คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยง DFS ที่ชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้จุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2003

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867712
อาการ
เมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมโยง Microsoft แจกจ่าย File System (DFS) และจุดชื่อการเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้การไดรฟ์ข้อมูลที่กำหนดใช้จุด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมโยง DFS: เส้นทางที่ระบุไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: เหตุการณ์ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: DfsSvc
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 14503
วันที่:วันที่เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย: Dfs ไม่สามารถสร้าง reparse จุดสำหรับใช้ร่วมกันPath_Nameแมปไดเรกทอรี \ สี\Drive_Name\Folder_Name. รหัสการส่งคืนสินค้าที่อยู่ในข้อมูลเรกคอร์ด ข้อมูล: 0000: 000000a1

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 ไม่สนับสนุนการเชื่อมโยง DFS สร้างจากโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้การกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • แนบดิสก์ที่สองเข้าด้วยกัน โดยใช้วอลุ่ม spanned แทนการใช้จุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการดิสก์และวอลุ่มใน Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323442วิธีการใช้ดิสก์จัดการลสแนปเพื่อจัดการพื้นฐาน และไดนามิกดิสก์ใน Windows Server 2003
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 องค์กร Edition คุณสามารถใช้ราก DFS หลายการเชื่อมโยงกับรายการอื่น กำหนดตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดรฟ์ข้อมูล D และไดรฟ์ข้อมูล E คุณสามารถใช้แต่ละเป็นราก DFS อยู่ แล้ว คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยง DFS จากโฟลเดอร์บนไดรฟ์ข้อมูล D ชี้ไปที่โฟลเดอร์บนไดรฟ์ข้อมูล E.

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

หมายเหตุ:คุณต้องมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องเพื่อให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (Server1), สร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  C:\DFSRoot\F1
 2. เปิดตัวจัดการดิสก์ และจากนั้น กำหนดใช้ฮาร์ดดิสก์ใน C:\DFSRoot\F1 ในโฟลเดอร์
 3. ใน DFS สแนปอิน สร้างราก DFS แบบสแตนด์อโลน การตั้งค่าโฟลเดอร์รากเป็น C:\Data และใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ =Server1
  หลักชื่อ =โฟลเดอร์ข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน =C:\DFSRoot
 4. ความพยายามที่สร้าง DFS เชื่อมโยง (โฟลเดอร์ DFS) จากราก DFS ที่คุณสร้างขึ้น ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  ชื่อการเชื่อมโยง =f1
  เส้นทางของเป้าหมาย = \\Server2\ใช้ร่วมกัน(เส้นทางปลายทางสามารถใด ๆ ที่ใช้ร่วมกัน คือ irrelevant กับสถานการณ์คุณ)
ผลลัพธ์ที่คาดไว้: The DFS ในการเชื่อมโยงถูกสร้างขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง: คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วนของอาการต่าง ๆ

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยง DFS ภายใต้แบบจุดเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้าง "DFS เชื่อมโยงเป้าหมาย" ไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ที่ ภายใต้ หรือ ก่อนจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล ในอย่างอื่น เป็น "DFS ลิงค์เป้าหมาย" สามารถเป็นเส้นทาง UNC ใด ๆ ที่แก้ไขกับไดเรกทอรี เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์สมมตินี้ ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:
 • Server2 คุณสร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  C:\Data\F1
 • เปิดตัวจัดการดิสก์ และจากนั้น คุณกำหนดใช้ฮาร์ดดิสก์ในโฟลเดอร์ C:\Data\F1
 • คุณสร้างโฟลเดอร์ C:\Data\F1\F2 มีเพิ่มเติมภายใต้ไดรฟ์ที่กำหนดใช้ และจากนั้น คุณใช้ร่วมกัน C:\data, C:\data\f1 และ C:\data\f1\f2 ไปใช้ร่วมกันสอดคล้องกันดังต่อไปนี้ใน Server2:
  • \\server2\data
  • \\server2\f1
  • \\server2\f2
หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ "DFS ลิงค์เป้าหมาย" จะถูกสร้างขึ้น โดยใช้พารามิเตอร์ที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ชื่อการเชื่อมโยง =การเชื่อมโยง(เชื่อมโยงที่ถูกต้องอาจมีใช้ชื่อ คือ irrelevant กับสถานการณ์คุณ)

เส้นทางของเป้าหมาย = \\server2\ข้อมูลหรือ \\server2\ข้อมูล\f1หรือ \\server2\ข้อมูล\f1\f2หรือ \\server2\f1หรือ \\server2\f2
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 867712 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2011 07:43:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)

 • kbwinservnetwork kbfileprintservices kbprb kbmt KB867712 KbMtth
คำติชม