เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนซ์แฟ้มวิดีโอใน Windows Media Player 10

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

884841
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนส์บาง 2 กลุ่มระดับผู้เชี่ยวชาญของรูปภาพเคลื่อนไหว (MPEG2) หรือแฟ้มวิดีโอ Audio Video Interleaved (AVI) ใน Microsoft Windows Media Player 10 ถึงอุปกรณ์ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แฟ้มวิดีโอจะไม่คัดลอกไปยังอุปกรณ์:
 • อุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft Windows Mobile Portable Media Center
 • อุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft Windows Mobile พีกระเป๋า
 • อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
 • อุปกรณ์ที่สามารถวิดีโอ
นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::

80040212
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำได้เนื่องจากมีขนาดไม่ได้รับการกำหนดค่า

800706be
การเรียกขั้นตอนระยะไกลล้มเหลว

80010105
เซิร์ฟเวอร์ threw ข้อยกเว้น
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากรุ่นเก่ากว่า หรือที่เข้ากันไม่ได้ของตัวถอดรหัส MPEG2 หรือ AVI แปลงสัญญาณที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์แบบพกพาของคุณหรือผู้จัดจำหน่ายตัวถอดรหัส/ตัวแปลงสัญญาณการสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการปรับปรุงที่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานของการแปลงใน Windows Media Player 10

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องถูกแปลงแฟ้มวิดีโอที่มากที่สุดกับรูปแบบอื่นก่อนที่สามารถคัดลอกแฟ้มกับ Portable Media Center พี ซีกระเป๋า สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สามารถวิดีโอ

การดีวีดีโปรแกรมถอดรหัสฟังก์ชันต่อไปนี้อย่างถูกต้องใน Windows Media Player 10:
 • WinDVD intervideo
 • Cyberlink PowerDVD
 • ตัวถอดรหัส NVDVD nvidia
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cyberlink PowerDVD แวะไป Cyberlink PowerDVD เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวถอดรหัส NVDVD ของ NVIDIA แวะไปที่ไซต์ของเว็บตัวถอดรหัส NVDVD NVIDIA ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WinDVD Intervideo แวะไป Intervideo ดีวีดีเว็บไซต์ต่อไปนี้:ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งตัวถอดรหัสใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งใน Windows XP ดีวีดีตัวถอดรหัส Checkup Utility เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:คุณสามารถใช้ยูทิลิตีนี้เพื่อทำต่อไปนี้:
 • ระบุตัวถอดรหัส MPEG-2 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ระบุว่าตัวถอดรหัสที่จะเข้ากันได้กับ Windows Media Player 10
 • เลือกตัวถอดรหัสที่ติดตั้งที่คุณต้องการให้ Windows Media Player 10 จะใช้เมื่อคุณซิงโครไนซ์แฟ้ม DVR MS ไปยังอุปกรณ์แบบพกพา
ในบางครั้ง โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะแนะนำเว็บไซต์ที่มีตัวถอดรหัสในการปรับปรุงอาจพร้อมใช้งาน ถ้าโปรแกรมบ่งชี้ว่า คุณไม่มีการติดตั้งการถอดรหัส MPEG-2 พิจารณาซื้อจากผู้จัดจำหน่าย

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
wmp wmp10 mediaplayer

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 884841 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2015 00:03:40 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB884841 KbMtth
คำติชม