วิธีการตั้งค่าไดเรกทอรีที่เสมือนการเริ่มต้นที่จำเป็นเพื่อ ให้ Outlook Web Access, Exchange ActiveSync, Outlook Mobile Access บริการใน Exchange Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883380
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างไดเรกเกี่ยวข้องกับ Microsoft Exchange Server ทอรีเสมือนใน Internet Information Services (IIS) ใหม่ Microsoft Exchange Server 2003 สนับสนุน Microsoft Office Outlook Web Access, Exchange ActiveSync และ Outlook Mobile Access บริการเหล่านี้จะเปิดการใช้งานผ่านทางไดเรกทอรีเสมือนหกที่สร้างขึ้น โดยค่าเริ่มต้นใน IIS เมื่อคุณติดตั้ง Exchange Server 2003 หากไดเรกทอรีเสมือนที่เสียหาย หรือล้มเหลวของการบริการที่เกี่ยวข้องใดอย่างหนึ่ง คุณอาจต้องการเอาไดเรกทอรีเสมือนเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ไดเรกทอรีเสมือนจะไม่ต้องสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในสถานการณ์นี้ คุณต้องใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อลบ และสร้างไดเรกทอรีเสมือนใน IIS ใหม่:
 • วิธีที่ 1: ใช้ Metabase Explorer จากเครื่องมือ IIS 6.0 ทรัพยากร Kit
 • วิธีที่ 2: ใช้ Adsutil.vbs
 • วิธีที่ 3: แก้ไขไฟล์ Metabase.xml
คำแนะนำ
ในบางครั้งคุณต้องสร้างขึ้นใหม่ในไดเรกทอรีเสมือนของ IIS เมื่อคุณมีปัญหากับ Outlook Web Access หรือบริการอื่น ๆ เคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ของคุณ โดยค่าเริ่มต้น Exchange Server 2003 สร้างไดเรกทอรีเสมือน IIS ดังต่อไปนี้: exadmin ใน อัตราแลกเปลี่ยน ExchWeb, Microsoft ActiveSync เซิร์ฟเวอร์ OMA และสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณลบไดเรกทอรีที่เสมือนการ IIS ที่ใช้ โดย Outlook Web Access และบริการอื่น ๆ เคลื่อนไหว ไดเรกทอรีเสมือนจะไม่ใหม่สร้างเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบ Exchange ขึ้นโดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายวิธีการสามวิธีที่คุณสามารถใช้ การลบ และ การสร้างไดเรกทอรีเสมือนที่ใช้ โดย Outlook Web Access อีกครั้ง

หมายเหตุ ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 2000 หลังจากที่คุณลบไดเรกทอรีเสมือนสำหรับ Outlook Web Access ไดเรกทอรีเสมือนใหม่สร้างเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบแลกเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดเรกทอรีเสมือนสำหรับ Outlook Web Access ใน Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821898 ไดเรกทอรี Internet Information Services (IIS) เสมือนที่ใช้ โดย Outlook Web Access ใน Exchange Server 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้อง การลบ และ การสร้างไดเรกทอรีเสมือนใหม่สำหรับ Outlook Web Access ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้ Metabase Explorer จากเครื่องมือ IIS 6.0 ทรัพยากร Kit

การใช้ Metabase Explorer จากเครื่องมือ IIS 6.0 ทรัพยากร Kit ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ติดตั้งชุดเครื่องมือ IIS 6.0 ทรัพยากร เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ IIS 6.0 ทรัพยากร Kit ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ต้องการติดตั้งเครื่องมือ IIS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งส่วนประกอบ Metabase Explorer 1.6 เท่านั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกสองครั้งที่iis60rkt.exeและทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณจนกว่าคุณถึงเพจที่ตั้งค่าชนิดของตัวช่วยสร้างการตั้งค่า IIS 6.0 ทรัพยากร Kit เครื่องมือ
  2. บนเพจการตั้งค่าชนิดคลิกกำหนดเองแล้ว คลิ กถัดไป
  3. ยกเลิกเลือกทั้งหมดเครื่องมือ Kit ทรัพยากรของ IIS และคอมโพเนนต์กล่องกาเครื่องหมายกล่องกาเครื่องหมายMetabase Explorer 1.6ที่ยกเว้น
  4. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 2. สำรองของ IIS metabase ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มการทำงานของโปรแกรมจัดการ IIS
  2. คลิกขวาที่เว็บไซต์เริ่มต้นชี้ไปที่งานทั้งหมดและจากนั้น คลิกบันทึกการตั้งค่าคอนฟิกไปไฟล์
  3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกการตั้งค่าคอนฟิกไปไฟล์พิมพ์ชื่อการตั้งค่าคอนฟิกในกล่องชื่อแฟ้มป้อนเข้า และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ลบไดเรกทอรีเสมือนสำหรับ Outlook Web Access เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขยายเว็บไซต์เริ่มต้นในบานหน้าต่างการนำทางของโปรแกรมจัดการ IIS, exadmin ในการคลิกขวา และ แล้ว คลิกลบ คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ถามว่าคุณต้องการลบรายการนี้

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับไดเรกทอรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • ExchWeb
  • Microsoft ActiveSync เซิร์ฟเวอร์
  • OMA
  • สาธารณะ
 4. ปิดตัวจัดการ IIS
 5. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ทรัพยากร IISชี้ไปยังMetabase Explorerแล้ว คลิ กMetabase Explorer
 6. ขยายLMคลิกขวาDS2MBและคลิกลบ คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ถามว่าคุณต้องการลบคีย์นี้และคีย์ย่อยทั้งหมด
 7. ปิด IIS Metabase Explorer
 8. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกการบริการ
 9. เมื่อต้องการเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกขวาAttendant ระบบ Exchange Microsoftและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของบริการ Exchange Server ผู้อยู่ในอุปการะ คลิกใช่

   หมายเหตุเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะเริ่มต้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ Exchange Server ของคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของ Exchange Server
  ไดเรกทอรีเสมือนที่สร้างใหม่ได้ เพื่อตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีเสมือนถูกสร้างใหม่ เริ่มต้นตัวจัดการ IIS และดูโฟลเดอร์เริ่มต้นเว็บไซต์แล้ว

  สิ่งสำคัญ หากไดเรกทอรีเสมือนจะไม่สร้างใหม่หลังจาก 15 นาที การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. รีเซ็ตสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดตัวจัดการ IIS คลิกขวาExchWebคลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัยของไดเรกทอรี
  2. ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไขและตรวจสอบว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมคลิกตกลงและจากนั้น คลิกนำไปใช้
  4. ถ้าการโต้ตอบดย่อย เลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง
  5. ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไขและ thenclear กล่องกาเครื่องหมายรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม
  6. คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้น ปิดตัวจัดการ IIS
ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ นอกจากนี้ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังบริการเหล่านั้น โดยใช้ไคลเอ็นต์ของโปรแกรมที่เหมาะสม

วิธีที่ 2: ใช้ Adsutil.vbs

เมื่อต้องการใช้ Adsutil.vbs ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. สำรองของ IIS Metabase ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มการทำงานของโปรแกรมจัดการ IIS
  2. คลิกขวาที่เว็บไซต์เริ่มต้นชี้ไปที่งานทั้งหมดและจากนั้น คลิกบันทึกการตั้งค่าคอนฟิกไปไฟล์
 2. ลบไดเรกทอรีเสมือนสำหรับ Outlook Web Access เมื่อต้องการทำเช่นนี้exadmin ในการคลิกขวาในบานหน้าต่างการนำทางของโปรแกรมจัดการ IIS แล้ว คลิ กลบ คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ถามว่าคุณต้องการลบรายการนี้

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับไดเรกทอรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • ExchWeb
  • Microsoft ActiveSync เซิร์ฟเวอร์
  • OMA
  • สาธารณะ
 3. ปิดตัวจัดการ IIS
 4. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด Enter
 5. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ในตัวอย่างนี้ ไดรฟ์ มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้ง:
  ไดรฟ์: \inetpub\adminscripts
 6. ชนิด adsutilแล้ว กด Enter

  สิ่งสำคัญ โดยค่าเริ่มต้น cscript จะไม่ได้โฮสต์สคริปต์เริ่มต้นสำหรับ Windows Server 2003 เมื่อต้องการทำงานนี้ adsutil คำสั่ง cscript จะต้องถูกกำหนดค่าเป็นโฮสต์สคริปต์เริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกYesหากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลงทะเบียน cscript จะเป็นค่าเริ่มต้นคุณโฮสต์สำหรับ VBscript และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับรายการของตัวเลือกคำสั่ง adsutil, cscript จะถูกกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นการเขียนสคริปต์โฮสต์สำหรับ VBscript เรียบร้อยแล้ว
 7. ชนิด adsutil ลบ ds2mbแล้ว กด Enter

  หมายเหตุ เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นการเขียนสคริปต์โฮสต์การ WScript พิมพ์ WScript //H:WScriptที่พรอมต์คำสั่ง กด Enter และจากนั้น คลิกตกลง
 8. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกการบริการ
 9. เมื่อต้องการเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกขวาAttendant ระบบ Exchange Microsoftและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของบริการ Exchange Server ผู้อยู่ในอุปการะ คลิกใช่

   หมายเหตุเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะเริ่มต้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ Exchange Server ของคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของ Exchange Server

   ไดเรกทอรีเสมือนที่สร้างใหม่ได้ เพื่อตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีเสมือนถูกสร้างใหม่ เริ่มต้นตัวจัดการ IIS และดูโฟลเดอร์เริ่มต้นเว็บไซต์แล้ว

   สิ่งสำคัญ หากไดเรกทอรีเสมือนจะไม่สร้างใหม่หลังจาก 15 นาที การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. รีเซ็ตสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดตัวจัดการ IIS คลิกขวาExchWebคลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัยของไดเรกทอรี
  2. ภายใต้การตรวจสอบและการควบคุมการเข้าถึงคลิกแก้ไขและตรวจสอบว่า กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อถูกเปิดอยู่
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมคลิกตกลงและจากนั้น คลิกนำไปใช้
  4. ถ้าการโต้ตอบดย่อย เลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง
  5. ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไขและ thenclear กล่องกาเครื่องหมายรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม
  6. คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้น ปิดตัวจัดการ IIS
ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ นอกจากนี้ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังบริการเหล่านั้น โดยใช้ไคลเอ็นต์ของโปรแกรมที่เหมาะสม

วิธีที่ 3: แก้ไขไฟล์ Metabase.xml

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปลี่ยนแฟ้ม Metabase.xml แฟ้ม Metabase.xml เปลี่ยนแปลงทำให้ไดเรกตอเกี่ยวข้องกับ Exchange Server เสมือนรีจะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อมีเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchangeในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คำเตือนถ้าคุณแก้ไข metabase ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ metabase Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคุณแก้ไข metabase ไม่ถูกต้องจะสามารถแก้ไข แก้ไข metabase ความรับผิดชอบของคุณเอง

หมายเหตุเสมอสำรอง metabase นี้ก่อนที่คุณแก้ไข
 1. ตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข metabase แบบเรียลไทม์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
  2. คลิกขวาชื่อเซิร์ฟเวอร์(คอมพิวเตอร์), แล้ว คลิกคุณสมบัติ

   หมายเหตุแทน ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ IIS
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแก้ไขการ Metabase โดยตรงและจากนั้น คลิกตกลง
 2. เปลี่ยนไฟล์ Metabase.xml Metabase เป็นฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS เมื่อคอมพิวเตอร์ชัตดาวน์ ตั้งค่า metabase ทั้งหมดจะถูกเขียนไปยังแฟ้มที่ชื่อ Metabase.bin คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ Metabase.xml จะทำให้ไดเรกเกี่ยวข้องกับ Exchange Server ทอรีเสมือนการสร้างใหม่ใน IIS เมื่อเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Metabase.xml ตัว โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์ Metabase.xml จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   %windir%\System32\Inetsrv
  2. บนเมนูแก้ไขคลิกค้นหา
  3. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาพิมพ์ 61472แล้ว คลิกค้นหาถัดไปเพื่อค้นหาพื้นที่ต่อไปนี้ในแฟ้มนี้:
   <IIsConfigObject location="/LM/DS2MB/HighWaterMarks/{79F81D41-A652-4375-85F0-41A16037CC85}"></IIsConfigObject>
   <>
   ชื่อ = "UnknownName_61472"
   ID = "61472"
   ค่า = "207778"
   ชนิด = "สายอักขระ"
   UserType = "IIS_MD_UT_SERVER"
   แอตทริบิวต์ = "NO_ATTRIBUTES"
   />
  4. ในพื้นที่นี้ของแฟ้ม Metabase.xml รายการค่าที่มีการแทน 0. ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนพื้นที่นี้ของแฟ้ม Metabase.xml เพื่อให้ปรากฏคล้ายกับต่อไปนี้:
   <IIsConfigObject location="/LM/DS2MB/HighWaterMarks/{79F81D41-A652-4375-85F0-41A16037CC85}"></IIsConfigObject>
   >
   <>
   ชื่อ = "UnknownName_61472"
   ID = "61472"
   ค่า = "0"
   ชนิด = "สายอักขระ"
   UserType = "IIS_MD_UT_SERVER"
   แอตทริบิวต์ = "NO_ATTRIBUTES"
   />
  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม Metabase.xml ปิด Notepad แล้ว
  หมายเหตุ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไข Metabase (MetaEdit.exe) ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ได้ใน metabase
 3. เมื่อต้องการเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกขวาAttendant ระบบ Exchange Microsoftและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของบริการ Exchange Server ผู้อยู่ในอุปการะ คลิกใช่

   หมายเหตุเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะเริ่มต้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ Exchange Server ของคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของ Exchange Server
 4. คืนค่าการตั้งค่า IIS เริ่มต้นการปิดใช้งานการแก้ไข metabase แบบเรียลไทม์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
  2. คลิกขวาชื่อเซิร์ฟเวอร์(คอมพิวเตอร์), แล้ว คลิกคุณสมบัติ
  3. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแก้ไขการ Metabase โดยตรงและจากนั้น คลิกตกลง

   ไดเรกทอรีเสมือนที่สร้างใหม่ได้ เพื่อตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีเสมือนถูกสร้างใหม่ เริ่มต้นตัวจัดการ IIS และดูโฟลเดอร์เริ่มต้นเว็บไซต์แล้ว

   สิ่งสำคัญ หากไดเรกทอรีเสมือนจะไม่สร้างใหม่หลังจาก 15 นาที การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ นอกจากนี้ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังบริการเหล่านั้น โดยใช้ไคลเอ็นต์ของโปรแกรมที่เหมาะสม
ทรัพยากรเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
เยี่ยมชมของเรา ฟอรั่ม Windows Phone สำหรับความคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
ไดเรกทอรีเสมือน XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883380 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/04/2013 08:28:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft ActiveSync 4.5, Windows Mobile 6.5 Standard

 • kbhowto kbmt KB883380 KbMtth
คำติชม