outlook ข้อความอีเมล์ที่จัดรูปแบบแทนที่ข้อความของอินเทอร์เน็ตจัดรูปแบบที่ระบุ โดยคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

883490
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์จากไคลเอนต์ Microsoft Outlook อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 การจัดรูปแบบข้อความต้นฉบับของ Outlook แทนรูปแบบข้อความของอินเทอร์เน็ตที่ระบุ โดยคอมพิวเตอร์ Exchange Server ของคุณ

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการจัดรูปแบบข้อความอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server ของคุณ ให้เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager ขยายการตั้งค่าสากลคลิกรูปแบบข้อความอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกสองครั้งค่าเริ่มต้น.
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook ตั้งค่าสถานะ PR_INETMAIL_OVERRIDE_FORMAT บนข้อความอีเมล HTML ทั้งหมด ค่าสถานะการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ Exchange Server จากแทนการจัดรูปแบบข้อความเดิมของข้อความอีเมล
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เริ่มต้นอย่างไรก็ตาม บริการ Exchange และ อินเทอร์เน็ตของ Microsoft และข้อมูล Services (IIS) ที่ต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติใหม่เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • เวิลด์ไวด์เว็บบริการการประกาศบน
 • Protocol การขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)
 • โปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchange
 • POP3 Microsoft Exchange
 • Microsoft Exchange IMAP4
 • บริการการจัดการระบบ iis

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Oct-2004 21:42 6.5.7232.42    457,216 Phatcat.dll 

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องกำหนดค่ารายการรีจิสทรีเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport\Parameters
  หมายเหตุ:ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของพารามิเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวาMSExchangeTransportชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  2. ประเภท:พารามิเตอร์เป็นคีย์ย่อยชื่อ แล้วกด ENTER
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DisableInetOverrideเป็นรายการชื่อ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาDisableInetOverrideแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่า1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 8. เริ่มต้นบริการแบบธรรมดาจดหมายส่งผ่านโพรโทคอล (SMTP) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาProtocol การขนส่งจดหมายแบบธรรมดา (SMTP)แล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
ถ้ารายการ DisableInetOverride ถูกตั้งค่าเป็น 0 หรือไม่มีอยู่ ตั้ง Outlook อีเมลข้อความรูปแบบค่าที่จะใช้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Exchange Server 2003 Service Pack 2 เป็นอันดับแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้ไม่มีผลกับไคลเอนต์ Microsoft Outlook Web Access ข้อความอีเมล์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Outlook Web Access จะจัดรูปแบบตามที่คาดไว้ ข้อความอีเมเหล่านี้ใช้การตั้งค่ารูปแบบข้อความอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่ารูปแบบข้อความอีเมล์ของอินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821750วิธีกำหนดค่ารูปแบบข้อความอีเมลทางอินเทอร์เน็ตในระดับผู้ใช้และโดเมนใน Exchange Server 2003
For additional information about a client-side resolution for this problem if you use Microsoft Outlook 2002, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
329454Outlook 2002 message format overrides Exchange server message format
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server
XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883490 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:35:22 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbexchange2003presp2fix kbqfe kbfix kbbug kbmt KB883490 KbMtth
คำติชม