คำอธิบายของข้อผิดพลาดหรือคำเตือนที่อาจปรากฏในรายงานการตรวจสอบค่าจ้างในระบบค่าจ้างใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:872100
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันหรือเตือนว่า คุณอาจเห็นในรายงานข้อผิดพลาดในการตรวจสอบค่าจ้างเมื่อคุณทำปิดกระบวนการสิ้นปีค่าจ้าง ข้อความจำนวนมากมีคำเตือนที่ไม่ป้องกันคุณจากการประมวลผลแบบฟอร์ม W2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • [ก่อน 2 หลักของ SSN] ไม่สามารถใช้เป็นอักขระสองตัวแรกของบริษัท EIN
  หมายเหตุ แทน [ก่อน 2 หลักของ SSN] ตัวยึดกับสองตำแหน่งแรกของหมายเลขประกันสังคม

  สองตำแหน่งแรกของพนักงาน social security number ต้องอยู่ระหว่าง 01 ถึง 99 นอกจากนี้ ตัวเลขไม่ควรเท่ากับหมายเลขต่อไปนี้: 7, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 49, 50, 60, 69, 70, 78, 79, 80, 89, 90
 • [ล่าสุด 2 หลักของ SSN] มีค่าไม่ถูกต้องสำหรับอักขระตัวสุดท้ายสองของบริษัท EIN
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [ล่าสุด 2 หลักของ SSN] ด้วยตัวเลข 2 ครั้งล่าสุดของหมายเลขประกันสังคม

  ตัวเลข 2 ครั้งล่าสุดของพนักงาน social security number ต้องอยู่ระหว่าง 01 ถึง 99
 • รหัสรัฐของบริษัท [สถานะ] ไม่สหพันธ์ข้อมูลประมวลผลมาตรฐานเข้ากันได้ และเป็นที่ยอมรับ
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [สถานะ] มีรหัสสถานะ

  ฟิลด์สถานะในหน้าต่างการเซ็ตอัพบริษัท ต้องประกอบด้วยรหัสรัฐที่ถูกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • [SSN] เป็น SSN ไม่ถูกต้อง [เพิ่ม]
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [SSN] มีเป็นหมายเลขประกันสังคม

  ข้อความนี้จะตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบหมายเลขประกันสังคม ดังกล่าวอาจไม่เสมอแสดงว่า social security number ไม่ถูกต้องอีกครั้ง หมายเลขพนักงานประกันสังคมต้องมีค่ามากกว่า 000000000 และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 999999999 นอกจากนี้ หมายเลขประกันสังคมไม่เท่ากับ 111111111, 333333333 หรือ 123456789
 • [ก่อน 3 ตำแหน่ง] การเป็นตัวเลข 3 1 ของ SSN
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [ก่อน 3 ตำแหน่ง] มีตัวเลขสามแรกของหมายเลขประกันสังคม

  ตัวเลขสามอันดับแรกของพนักงาน social security number ต้องไม่เท่ากับ 000 และต้องมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 764
 • รหัสสถานะของพนักงาน [สถานะ] ไม่สหพันธ์ข้อมูลประมวลผลมาตรฐานเข้ากันได้ และเป็นที่ยอมรับ
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [สถานะ] มีรหัสสถานะ

  รหัสสถานะที่ถูกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต้องมีอยู่ในฟิลด์สถานะในหน้าต่างการบำรุงรักษาพนักงาน และ ในหน้าต่างการบำรุงรักษาภาษีรัฐของพนักงาน
 • ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าจ้าง เคล็ดลับ ฟิลด์เป็นค่าว่างหรือค่าที่เป็นลบ


  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบว่า พนักงานที่มีค่าจ้างไม่มีสำหรับปี
 • เขตข้อมูล 'ค่าจ้างความปลอดภัยทางสังคม' เป็นค่าว่างหรือค่าที่เป็นลบ


  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบว่า พนักงานได้ค่าจ้างสำหรับปี
 • จ้าง FICA/SS $[ค่าจ้าง SS] เกินขีดจำกัดของ$[วงเงินค่าจ้าง FICA/SS]
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [ค่าจ้าง SS] มีค่าจ้างสังคม และแทนตัวยึด [วงเงินค่าจ้าง FICA/SS] มีวงเงินค่าจ้างความปลอดภัย FICA/ประกัน สังคม

  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของค่าจ้าง FICA/สังคม สำหรับพนักงานใด ๆ ที่เกินขีดจำกัดระบุไว้ในหน้าต่างการเซ็ตอัพภาษีค่าจ้างสำหรับรหัสภาษีFICAS
 • FICA/SS ภาษี W/H ' $[SS ภาษี W/H] <>คำนวณ$[คำนวณใหม่ SS ภาษี W/H]
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [SS ภาษี W/H] ด้วยการหักณที่จ่ายของสังคมภาษี และแทนตัวยึด [คำนวณใหม่ SS ภาษี W/H] มีการสังคมคำนวณภาษีหักณที่จ่าย

  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องสำหรับพนักงานคนใดที่มียอดภาษี FICA/SS หักณที่จ่ายที่มีค่ามากกว่าค่าจ้าง FICA/SSคูณ ด้วยอัตราFICA/SSพนักงาน
 • จ้าง FICA/MC $[ค่าจ้าง MC] เกินขีดจำกัดของ$[ขีดจำกัดค่าจ้าง FICA/มัธยฐาน]
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [ค่าจ้าง MC] มีค่าจ้าง FICA/Medicare และแทน [วงเงินค่าจ้าง FICA/MED] ตัวยึดตำแหน่ง ด้วยข้อจำกัดค่าจ้าง FICA/Medicare

  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของค่าจ้าง FICA/Medicare ของพนักงานสำหรับพนักงานคนใดที่เกินขีดจำกัดระบุไว้ในหน้าต่างการเซ็ตอัพภาษีค่าจ้างสำหรับ การFICAM รหัส
 • ภาษี FICA/MC W/H ' $[ภาษี MC W/H] <>คำนวณ$[คำนวณใหม่ MC ภาษี W/H]
  หมายเหตุ แทนตัวยึด [ภาษี MC W/H] มี FICA/Medicare ภาษีหักณที่จ่าย และแทนตัวยึด [คำนวณใหม่ MC ภาษี W/H] มี FICA/Medicare คำนวณภาษีหักณที่จ่ายเงิน

  นี่คือข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อความที่พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องสำหรับพนักงานคนใดที่มียอดเงินภาษีหักณที่จ่าย FICA/Medicare ที่มีรายละเอียดมากกว่าพนักงานค่าจ้าง FICA/Medicare คูณ ด้วยอัตรา FICA/Medicare
ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่แสดงในรายการเนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาอธิบายตนเอง:
 • ชื่อบริษัทว่างเปล่าเป็นที่ยอมรับ
 • สถานะของบริษัทว่างเปล่าเป็นที่ยอมรับ
 • บริษัทเมืองว่างเป็นที่ยอมรับ
 • รหัสไปรษณีย์ของบริษัทว่างเปล่าเป็นที่ยอมรับ
 • ที่อยู่ของพนักงานว่างเป็นที่ยอมรับ
 • เมืองพนักงานว่างเป็นที่ยอมรับ
 • สถานะของพนักงานว่างเป็นที่ยอมรับ
 • รหัสไปรษณีย์ของพนักงานว่างเป็นที่ยอมรับ
 • ค่าลบ หรือเปล่า ' SS ภาษี W/H ' เป็นที่ยอมรับ
 • การว่างเปล่าหมายเลขประกันสังคมเป็นที่ยอมรับ
 • พนักงาน SSN เป็นตัวเลขน้อยกว่า 9 หลัก
 • ไม่มีพนักงาน 'ชื่อ' หรือ 'นามสกุล'
 • เขตข้อมูล ' ภาษีเงินได้ของภาค W/H ' เป็นค่าลบ
 • 'ค่าจ้างสังคม' ต้องว่างเปล่าสำหรับพนักงาน MQGE
 • ' ภาษี SS W/H ' ต้องว่างเปล่าสำหรับพนักงาน MQGE
 • เขตข้อมูล 'เคล็ดลับสังคม' เป็นค่าลบ
 • เขตข้อมูล 'ปันเคล็ดลับ' เป็นค่าลบ
 • เขตข้อมูล 'EIC การชำระเงินล่วงหน้า' เป็นค่าลบ
 • เขตข้อมูล 'ผู้อยู่ในอุปการะดูแลผลประโยชน์' เป็นค่าลบ
 • เขตข้อมูล 'มีคุณสมบัติที่ไม่ใช่แผน' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินพิเศษ 1' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินพิเศษ 2' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินพิเศษ-3' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินอื่น ๆ 1' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินอื่น ๆ 2' เป็นค่าลบ
 • ฟิลด์ 'ยอดเงินอื่น ๆ 3' เป็นค่าลบ
PR ท่านนายจ้างหมายเลขประจำตัว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 872100 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 22:58:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

 • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB872100 KbMtth
คำติชม