ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลจะหายไปจากหน้าจอการใช้ประโยชน์พนักงานและรายงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:873682
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหาของ TechKnowledge
ปัญหา

ข้อมูลที่ถูกป้อนและลงรายการบัญชีแล้ว ซึ่งควรจะสะท้อนให้เห็นในการใช้พื้นที่หน้าจอ/รายงานพนักงาน ขาดหายไปจากการใช้ประโยชน์พนักงาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

หมายเหตุ - ถ้าหนึ่งหรือมากกว่าทำให้เกิดที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้นำไปใช้ thePS ตรวจสอบความถูกต้อง - กระบวนการสร้างสรุป UZ (PA.BLD.00) อาจต้องถูกเรียกใช้โดยใช้ตัวแก้ไขเริ่มต้นทางการเงินรอบระยะเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วนของเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้

1. ไม่มีการลงทะเบียนโมดูลการใช้ประโยชน์พนักงาน ดูความละเอียด 1

2. "เปิดใช้งานการใช้กระบวนการ" กล่องกาเครื่องหมาย ในโครงการตัวควบคุมโปรแกรมติดตั้ง (PA.ไม่ได้เลือก SET.00), ณเวลาที่มีการป้อนข้อมูลและลงรายการบัญชีแล้ว ดูความละเอียด 2

3. ใช้ประโยชน์ชนิดได้ไม่สร้าง และกำหนดให้กับโครงการในโครงการบำรุงรักษา (PA.PRJ.00) เห็นความละเอียด 3

4. บัญชีประเภทที่มีการใช้มีคลาสที่บัญชีไม่ถูกต้อง และ/หรือคลาธุรกรรมในบัญชีประเภทบำรุงรักษา (PA. ที่กำหนดให้ACC.00) เห็นความละเอียด 4

5. รอบระยะเวลาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ตั้งค่า หรือข้อมูลที่ป้อนไว้ และ Postedfalls ภายในรอบระยะเวลาที่ถูก notassigned ในหน้าจอการบำรุงรักษารอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ UZ (UZPER.00) เห็นความละเอียด 5 ครั้ง

วิธีแก้ปัญหา

Resolution1-ลงทะเบียนโมดูลการใช้ประโยชน์พนักงานในทะเบียน SL Dynamics หน้าจอ (เข้าถึงได้จากโมดูลการดูแล), โดยใช้หมายเลขประจำสินค้าที่เหมาะสมและช่วยเผยแพร่คีย์สำหรับการรุ่นของ Microsoft Dynamics SL คุณใช้

หมายเหตุ - คุณจะทราบว่า มีการลงทะเบียนโมดูลเรียบร้อยแล้วกล่อง "ปลดล็อก" whenthe ถูกทำเครื่องหมาย X อยู่

Resolution2-เปิดการตั้งค่าการควบคุมโครงการ - หน้าจอและการตั้งค่าตัวเลือกพีซีแท็บ และกล่องกาเครื่องหมาย "เรียกใช้ UtilizationProcess" การตรวจสอบ

หมายเหตุ - ข้อมูล Ifthe beenreflected shouldhave นั้นในหน้าจอ/รายงานการใช้ประโยชน์พนักงานยังคงไม่แสดงมี โปรดดูส่วน AdditionalInformation สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรันกระบวนการ PS ความสอดคล้องของเครื่อง - สร้าง UZ Summaryrecords

Resolution3-สร้างการใช้ประโยชน์ชนิด และกำหนดให้กับโครงการที่เหมาะสม

1. หน้าจอชนิดการบำรุงรักษา theUZUtilization เปิด (UZTYP.00) และตั้งค่าชนิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

ตัวอย่างที่ 1: UtilizationType = DIR คำอธิบาย =ค่าแรงโดยตรง ตัวเลือกโดยตรง =ใช่

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ประโยชน์ชนิด =มด คำอธิบาย =ค่าแรงทางอ้อม ตัวเลือกโดยตรง =ไม่ใช่

2.บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากหน้าจอ

3. เปิดหน้าจอ ProjectMaintenance และนำค่า ID's โครงการหนึ่งที่ willutilize EmployeeUtilization

4. เลือกชนิดของการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากหน้าจอ

หมายเหตุ - ฟิลด์ชนิดของการใช้ประโยชน์จะไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมาย "เปิดใช้งานการใช้กระบวนการ" ในโครงการตัวควบคุมตั้งค่า - ตัวเลือกพีซีและแท็บการตั้งค่า

5. RepeatSteps 3 และ 4 สำหรับแต่ละ ID's ของโครงการที่คุณต้องการรวมการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

Resolution4-กำหนดข้อมูลที่ใช้สำหรับขั้นตอนการใช้ประโยชน์พนักงานมีคลาสที่ธุรกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภท theaccount thatwill ได้

1. เปิดหน้าจอปาการบำรุงรักษาประเภทบัญชี และเลือกประเภทบัญชีที่จะรวมการใช้ประโยชน์พนักงาน

2. ตรวจสอบว่า มีการระบุคลา andTrans คลาสบัญชีที่เหมาะสมสำหรับประเภท particularaccount นั้น

ตัวอย่าง: ประเภทบัญชี =ค่าแรง คลาสบัญชี =ค่าแรง คลาสธุรกรรม =ค่าแรงงาน

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากหน้าจอ

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับ usedfor thatbe ประเภทของ allaccount ข้อมูลการใช้ประโยชน์พนักงาน

Resolution5-ตรวจสอบว่า รอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่มีการตั้งค่า และให้ ข้อมูลในคำถาม (ซึ่งจะไม่มีการสะท้อนให้เห็นในหน้าจอ theUZ/รายงาน) อยู่ภายใน thoseperiods

1. เปิดค่าหน้าจอและ setappropriate UZ การบำรุงรักษารอบระยะเวลาการใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาใดๆ/ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุสามารถใช้ข้อมูลวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับหน้าจอ theUZ.PER.00 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า UtilizationPeriods ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PS ความสอดคล้องของเครื่องหมาย - กระบวนการสร้างสรุป UZ

เมื่อมีเลือกตัวเลือกนี้ ฟังก์ชันก่อนลบเร็กคอร์ดทั้งหมดของ PJUTLROL และลบรอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเร็กคอร์ดทั้งหมดของ PJTRAN กระบวนการอ่านแต่ละเรกคอร์ดใน PJTRAN แล้ว และเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในโมดูลที่ใช้ประโยชน์พนักงาน (UZ) รอบระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสมถูกกำหนด และเขียนเฉพาะระเบียน PJTRAN ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่สูงกว่าหรือเท่ากับการเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีและมีสิทธิได้รับเป็นการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียนที่มีการอัพเดตด้วยรอบระยะเวลาการใช้งานที่ถูกต้องแต่ละ อัพเด PJUTLROL แน่ใจว่า ข้อมูลที่แสดงในแบบสอบถามการใช้ประโยชน์พนักงานจะถูกซิงโครไนส์กับธุรกรรมเดิม

หมายเหตุ - โมดูลการใช้ประโยชน์พนักงานชุดโครงการต้องลงทะเบียน และเปิดใช้งาน (กระบวนการใช้ประโยชน์ที่เรียกใช้งานมีการตรวจสอบในโครงการตัวควบคุมโปรแกรมติดตั้ง (PA.SET.00)) เพื่อใช้ตัวเลือกนี้

ตัวอย่างที่ 1

ปัญหา: ข้อมูลถูกป้อน และโมดูลตัวควบคุม inProject การลงรายการบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 01-2000 ถึง 05-2000 ยังไม่มีข้อมูลที่มีการสะท้อนให้เห็น inUZscreens และรายงานจะมีการสะท้อนให้เห็นมีอยู่

โซลูชัน: ตรวจสอบสาเหตุ/ความละเอียดในเอกสารนี้ 'ะา thePotential และถ้า allsettings ไม่ถูกต้อง เรียกใช้ processwith PS ความสอดคล้องของเครื่อง - สร้าง UZ สรุปเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชี 01-2000

ตัวอย่างที่ 2

ปัญหา: การใช้ประโยชน์พนักงานถูกนำมาใช้ในรอบระยะเวลาบัญชี 01-2000ข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลา 01-2000 ถึง 04-2000 จะถูกสะท้อนให้เห็นได้อย่างถูกต้องใน UZ หน้าจอ/รายงาน แต่ไม่มีข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลา 05-2000 ไปจนถึง 09-2000 มีอยู่ในหน้าจอ UZ หรือรายงาน

โซลูชัน: ตรวจสอบสาเหตุ/แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ที่ในเอกสารนี้ 'ะา และถ้ามีการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง รันแบบ PS ความสอดคล้องของเครื่องหมาย - กระบวนการสร้างสรุป UZ ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค StartingFiscal 01-2000

สิ่งสำคัญหมายเหตุ - หากเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีได้ถูกตั้งค่าเป็น 05-2000 เรกคอร์ด PJUTLROL และค่า PJTRAN.tr_id26 สำหรับธุรกรรมการใช้ประโยชน์ anyqualifying อยู่ระหว่าง 01-2000and 04-2000 จะถูกลบไปแล้ว เหตุผลคือการสร้างกระบวนการเดียวสร้าง recordsthatสูงกว่าหรือเท่ากับการเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งค่าไว้ ดัง periods01-2000 ไปจนถึง 04-2000 ใช้ระเบียนทั้งหมดจะถูกลบเมื่อมีการรันกระบวนการสรุป UZ theRebuild

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 873682 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 17:49:56 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB873682 KbMtth
คำติชม