ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด "คอนโซลการจัดการ Microsoft พบปัญหา" ข้อความเมื่อคุณพยายามกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยบนตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867783
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณพยายามที่จะใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่านโยบายสำหรับการบันทึกเหตุการณ์บนตัวควบคุมโดเมน Microsoft Windows Server 2003 ระยะไกล การดำเนินการนี้อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่การตั้งค่านโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ตัวในการแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม และคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นกำหนดการตั้งค่านโยบายนี้กล่องกาเครื่องหมาย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คอนโซลการจัดการ Microsoft พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด

เรากำลัง sorry สำหรับ inconvenience ใด ๆIf you were in the middle of something, the information you were working on might be lost.

โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ
หมายเหตุ:อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. คุณติดตั้งเครื่องใน Windows Server 2003 จัดการมือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
 2. คุณแก้ไขแฟ้ม Sceregvl.inf ตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ของส่วน "นโยบาย กลุ่มในการใช้การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์และระบบของคุณล็อกการรักษาความปลอดภัยสำหรับโดเมน ไซต์ หรือหน่วยองค์กรใน Active Directory" ของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  323076วิธีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เฉพาะ หรือ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'ใน Windows Server 2003
 3. คุณเริ่มต้นผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ แล้ว เปิดวัตถุของนโยบายกลุ่มที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
ในสถานการณ์เช่นนี้ Windows XP ใช้ชนิดของรีจิสทรีไม่ถูกต้องเพื่อประมวลผลการดำเนินงาน
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอรุ่นภาษาอังกฤษถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Windows XP Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP:
Date     Time  Version     Size  File name--------------------------------------------------------29-Jun-2004 03:35 5.1.2600.1548 545,792 Wsecedit.dll 
windows XP, Edition 64-บิต
Date     Time  Version      Size  File name-----------------------------------------------------------------29-Jun-2004 03:40 5.1.2600.1548 1,475,584 Wsecedit.dll IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ