ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดค่า DSN ของข้อความใน MDAC 2.8 SP1: "แฟ้ม Ini เสียหาย"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884038
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิกเป็นข้อความข้อมูลแหล่งชื่อ (DSN) โดยใช้เครื่องมือ Microsoft ODBC Data Source Administrator ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft Windows 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Ini File (or Registry)FilePath\schema.ini is corrupt.
หมายเหตุ:FilePathis a placeholder for the path of the folder that contains the Schema.ini file on your computer.
การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size   File name    -----------------------------------------------------------  23-Jul-2004 05:45  5.2.9354.0 26,112  _sfx_.dll      24-Aug-2004 09:32  4.0.6305.0 278,559 Odbcjt32.dll                        
การหลีกเลี่ยงปัญหา
To work around this problem, specify the column type, as shown in the following Schema.ini file:
[Sample.txt] ColNameHeader=False Format=CSVDelimited MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=F1 Integer Col2=F2 Char width 255 Col3=F3 Integer
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. Create a text file by using Notepad.
  1. On a computer that is running Windows XP SP2, paste the following code in Notepad.
   1, hello, 23
  2. Save the text file as Sample.txt.
 2. Create a Text DSN, and then point the Text DSN to the folder that contains the Sample.txt file.
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งData Sources (ODBC). กระบวนการผู้ดูแลของแหล่งข้อมูล odbcกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. ในการSystem DSNแท็บ คลิกadd. กระบวนการCreate New Data Sourceกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  3. คลิกMicrosoft Text Driver (*.txt; *.csv)ในการSelect a driver for which you want to set up a data sourceรายการ และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น. กระบวนการODBC Text Setupกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  4. ประเภท:testdsในการData Source Nameกล่อง
  5. ประเภท:Test data sourceในการคำอธิบาย:กล่อง
  6. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นUse Current Directoryกล่องกาเครื่องหมาย และคลิกเพื่อเลือกนั้นSelect Directoryกล่องกาเครื่องหมาย กระบวนการSelect Directoryกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  7. Locate the folder where you saved the Sample.txt file on your computer, and then clickตกลง.
  8. ในการODBC Text Setupกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 3. Configure the Text DSN by using the ODBC Data Source Administrator tool.
  1. Create a text file in the same folder as the Sample.txt file.
  2. Add the following text to the text file:
   [Sample.txt]ColNameHeader=FalseFormat=TabDelimitedMaxScanRows=25CharacterSet=OEMCol1=F1 IntegerCol2=F2Col3=F3 Integer
  3. Save the text file as Schema.ini.
  4. ในการผู้ดูแลของแหล่งข้อมูล odbcกล่องโต้ตอบ คลิกtestdsในการSystem Data Sourcesรายการ และจากนั้น คลิกตั้งค่าคอนฟิก. กระบวนการODBC Text Setupกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  5. คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกDefine Format. You receive the error that is mentioned in the "Symptoms" section.
  6. ในการเฉพาะกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
  7. ในการDefine Text Formatกล่องโต้ตอบ คลิกยกเลิก.
  8. ในการODBC Text Setupกล่องโต้ตอบ คลิกยกเลิก.
  9. ในการผู้ดูแลของแหล่งข้อมูล odbcกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
For more information about the Microsoft ODBC Data Source Administrator tool, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 884038 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 06:28:47 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbcorrupt kbschema kbfix kbbug kbmt KB884038 KbMtth
คำติชม