รายการของบักที่มีแก้ไขใน MDAC 2.8 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884930
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบักที่มีแก้ไขใน Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.8 Service Pack 1 (SP1)
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถขอรับ MDAC 2.8 SP1 โดยการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) ได้ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows XP SP2 แล้ว MDAC 2.8 SP1 ถูกติดตั้งไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหลด Windows XP SP2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ MDAC ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307255ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์: วินิจฉัยปัญหา และการกำหนดค่าใหม่การติดตั้ง MDAC

MDAC 2.8 Service Pack 1

883713การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวให้บริการ SQLOLEDB
883710การแก้ไข: ทำให้อรรถประโยชน์ bcp เกิดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลที่มีเขตข้อมูลไม่ตรงกันสำหรับคอลัมน์ข้อมูล
883715แฟ้ม ODBC32.dll สาเหตุ deadlock เมื่อโหลดส่วนขยาย DLL MFC
883716การแก้ไข: อรรถประโยชน์การ bcp ไม่นำเข้าข้อมูล DBCS จากแฟ้มข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 MB
883709การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุได้" เมื่อคุณใช้ผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ SQL Server เพื่อปรับเปลี่ยนแถวตาราง
890759การแก้ไข: คุณอาจได้รับการ " Server: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7399 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1 " เกิดข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับมุมมองระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน SQL Server 2000
mdac sp1 2.8

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 884930 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 06:31:46 - ฉบับแก้ไข: 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo kbmt KB884930 KbMtth
คำติชม