ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�อผ่านทางกล้อง USB" ng-if="!iFrame" class="col-xl-20 col-md-18 title ng-scope"> ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "usb ตัวควบคุมแบนด์วิธ Exceeded" เมื่อคุณส่งกระแสข้อมูลวิดีโอผ่านทางกล้อง USB
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884470
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้กล้องวิดี universal serial bus (USB) แบบกระแสข้อมูลวิดีโอ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
เกินแบนด์วิดท์ตัวควบคุม usb
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเพิ่มอุปกรณ์ USB กับฮับ USB ในขณะที่กระแสคุณข้อมูลวิดีโอ ด้วยกล้อง USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB เดียวกัน

เมื่อเริ่มต้นการส่งกระแสข้อมูลวิดีโอกล้อง USB กล้องจองแบนด์วิดท์มากที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของกระแสข้อมูลวิดีโอ หลังจากแบนด์วิธนี้ได้ถูกปันส่วนไปยังกล้อง USB สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งกระแสข้อมูล แบนด์วิดท์ไม่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์ใหม่ใด ๆ ที่แนบ

หมายเหตุ:ปัญหานี้มีสาเหตุจากข้อจำกัดการออกแบบของเทคโนโลยี USB ไม่ได้ระบุปัญหากับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา USB ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310575เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับปัญหาทั่วไปของ USB ใน Windows XP
เกินจำนวนแบนด์วิธส่งกระแสข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ