คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft 14 กันยายน 2547

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft เดือนกันยายน 2547 เราได้สร้างเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ซึ่งจะตรวจหาว่าคุณมีโปรแกรม Microsoft โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" หรือไม่ หากเครื่องมือตรวจพบโปรแกรมดังกล่าว คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บเพจซึ่งมีข้อมูลความปลอดภัยและกระดานข่าวความปลอดภัยล่าสุด

เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft และเว็บไซต์ Office Update ของ Microsoft เป็นประจำ เพื่อติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราได้เปิดตัวกระดานข่าวความปลอดภัย MS04-028 กระดานข่าวความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย รวมทั้งข้อมูลรายการแฟ้มและตัวเลือกการปรับใช้ เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ หากคุณคลิก ไม่ใช่ ในส่วน "วิธีการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft" คุณสามารถไปที่การดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft โดยคลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้

กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้สิทธิ์แบบผู้ดูแล หรือคุณต้องเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลสำหรับการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft หากคุณไม่มีสิทธิ์แบบผู้ดูแล คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้เครื่องมือ
คุณไม่มีสิทธิพิเศษของผู้ดูแลในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การติดตั้งบางอย่างไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยได้เว้นแต่ผู้ดูแลจะเรียกใช้
เมื่อคุณคลิก ดำเนินการต่อ และยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
คุณไม่มีสิทธิพิเศษของผู้ดูแลในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การติดตั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเว้นแต่ผู้ดูแลจะเรียกใช้
กลับสู่ด้านบน

วิธีการขอรับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากศูนย์ดาวน์โหลด

 1. เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  หมายเหตุ
  • เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://windowsupdate.microsoft.com

   หากคุณดาวน์โหลดเครื่องมือจากเว็บไซต์ Windows Update คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมืออีกครั้ง คุณต้องดาวน์โหลดเครื่องมือจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
  • หากคุณดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update ให้เริ่มทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จากขั้นตอนที่ 2 ของส่วน "วิธีการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft"
 2. คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก บันทึก

  หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ในภาษาอื่น ให้คลิกรายการแบบหล่นลง เปลี่ยนภาษา แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เลือกที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft แล้วคลิก บันทึก
 4. คลิก ปิด เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
กลับสู่ด้านบน

วิธีการขอรับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากศูนย์ดาวน์โหลด

 1. ในที่ตั้งซึ่งคุณบันทึกเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Gdidettool.exe
 2. คลิก ใช่ เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 3. หากเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ตรวจพบโปรแกรม Microsoft โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งซึ่งระบุอยู่ในส่วน "การใช้งาน" คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้
  เครื่องมือซอฟต์แวร์ตรวจพบว่าคุณกำลังเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Microsoft มีการปรับปรุงความปลอดภัยซึ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนี้

  คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงความปลอดภัยที่จำเป็นใช่หรือไม่ (โปรดสังเกตว่าหากคุณคลิก ไม่ใช่ เครื่องมือนี้จะไม่พร้อมท์คุณอีก)
 4. หากคุณได้รับข้อความ ให้ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก ไม่ใช่ ที่ข้อความในขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก ตกลง คุณได้รับข้อความต่อไปนี้
   เครื่องมือซอฟต์แวร์ตรวจพบว่าคุณกำลังเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากคุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด ระบบของคุณอาจมีความเสี่ยง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และวิธีการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด หรือวิธีการเรียกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์อีกครั้ง เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374
   เมื่อคุณทำตามขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องมือตรวจหา GDI+ จะเลิกการทำงาน
  • คลิก ใช่ ที่ข้อความในขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณคลิก ใช่ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปที่ Microsoft TechNet Security Resource Center เพื่อดูข้อมูลความปลอดภัยและกระดานข่าวความปลอดภัยล่าสุด ขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้
กลับสู่ด้านบน

ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย Microsoft Windows จากเว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft

เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่คุณติดตั้งหรือไม่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย Windows โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: กลับสู่ด้านบน

ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office จากเว็บไซต์ Microsoft Office Update

เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Office Update เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยโปรแกรม Microsoft Office โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: กลับสู่ด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 873374 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:59:02 - ฉบับแก้ไข: 3.5

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0, Microsoft Greetings 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 7.0, Microsoft Picture It! 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition, Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold, Microsoft Picture It! 9.0 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition, Picture It! on MSN, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe atdownload kbsecbulletin kbsecurity KB873374
คำติชม