outlook Express ไม่ได้เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional Edition

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:873021
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
ถ้าคุณเริ่ม Microsoft Outlook Express 6.0 หลังจากคุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Home Edition หรือ Microsoft Windows XP Professional Edition, Outlook Express 6.0 ออกโดยอัตโนมัติจาก และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง::
 • ข้อมูลเฉพาะ Outlook Express ตัวเกิดความเสียหาย
 • Microsoft Outlook Express แฟ้มเสียหาย
การแก้ไข
ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1: เสียหาย Outlook Express Identity ที่เอาออก และสร้างรหัสประจำตัวใหม่ Outlook Express ตัว

เมื่อต้องการลบเสียหาย Outlook Express Identity ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรีขยายคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\
 3. ค้นหาผู้ใช้ Outlook Express Identity ที่คุณต้องการเอาออก และส่งไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิก Outlook Express Identity ที่คุณต้องการเอาออก
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
  3. ในการส่งออกแฟ้มรีจิสทรีกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ชั่วคราวบันทึกในรายการ และจากนั้น พิมพ์ชื่อแฟ้มที่อยู่ในนั้นชื่อแฟ้มกล่อง
  4. คลิกบันทึก.
 4. คลิกขวา Outlook Express Identity ที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกลบ.
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. เริ่มต้น Outlook Express

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และต้องการแล้ว นำเข้าข้อความอีเมล์ทั้งหมดและสมุดรายชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

หมายเหตุ:คุณต้องสร้างสำเนาสำรองของข้อความอีเมลของคุณและสมุดรายชื่อของคุณก่อนที่คุณนำเข้าไปบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่

วิธีที่ 2: แฟ้มที่ Outlook Express ที่ติดตั้งใหม่ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้งแฟ้มที่ Outlook Express ด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\
 3. คลิกขวาข้อมูลเฉพาะตัวแล้ว คลิกลบ.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB
  • HKEY_LCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WAB
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. เปิด Windows Explorer และคลิก โฟลเดอร์ต่อไปนี้
  systemdrive\Program Files\Outlook express
  โดย:systemdriveมีไดรฟ์ที่ติดตั้งแฟ้มระบบปฏิบัติการที่สำคัญทั้งหมด
 8. ลบแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ Outlook Express
 9. ในwindows Explorerค้นหา และจากนั้น คลิกที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  systemdrive\Program Files\Common Files\System
 10. ในโฟลเดอร์ระบบ ค้นหา และเอาแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • Wab32.dll
  • Wab32res.dll

   หมายเหตุ:หลังจากที่คุณลบแฟ้มและโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์ Outlook Express และโฟลเดอร์ระบบ การป้องกันแฟ้ม XP ของ Windows (WAP) ใช้โฟลเดอร์ Dllcache ที่อยู่ในนั้นSystemRootโฟลเดอร์ \System32 เพื่อคืนค่าแฟ้มต้นฉบับให้ Outlook Express โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ระบบจากแคช
 11. การลงทะเบียนแฟ้มที่คัดลอกในรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msimn /regในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   หมายเหตุ:ซึ่งจะสร้างใหม่นั้น
   Outlook Express
   คีย์ย่อยของที่อยู่ภายใต้การ
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
   คีย์ย่อย:
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้ในการOPENกล่อง:

   regsvr32 “systemdrive\Program Files\Common Files\System\wab32.dll ”
  3. คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:ซึ่งจะสร้างใหม่นั้น
   wab
   คีย์ย่อยของที่อยู่ภายใต้การ
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
   คีย์ย่อย:
 12. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกับที่คุณใช้ในการลบคีย์ย่อยรีจิสทรีของ Outlook Express

  หมายเหตุ:โดยอัตโนมัติซึ่งจะสร้างซับทั้งหมดที่ Outlook Express รีจิสทรีคีย์ที่คุณเอาออกจากนั้น
  HKEY_CURRENT_USER
  คีย์ย่อย:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 873021 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:55:23 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB873021 KbMtth
คำติชม