คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นและการตั้งค่าที่จำเป็นต้องใส่ในสินทรัพย์ถาวรใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:874033
บทนำ
มีการตั้งค่ามากมายที่สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับสินทรัพย์ถาวร ใน Microsoft Dynamics GP และ Microsoft Business Solutions - สห Plains บทความนี้อธิบายการตั้งค่าสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นและการตั้งค่าสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์ชนิดใดก็ได้กับสินทรัพย์ถาวร คุณต้องป้อน และข้อมูลการตั้งค่าการทำให้เสร็จสมบูรณ์ มีการตั้งค่าบางอย่างที่จำเป็น การตั้งค่าอื่น ๆ ไม่ถูกต้องอย่างมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างเซ็ตอัพสินทรัพย์ถาวร ใน 9.0 GP Dynamics ของ Microsoft หรือรุ่นก่อนหน้า ชี้ไปที่การตั้งค่าบนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่สินทรัพย์ถาวรและจากนั้น คลิกชื่อของหน้าต่างสินทรัพย์ถาวรที่คุณต้องการตั้งค่า

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างเซ็ตอัพสินทรัพย์ถาวรใน Microsoft Dynamics GP 10.0 ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่สินทรัพย์ถาวรและจากนั้น คลิกชื่อของหน้าต่างสินทรัพย์ถาวรที่คุณต้องการตั้งค่า

การตั้งค่าที่จำเป็น

การตั้งค่าต่อไปนี้ต้องเสร็จสมบูรณ์สำหรับสินทรัพย์ถาวร:
 • ปฏิทินทางการเงินของสินทรัพย์ถาวร
  การตั้งค่านี้สร้างปฏิทินสินทรัพย์ถาวรสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งรวมถึงที่ผ่านมาปีและปีในอนาคต ระบบจะจำลองรอบระยะเวลาในแต่ละปีตามรอบระยะเวลาทางบัญชีที่มีอยู่ในขณะนี้ ในการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางบัญชี Dynamics หรือ ในการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางบัญชี eEnterprise
 • ไตรมาส
  หน้าต่างการตั้งค่าไตรมาสถูกใช้เพื่อกำหนดวันเริ่มต้น กลางวัน และวันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสในปี ถ้าแบบแผน averaging กลางไตรมาสจะใช้สำหรับสินทรัพย์ใด ๆ หรือถ้ามีการโอนย้ายการเกษียณอายุ/มวลของมวล จะใช้กระบวนการ ไตรมาสต้องกำหนดไว้ในระบบ
 • สมุดบัญชี
  หน้าต่างตั้งค่าสมุดบัญชีถูกใช้เพื่อกำหนดสมุดบัญชีที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ถาวรที่รายงานความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างสมุดบัญชีได้ถึง 32 สำหรับแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสมุดบัญชีที่ตั้งค่าการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สินทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในหนังสือทุกเล่ม
 • คลาส
  หน้าต่างการตั้งค่าคลาถูกใช้เพื่อกำหนดระดับชั้น/กลุ่มโดยยึดตามข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการประกันภัย และกฎของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งประเภทที่ตั้งค่าไว้ในสินทรัพย์ถาวร เมื่อมีเพิ่มค่าสินทรัพย์ใหม่ จะต้องมอบหมายไปยังคลาส
 • คลาสมุดบัญชี
  หน้าต่างตั้งค่าคลาสมุดบัญชีถูกใช้เพื่อป้อนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคลาสเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดบัญชีที่ดังกล่าวจะถูกคิดค่าเสื่อมราคา โดยทั่วไป สมุดคลาสมีการสร้างเรกคอร์ด สำหรับแต่ละคลาส และ สำหรับแต่ละสมุดบัญชีที่กำหนดไว้
 • บริษัท
  หน้าต่างการตั้งค่าบริษัทถูกใช้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ควบคุมกระบวนการบางอย่างในสินทรัพย์ถาวร ถูกใช้ เพื่อกำหนดแบบสมุดบัญชีของบริษัทที่จะอินเทอร์เฟสกับบัญชีแยกประเภททั่วไป และกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลบัญชี อัตโนมัติเพิ่มข้อมูลสมุดบัญชี รูปแบบของข้อมูลผู้ใช้ การรวมชุดซื้อ และข้อมูลทั่วไป

การตั้งค่าที่จำเป็นอย่างมีเงื่อนไข

การตั้งค่าต่อไปนี้อาจจำเป็นต้องใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท:
 • กลุ่มบัญชี
  หน้าต่าง กลุ่มบัญชีถูกใช้เพื่อกำหนดกลุ่มบัญชีสำหรับวัตถุประสงค์ในการเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีกลุ่มจะถูกแทรกลงในเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรสินทรัพย์เมื่อมีเพิ่มสินทรัพย์
 • ลงรายการบัญชี
  หน้าต่างตั้งค่าบัญชีการลงรายการบัญชี FA AP ถูกใช้เพื่อกำหนดหมายเลขบัญชีที่จะทริกเกอร์ส่วนติดต่อ จากการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ จากการประมวล ผลใบสั่งซื้อ โดยเรียงตามบัญชี โดยทั่วไป บัญชีที่ถูกป้อนในหน้าต่างนี้จะถูกล้างบัญชีสินทรัพย์ ถาวร
 • บริษัทเช่า
  หน้าต่างการเซ็ตอัพบริษัทเช่าถูกใช้เพื่อกำหนดบริษัทเช่าที่ถูกต้อง
 • รหัสที่ตั้ง
  หน้าต่างการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งถูกใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องที่จะถูกจัดกลุ่ม ตามเมือง เขต และ ตามรัฐ โดยทั่วไป ซึ่งจะใช้สำหรับการรายงานภาษีทรัพย์สิน
 • ID ตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่จริง
  หน้าต่างการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพถูกใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพที่ถูกต้อง จะสามารถใช้สำหรับสินค้าคงคลังทางกายภาพร่วมกับป้ายชื่อสินทรัพย์
 • รหัสของโครงสร้าง
  หน้าต่างการตั้งค่าโครงสร้างถูกใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างรหัสที่คุณสามารถป้อนเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ ที่ถูกต้อง นั้นอาจประกอบด้วยค่าเช่นศูนย์ต้นทุน และโดยปกติจะเป็นค่าเดียวกันเป็นเซ็กเมนต์ของผังบัญชี
 • รหัสการเกษียณอายุ
  หน้าต่างเซ็ตอัพการเกษียณจากตำแหน่งถูกใช้เพื่อกำหนดรหัสการเกษียณจากตำแหน่งที่ถูกต้องที่อาจถูกป้อนเมื่อตัดจำหน่ายสินทรัพย์
 • คลาสที่ประกัน
  หน้าต่างเซ็ตอัพการประกันใช้เพื่อจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามอัตราการประกันภัยที่คล้ายกัน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าเสื่อมราคา
รหัสเอกสาร TechKnowledge: 25868

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 874033 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 23:17:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Fixed Asset Management

 • kbnosurvey kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB874033 KbMtth
คำติชม