ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำจำกัดความและคำอธิบายของแฟ้ม.DLL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:87934
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
3.10 3.11
Windows
kbusage
สรุป
แฟ้มในไลบรารีการเชื่อมโยง dynamic (DLL) มีแฟ้มที่ปฏิบัติการที่อนุญาตให้โปรแกรมใช้รหัสและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเฉพาะร่วม Microsoft Windows แสดงแฟ้ม DLL ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันและทรัพยากรที่ช่วยให้ Windows ใช้โปรแกรมการใช้งานในสภาพแวดล้อมของ Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
DLLs มักปรากฏเป็นแฟ้มที่มีนามสกุล.DLL เป็น ต้องการอย่างไรก็ตาม พวกเขายังอาจมี.EXE หรือนามสกุลอื่น ตัวอย่างเช่น Shell.dll ให้ลาก และปล่อยตามปกติ Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใช้วัตถุที่เชื่อมโยงและฝัง (OLE)

Kernel.exe, User.exe และ Gdi.exe คือ ตัวอย่างของ DLLs มีนามสกุล.EXE จะมีรหัส ข้อมูล หรือตามปกติไปยังโปรแกรมที่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows ตัวอย่างเช่น แฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ฟังก์ชัน "CreateWindow" ที่โปรแกรมใช้เมื่อมีสร้างหน้าต่างใหม่บนหน้าจอ

ใน Windows โปรแกรมควบคุมที่สามารถติดตั้งได้มี DLL โปรแกรมสามารถเปิด เปิดใช้งาน แบบสอบถาม ปิดใช้งาน และปิดโปรแกรมควบคุมที่ยึดตามคำแนะนำในการเขียนแฟ้ม DLL

DLLs อาจพบ ในไดเรก ทอรี Windows ไดเรกทอรี Windows\System หรือไดเรกตอรีของโปรแกรม

ถ้ามีเริ่มโปรแกรม และแฟ้ม DLL ของอย่างใดอย่างหนึ่งคือการสูญหาย หรือเสียหาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่น: "ไม่สามารถค้นหา xyz.dll" ได้ ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มการทำงานกับแฟ้ม DLL ล้าสมัยหรือแฟ้ม DLL ที่ไม่ตรง เกิดข้อผิดพลาด "การเรียกไปยังไม่ได้กำหนด dynalink" อาจสามารถแสดง ในสถานการณ์เหล่านี้ แฟ้ม DLL ต้องเป็นได้รับ และวางลงในไดเรกทอรีที่เหมาะสมในใบสั่งสำหรับการให้โปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง

วิธีการกำหนดจุดเริ่มต้นของแฟ้ม DLL


เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขเวอร์ชัน ชื่อบริษัท หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับแฟ้ม:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
  2. ในการการตั้งชื่อbox, type the name of the file you want to find, for example "shell32.dll" (without the quotation marks), clickLocal Hard Drivesor the drive letter you want to search in theLook Inกล่อง แล้วคลิกFind Now.
  3. Right-click the file in the list of found files, clickคุณสมบัติ, and then click theรุ่นแท็บ


If the file is a Microsoft file, extract a new copy of the file. For information about extracting Windows files, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
ARTICLE-ID:129605
TITLE : How to Extract Original Compressed Windows Files

If the Company Name referenced on the Version tab is different than Microsoft, contact the manufacturer for assistance.
3.10 3.00 3.00a

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ