ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์รายงานลบประวัติของธุรกรรมบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP: "ไม่สามารถลบธุรกรรมนี้: เรกคอร์ดที่เปิดใช้อยู่ หรือเรกคอร์ดที่ใช้อยู่นอกช่วงที่เลือก"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:871985
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์รายงานลบประวัติของธุรกรรมบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหัวข้อ และนำไปใช้กับเอกสารถ้ามีเครื่องหมายดอกจันอยู่ด้านข้าง:
ไม่สามารถลบธุรกรรมนี้: เรกคอร์ดที่เปิดใช้อยู่ หรือเรกคอร์ดที่ใช้อยู่นอกช่วงที่เลือก
สาเหตุ
ถ้าเครื่องหมายดอกจันปรากฏอยู่ติดกับเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ประวัติถูกเอาออกเรียบร้อยแล้ว ข้อความแสดงอยู่ในส่วนหัวของเอกสาร และจะ ใช้เอกสารมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ติดกัน เป็นตามการออกแบบที่ว่า ประวัติจะไม่ถูกเอาออกถ้าคุณมีการตั้งค่าที่ถูกทำเครื่องหมายเพื่อเก็บประวัติ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบริหารบัญชีลูกหนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม:
  • ใน 10.0 GP Dynamics ของ Microsoft และรุ่นที่สูงกว่า ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกบัญชีลูกหนี้
  • ใน 9.0 GP Dynamics ของ Microsoft หรือรุ่นก่อนหน้า ชี้ไปที่การตั้งค่าบนเมนูเครื่องมือชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกบัญชีลูกหนี้
 2. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ในอดีตคำนวณอายุทดลองและจากนั้น คลิกตกลง
 3. เปิดกล่องโต้ตอบลบประวัติธุรกรรมและจากนั้น ลบธุรกรรมในกล่องโต้ตอบลบประวัติของธุรกรรมบัญชีลูกหนี้ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบลบประวัติธุรกรรมให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม:
  • ใน 10.0 GP Dynamics ของ Microsoft และรุ่นที่สูงกว่า ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกเอาออกประวัติธุรกรรม
  • ใน 9.0 GP Dynamics ของ Microsoft หรือรุ่นก่อนหน้า ชี้ไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์บนเมนูเครื่องมือชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกเอาออกประวัติธุรกรรม
  หมายเหตุ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล เอาทั้งเอกสารเดบิตและเครดิตที่ใช้เอกสาร
 4. เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบริหารบัญชีลูกหนี้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ในอดีตคำนวณอายุทดลองและจากนั้น คลิกตกลง
รหัสเอกสาร TechKnowledge: 22467

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 871985 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/30/2016 03:45:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5, Microsoft Great Plains Dynamics 7.0, Microsoft Great Plains eEnterprise 7.0, Great Plains Dynamics 6.0, Great Plains eEnterprise 6.0

 • kbnosurvey kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB871985 KbMtth
คำติชม