้อผิดพลาด-1018 บ่งชี้ว่า มีความล้มเหลวคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ หรือเสียหาย การซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการ-1018 เดียวบิตไม่สามารถแก้ปัญหาของฮาร์ดแวร์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด This hardware problem may affect other files on your computer in addition to the Exchange database files. Additionally, single-bit errors only account for approximately 40 percent of -1018 errors. Other -1018 errors that you may experience require that you repair or restore your Exchange database file.

Database upgrade issues

When you upgrade the original release version of Exchange 2003 to Exchange 2003 SP1, the database files are not immediately upgraded to the new ECC format. This means that if an existing database experiences a single-bit -1018 error, the error is not automatically repaired by Exchange 2003 SP1. Database pages are upgraded to the new ECC format only when the data in that page is modified. If a database page is only read from the database, and is not modified, that database page remains in the original database format. That page is not upgraded to the new ECC format.

Over a period of several weeks, most or all of the pages in the database are rewritten and automatically upgraded during typical Exchange operation. If you upgrade all the database pages at the same time, you may cause a significant and unexpected slowdown in service from your Exchange computer.

To upgrade all the database pages at the same time, install Exchange 2003 SP1, take the database offline, and then defragment the database file by running the following command:
eseutil /DdatabaseFile
For additional information about how to defragment an Exchange database, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
328804วิธีการจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล Exchange
สิ่งสำคัญIf you defragment the Exchange database files, this affects your ability to play transaction log files forward. In this scenario, if you have a previous backup, you can only play log files forward up to the point where you defragmented the database. Therefore, if you must later restore your database file from a backup that was taken before you defragmented the database, you lose all the data that was added after you defragmented the database.

After you defragment your database, we recommend that you immediately back up your Exchange database files. We also recommend that you consider your earlier backups as unusable for rolling forward from transaction log files.

Database backup and database restore issues

If a -1018 error occurs in the database file in the original release version of Exchange 2003, you cannot back up that database by using an online backup operation. The online backup operation does not help prevent corruption in the database backup. Therefore, if an online database backup operation is completed successfully, no corrupted pages exist in the database backup. This means that you can restore that backup, roll the database forward by using transaction log files that were created after your database was backed up, and remove any -1018 errors that occurred in your database after the database backup was completed.

In Exchange 2003 SP1, if a single-bit error occurs in the database, the online backup operation reports this error, but the database backup still succeeds. In this scenario, the single-bit error is corrected in the backup set. However, the single-bit error is not corrected in the database that exists on the hard disk. The single-bit error in the database page that exists on the hard disk is not corrected until that page is re-written during typical database operations.

หมายเหตุ:If a multiple-bit -1018 error occurs in the database page, the error is not correctible by Exchange 2003 SP1, and the backup is unsuccessful.

Backup set issues between Exchange 2003 and Exchange 2003 SP1

If you have to restore an Exchange 2003 database, consider the following factors:
 • You can restore a backup set from an original release version of Exchange 2003 to an Exchange 2003 SP1 computer.

  Exchange 2003 SP1 correctly recognizes database backups that you created from a computer that is running the original release version of Exchange 2003.
 • You cannot restore a backup set from Exchange 2003 SP1 to a computer that is running the original release version of Exchange 2003.

  The original release version of Exchange 2003 does not recognize the ECC data that is contained in the database page. Therefore, Exchange 2003 determines that the database page is corrupted.
For these reasons we recommend that you create a full backup of your Exchange 2003 database files immediately after you upgrade your Exchange computers to Exchange 2003 SP1.

ESE events

After you install Exchange 2003 SP1, the following two new application log event ID numbers may appear from the source ESE.

หมายเหตุ:These two events do not appear in the original release version of Exchange 2003.
 • รหัสเหตุการณ์ 398

  เหตุการณ์นี้มักเกิดมากไม่ค่อย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหากการซ่อมแซม Exchange 2003 SP1 มีข้อผิดพลาดเดียวบิต แต่หน้าที่มีข้อผิดพลาดถูกแก้ไขในภายหลังล้มเหลวการทดสอบสำหรับการมีผลบังคับใช้ตรรกะเท่านั้น เนื่องจากที่เหตุการณ์นี้ถูกน้อยดังนั้นครั้ง หากคุณพบปัญหานี้ เราขอให้ คุณรายงานปัญหาไปยังผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุน Microsoft (PSS), และคุณรักษาฐานข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ PSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • รหัสเหตุการณ์ 399

  เหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาดเดียวบิตพบ และว่า ข้อผิดพลาดนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วแก้ไขในหน่วยความจำ ในสถานการณ์นี้ หน้าที่เกิดข้อผิดพลาดนี้อาจ หรืออาจไม่ได้ถูกแก้ไขบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริง ข้อผิดพลาดเดียวบิตจะไม่แก้ไขบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริงถ้าเพจที่มีการเขียนไป ดังนั้น ถ้าเพฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่าง เท่านั้นคือแก้ไขข้อผิดพลาดเดียวบิตในหน่วยความจำ แต่ไม่มีแก้ไขข้อผิดพลาดเดียวบิตบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริง

รหัสเหตุการณ์: 399

โดยทั่วไป เหตุการณ์ ID 399 ปรากฏคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ประเภทเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: ฐานข้อมูลในแคชเพจ
รหัสเหตุการณ์: 399
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
ที่เก็บข้อมูลคำอธิบาย: (1532) 1 กลุ่มที่เก็บ: หน้าฐานข้อมูลการอ่านจากแฟ้ม "กลุ่ม Files\Exchsrvr\MDBDATA\Storage C:\Program 1\MDB2.edb" ที่ออฟเซต 102400 (0x0000000000019000) สำหรับไบต์ 4096 (0x00001000) ไม่สามารถตรวจสอบ บิต 128 ได้รับความเสียหาย และได้รับการแก้ไข ปัญหานี้อาจเนื่องจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ และอาจดำเนินต่อ ความล้มเหลว transient เช่นเหล่านี้สามารถเป็นแบบ precursor ล้มเหลวที่รุนแรงในระบบย่อยการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยแฟ้มนี้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือการวิเคราะห์ปัญหา

รหัสเหตุการณ์: 474

ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืน (หรือหลายบิต) จะยังคงรายงานเป็นเหตุการณ์ 474 ใน Exchange 2003 SP1 โดยทั่วไป เหตุการณ์ ID 474 ปรากฏคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ประเภทเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/การกู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 474
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
ที่เก็บข้อมูลคำอธิบาย: (1532) เก็บกลุ่ม 1: การฐานข้อมูลหน้าอ่านจากแฟ้ม "กลุ่ม Files\Exchsrvr\MDBDATA\Storage C:\Program 1\MDB2.edb" ที่ออฟเซต 12611584 (0x0000000000c07000) สำหรับไบต์ 4096 (0x00001000) ล้มเหลวเนื่องจากการที่ไม่ตรงกัน checksum หน้าการตรวจสอบ checksum ที่คาดไว้ถูก 8700524288068713684 (0x78be78be1dfe7cd4) และ checksum ที่แท้จริงถูก 564489450306895060 (0x07d5782a0cff7cd4) การดำเนินการอ่านจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด-1018 (0xfffffc06) ถ้าเงื่อนไขนี้ยังคงมีอยู่ แล้วกรุณาคืนฐานข้อมูลจากสำเนาสำรองก่อนหน้านี้ ปัญหานี้มีแนวโน้มเนื่องจากการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือการวิเคราะห์ปัญหา

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Exchange เหตุการณ์ ID 475 ยังใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ข้อผิดพลาดของ-1018 Exchange 2003 SP1 does not use event ID 475. Exchange 2003 SP1 uses event ID 474 to report the occurrence of an unrecoverable -1018 error, and event ID 399 to report the occurrence of a recoverable -1018 error.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993How to obtain the latest updates and service packs for Exchange Server 2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 867626 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 06:18:09 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbbackup kbeventlog kbfilesystems kbenv kbinfo kbmt KB867626 KbMtth
คำติชม