คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ DB2 โปรแกรม ควบคุม ODBC สำหรับ DB2 หรือผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ AS / 400 และ VSAM ในโฮสต์รวม Server 2004 จากเพจที่มี ASP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883842
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามเข้าถึงผู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ OLE DB ให้สำหรับ DB2 โปรแกรม ควบคุม ODBC สำหรับ DB2 หรือผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ AS / 400 และ VSAM ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2004 จากเพจที่มีหน้าที่ในการให้บริการการใช้งานอยู่ (ASP) ล้มเหลวของกระบวนการ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สำหรับ OLE DB: ADODB.Connection (0x800A0E7A) ตัวให้บริการไม่สามารถพบ คุณอาจไม่ได้อย่างถูกต้องติดตั้ง/Path/FileName.asp,line number

สำหรับ ODBC: ผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ระบุข้อผิดพลาด '80004005' โปรแกรมควบคุม ODBC ไม่ถูกโหลดเนื่องจากการผิดพลาดของระบบ 5 (โปรแกรม Microsoft ODBC ควบคุมสำหรับ DB2)/Path/FileName.asp,line number
การแก้ไข
โดยค่าเริ่มต้น บัญชี IUSR_COMPUTERNAME เครื่องใช้การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไปยังโปรแกรมประยุกต์ ASP และโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใช้บัญชี ASPNET ท้องถิ่น เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" เพิ่มบัญชี IUSR_COMPUTERNAME หรือบัญชี ASPNET ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่รันไทม์ HIS หลังจากที่มีการเพิ่มบัญชีที่เหมาะสมกับกลุ่มนี้ คุณต้องเริ่มต้น Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ผล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสประจำตัวของขั้นตอน ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317012ตัวประมวลผลและการร้องขอใน ASP.NET
เขา 2004

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 883842 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 08:50:51 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2004 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB883842 KbMtth
คำติชม