วิธีคำนวณภาษีในการประมวลผลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

874084
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหา TechKnowledge
สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีคำนวณภาษีในการประมวลผลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนที่ 1 ขั้นสูงและกำหนดเวลาเดียว

ไปยังตัวเลือกการตั้งค่าบริษัท (บริษัท -บริษัท- - ตัวเลือกการติดตั้ง) ถ้าใช้จัดส่งวิธีการเมื่อตัวเลือกตารางเวลาเริ่มต้นภาษีที่เลือกถูกทำเครื่องหมาย ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงกำหนดการภาษีที่จะเริ่มต้นบนใบสั่งซื้อในรายการบัญชีของใบสั่งซื้อ (ธุรกรรม -ซื้อ - การซื้อ รายการใบสั่ง) ถ้าไม่ได้กำหนด กำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายจะเป็นค่าเริ่มต้น

ที่คำนวณภาษีตัวเลือกที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้จะอยู่ภายในตัวซื้อใบสั่งประมวลผลเลือก(ตั้งค่า - ตัวเลือก - Proc. ใบสั่งซื้อ - การซื้อ)

ตัวเลือกการคำนวณภาษีชนิดของใบสั่งซื้อวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นชื่อข้อความรอรับ
ขั้นสูงหล่นการจัดส่งไม่เกี่ยวข้องว่างเปล่าตารางเวลาภาษี
ขั้นสูงมาตรฐานบรรทุกสินค้ากำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงมาตรฐานไม่มีวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงมาตรฐานจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดในการตั้งค่าของบริษัท(การตั้งค่าบริษัทบริษัท)กำหนดการภาษีของบริษัท
ตารางเวลาเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง

ตารางเวลาของภาษีที่ถูกกำหนดให้เป็นตารางเวลาเดียวในตัวเลือกการตั้งค่า (การตั้งค่าซื้อซื้อใบสั่ง Proc.-ตัวเลือก) การประมวลผลการใบสั่งซื้อ

ID ตารางเวลาภาษี


ขั้นตอนที่ 2 ตัวเลือกซื้อภาษีของสินค้า

ในการบำรุงรักษาสินค้า (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้า) ให้ดูที่เว็บไซต์ของสินค้าตัวเลือกภาษีการซื้อที่บรรทัด ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงซึ่งกำหนดการภาษีจะเริ่มต้นสำหรับสินค้าในการซื้อสินค้ารายการรายละเอียด (ธุรกรรม - กล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - การซื้อทางด้านขวาของรายการ)

ตารางเวลาของภาษีระบุไว้ในรายการการบำรุงรักษา (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้าถูกเปรียบเสมอเทียบกับกำหนดภาษีที่แสดงรายละเอียดการใช้งาน ตารางเวลาภาษีของสินค้าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสินค้าในการซื้อสินค้ารายการรายละเอียด (ธุรกรรม - กล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - การซื้อทางด้านขวาของสินค้า) ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้:

สินค้ากำหนดการภาษีค่าเริ่มต้น
สินค้า inventoried - ที่ต้องเสียภาษีกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดให้กับสินค้าในการบำรุงรักษาสินค้า (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้า)
สินค้า inventoried - Nontaxableว่างเปล่า
สินค้า - inventoried ขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขาย
สินค้าที่ไม่ใช่ inventoriedกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับสินค้าที่ไม่ใช่ inventoried ที่อยู่ในหน้าต่างตัวติดตั้งของการประมวลผลใบสั่งซื้อ

ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังสินค้าของผู้ขาย:
ถ้าวิธีการจัดส่งที่ถูกกำหนดให้กับธุรกรรมที่เป็นชนิดรับ ภาษีจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละรายละเอียดในตารางเวลาที่กำหนดให้กับการซื้อที่อยู่ของผู้จัดจำหน่าย ทำการเปรียบเทียบไม่ ถ้าวิธีการจัดส่งที่ถูกกำหนดให้กับธุรกรรมที่มีชนิดการจัดส่ง ภาษีจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละรายละเอียดในตารางเวลาที่กำหนดให้กับไซต์เริ่มต้น ทำการเปรียบเทียบไม่

ตารางเวลาของภาษี Comparing ขั้นตอนที่ 3

ตารางเวลาของภาษี defaulting ภายในรายการรายละเอียดสินค้าที่ซื้อ(ธุรกรรม - ซื้อกล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - ทางด้านขวาของรายการ) จะเปรียบเทียบตารางเวลาภาษีอื่น กำหนดการภาษีอื่น ๆ ใช้สำหรับการเปรียบเทียบอยู่ในตารางต่อไปนี้:

หมายเหตุจะใช้รายละเอียดภาษีที่ใช้กันทั่วไประหว่างสองตารางเวลา
ตัวเลือกการคำนวณภาษีการควบคุมสินค้าคงคลังวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นชื่อข้อความรอรับ
ขั้นสูงไม่เกี่ยวข้องไม่มีวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อในรายการบัญชีใบสั่งการซื้อกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงไม่เกี่ยวข้องบรรทุกสินค้ากำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อรายการใบสั่งซื้อกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงการลงทะเบียนจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดให้กับไซต์ในการบำรุงรักษาไซต์ (บัตร -สินค้าคงคลัง - ไซต์)รหัสตารางเวลาภาษีของไซต์
ขั้นสูงไม่ได้ลงทะเบียนจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดในการตั้งค่าของบริษัท(การตั้งค่าบริษัทบริษัท)กำหนดการภาษีของบริษัท
ตารางเวลาเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องตารางเวลาของภาษีที่ถูกกำหนดให้เป็นตารางเวลาของภาษีเดียวในตัวเลือกซื้อใบสั่งประมวลผลการตั้งค่า (การตั้งค่าซื้อซื้อใบสั่ง Proc.-ตัวเลือก)ID ตารางเวลาภาษี


บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 26277

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 874084 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2015 16:30:23 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB874084 KbMtth
คำติชม