การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Outlook 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:872839
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 บทความนี้อธิบายในรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับ service pack:
บทนำ
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office 2003 office 2003 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และความเสถียรและประสิทธิภาพการปรับปรุง office 2003 SP1 ยังรวมเพิ่มหลายประสิทธิภาพและคุณลักษณะประสิทธิภาพกับ Microsoft Office Outlook 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
842532คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นี้ให้แก้ไข

office 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

830003คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 17 ธันวาคม 2003
833984คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 7 มกราคม 2004
833986คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 17 มกราคม 2004
833856คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 20 มกราคม 2004
834714คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 รุ่นภาษาเยอรมัน: 29 มกราคม 2004
835210คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 2 มีนาคม 2004
837019คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 17 มีนาคม 2004
838020คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 7 เมษายน 2004
834716คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003: 20 พฤษภาคม 2004


office 2003 SP1 แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

ซองจดหมายส่วนของข้อความอีเมลหายไปเมื่อคุณส่งข้อความอีเมหลายจากโปรแกรม Office 2003


ในโปรแกรม Office 2003 ถ้าคุณพยายามที่จะสร้างข้อความอีเมหลาย ส่วนหัวของอีเมล (ชื่อซองจดหมาย) ประกอบด้วยอีเมลแถบเครื่องมืออาจถูกเอาออกจากข้อความอีเมล์ได้


โฮมเพจของโฟลเดอร์สาธารณะไม่ปรากฏเมื่อคุณทำงาน off-line


โฟลเดอร์สาธารณะโฮมเพอาจไม่ปรากฏตามที่คาดไว้ใน Outlook 2003 เมื่อคุณทำงาน off-line แม้ว่ามีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์สาธารณะมีการเพิ่มรายการโปรดของคุณ
 • โฮมเพจและในโฟลเดอร์สาธารณะได้ถูกเลือกสำหรับการซิงโครไนส์
ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถแสดงโฟลเดอร์
ฟิลด์ 2 ทางธุรกิจที่อยู่ในติดต่อที่อยู่ใน GAL ไม่ได้ถูกคัดลอกไปยังสมุดบัญชีที่อยู่ส่วนบุคคล (PAB)


เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกติดต่อที่อยู่ในสมุดอยู่สากลเพื่อ PAB,ธุรกิจ 2ฟิลด์ที่อยู่ในติดต่อไม่ถูกคัดลอก


คุณไม่สามารถค้นหาอักขระ Eszett ภาษาเยอรมัน (ß) โดยใช้ลักษณะการทำงานในการค้นหา


เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาคำที่ประกอบด้วยอักขระ Eszett ภาษาเยอรมัน (ß) โดยใช้ลักษณะการทำงานในการค้นหาใน Outlook 2003 อักขระที่จะถูกแทนที่ ด้วยอักขระ "ss" นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาคำที่ประกอบด้วยอักขระ "ss" อักขระ "ss" จะแทนที่ ด้วยอักขระ Eszett ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอักขระ Eszett และอักขระ "ss" จะถูกจัดการเหมือนเป็นอักขระตัวเดียวในการค้นหารายการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาคำว่า Keßler คุณค้นหาคำว่า Kessler แทน


วิธี GoToDate โดยไม่มีการผูกที่ทำให้ Outlook ปิดโดยไม่คาดคิด


เมื่อคุณใช้การGoToDateวิธีที่ มีการล่าช้าในการ Microsoft Visual Basic การผูกสำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) Outlook 2003 อาจปิดโดยไม่คาดคิด และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการทำ: วิธีการ 'GotoDate' วัตถุ 'ดู' ล้มเหลว


สิ่งใดที่บ่งชี้ว่า สิ่งที่แนบอยู่แบบข้อความอีเมล HTML ที่พิมพ์ออกมา


เมื่อคุณพิมพ์ข้อความอีเมล HTML ที่มีสิ่งที่แนบ ไม่มีฟิลด์หรือไอคอนสำหรับสิ่งที่แนบมา เพิ่มโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีสิ่งที่แนบมากล่องข้อความอีเมล์ของ HTML กล่องนี้แสดงชื่อแฟ้มของสิ่งที่แนบมา


สมาร์ทแท็กไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2


หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 สมาร์ทแท็กในข้อความอีเมล์ของ Outlook 2003 ไม่ทำงาน


ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับข้อผิดพลาด "ไม่เปิดรายการ" ข้อความเมื่อผู้รับมอบสิทธิ์เปิดปฏิทินของผู้จัดการ


เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์เปิดปฏิทินของผู้จัดการ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในขณะที่เปิดปฏิทินหรือ 15 นาทีหลังจากเปิดปฏิทิน:
Can't open the item. ไม่สามารถเปิดข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง


นามสกุลของชื่อแฟ้มที่คุณไม่สามารถเปิดได้ใน Windows XP จะถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบใน Outlook 2003


หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ส่วนขยายชื่อบางแฟ้มที่ไม่สามารถเปิดได้ใน Windows XP อาจถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบใน Outlook 2003


คุณสามารถการสร้างโฟลเดอร์ไม่ใช่อีเมลใหม่ได้โดยไม่คาดคิดในโฟลเดอร์การเชื่อมต่อด้วย MSN


After you set up an MSN Connector account in Outlook 2003, you can unexpectedly create a new non-e-mail folder in the MSN Connector folder.


The body of an e-mail message is blank when you send an updated meeting request


When you send an updated meeting request that contains text in the body of an e-mail message, the body of the received updated meeting request is blank. This issue can occur if the meeting request did not originally contain text in the body, and if it was originally created with Outlook Web Access.


Outlook 2003 quits unexpectedly when you start it on a computer that is running the Turkish version of Microsoft Windows


When you try to start Outlook 2003 on a computer that is running the Turkish version of Windows, Outlook 2003 may quit unexpectedly.


A full download of address book always occurs in Outlook 2003


When Outlook 2003 updates the Offline address book, a full download of the address book occurs.


English-language content appears when you click a link that is in a welcome message in a non-English version of Outlook 2003


When you click a hyperlink in the welcome message in a non-English version of Outlook 2003, English-language content appears.


Outlook 2003 rules are missing after you create a new rule in OWA


If you create a new Outlook 2003 rule in Outlook Web Access, many of your previous rules may be missing.


The body of an HTML item is missing when you insert it in an Outlook 2003 e-mail message


When you insert an HTML item in an Outlook 2003 e-mail message, only the header of the HTML item is inserted.


The Outlook Junk E-mail Filter may not correctly filter the e-mail message


If an e-mail message contains a HTML MIME part, the Outlook Junk E-mail Filter may not correctly filter the e-mail message.


Completed tasks also print when you print the Taskpad with the calendar


When you print the Taskpad with the calendar, the completed tasks print together with your active tasks.


Outlook 2003 times out when you download e-mail messages from multiple Post Office Protocol version 3 (POP3) e-mail accounts


When you have multiple POP3 e-mail accounts configured in your Outlook profile that exist on the same server, Outlook 2003 may time-out when you try to download e-mail messages.


Duplicate e-mail messages are downloaded from POP3 accounts that supports UIDL or TOP


If you download e-mail messages from a POP3 account that supports UIDL or TOP, some e-mail messages may not be deleted after downloading. Therefore, you may download some duplicate e-mail messages.


Microsoft Office Internet Free/Busy service is deactivated in Office 2003 SP1


The Office Internet Free/Busy service has been deactivated in Office 2003 Service Pack 1.


polling เพิ่มขึ้นของเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงไปยังแฟ้ม Outlph.dll


หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2003 ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Outlph.dll การปรับปรุง polling ที่ส่ง โดย Outlook 2003 อาจจะเพิ่มขึ้น สาเหตุนี้ที่ heavier กว่าการโหลดที่คาดไว้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล


อีเมลข้อความไม่ถูกลบออกจากพีซีกระเป๋าหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ถูกลบออก


เมื่อพีซีกระเป๋าหรือสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ใน USB cradle และทำให้ผู้ใช้ตรงอุปกรณ์กับ Outlook 2003 โดยใช้ ActiveSync ข้อความอีเมลที่ถูกลบจะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์เมื่อ Outlook 2003 กำลังทำงานในโหมด Cached Exchange


outlook เริ่มทำงานในโหมดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) หลังจากที่คุณยกเลิกตัวช่วยสร้างเรียกใช้การกำหนดค่า


ถ้าคุณยกเลิกตัวช่วยสร้างเรียกใช้การกำหนดค่าหลังจากที่คุณติดตั้ง Outlook 2003, Outlook 2003 จะเริ่มทำงานในโหมด PIM ดังนั้น คุณมีหน้าที่การใช้งานอีเมลที่ไม่


อีเมลที่มาจากผู้ส่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมเดียวกัน อาจถูกจัดประเภทเป็นอีเมลขยะ


เมื่ออีเมลที่มีการจัดส่งถึงคุณจากผู้ส่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมเดียวกัน อีเมล์อาจถูก misclassified เป็นอีเมลขยะ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การรายการที่ปลอดภัยเท่านั้นตัวเลือกในการตัวเลือกแท็บนี้ตัวเลือกอีเมลขยะกล่องโต้ตอบใน Outlook 2003


กฎไม่อยู่ที่สำนักงาน (OOF) ไม่ได้ดำเนินใน Outlook 2003 ในโหมด Cached Exchangeถ้าคุณสร้างกฎ OOF ฝั่งไคลเอ็นต์ที่สร้างข้อความ ย้ายข้อความอีเมล์ไปยังโฟลเดอร์แฟ้มส่วนบุคคล (.pst) หรือทำการกระทำที่กำหนดเอง กฎ OOF ไม่ดำเนินหากคุณเรียกใช้ Outlook 2003 ในโหมด Cached Exchange


ข้อความอีเมล์ที่เป็นไปตามข้อฟอร์มองค์กรไม่ปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องใน Outlook 2003 ในโหมด Cached Exchange


ข้อความอีเมล์ที่สร้างขึ้นจากแบบฟอร์มองค์กรอาจไม่ปรากฏตามที่คาดไว้เมื่อ Outlook 2003 ที่อยู่ในโหมด Cached Exchange นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลจะสูญหายไป


ไม่สามารถรายงานการทำงานเบื้องหน้าแยกต่างหากและโทรศัพท์ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลพื้นหลังสำหรับเครื่องไคลเอนต์ Microsoft Exchange


เมื่อคุณตรวจสอบอีเมลไคลเอ็นต์ เบื้องหน้าและพื้นหลัง RPC ไม่สามารถรายงานแยกจากกันสำหรับไคลเอ็นต์ Exchange


ตรวจทานก่อนหน้าของแผนภูมิองค์กรมีส่งเป็นสิ่งที่แนบอีเมล์


เมื่อคุณสร้าง HTML อีเมลข้อความใหม่ที่ประกอบด้วยแผนภูมิองค์กร และจากนั้น ให้บันทึกข้อความอีเมล์ในโฟลเดอร์'แบบร่าง' .GIF รูปของแผนภูมิองค์กรรุ่นก่อนหน้านี้ถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบกับข้อความอีเมล์ที่ส่ง


ไม่มีสิ่งใดเพื่อบ่งชี้ว่า จดหมายที่เปิดใช้งานการบันทึกตัวเลือก (การแก้ไขปัญหา) เปิดอยู่ใน Outlook 2003


หลังจากที่คุณเปิดในการเปิดใช้งานการบันทึกจดหมาย (การแก้ไขปัญหา)ตัวเลือกใน Outlook 2003 ไม่มีสิ่งใดกับ indicatethat ที่มีเปิดตัวเลือก ถ้าการการเปิดใช้งานการบันทึกจดหมาย (การแก้ไขปัญหา)มีเปิดตัวเลือก ประสิทธิภาพการทำงานของ Outlook 2003 อาจลดลง


การใช้งาน CPU เป็น 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความอีเมล์ทั้งหมดบนการเชื่อมต่อที่ช้า


ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่มีส่วนหัวของข้อความอีเมเพื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมเต็ม การใช้งาน CPU อาจเป็น 100 เปอร์เซ็นต์หากคุณใช้การเชื่อมต่อที่ช้า
กลับสู่ด้านบน

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่รวมอยู่ใน service pack นี้

office 2003 SP1 รวมถึงการปรับดังต่อไปนี้ก่อนนำออกใช้ปรุง:

842496คำอธิบายของการทางธุรกิจผู้ติดต่อ Manager สำหรับการปรับปรุง Outlook 2003 Security: เดือน 8 มิถุนายน 2004
กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Outlook 2003:
Microsoft Outlook Express พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม We are sorry for the inconvenience.

หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Application name Application version Module name  Module version Offset  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Unknown    0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 872839 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:53:37 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate kbmt KB872839 KbMtth
คำติชม