คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing press any key to restart" เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ไปเป็น Windows 2000 Professional

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

886215
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 2000 Professional กระบวนการปรับรุ่นอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่เป็นครั้งแรกในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น:
NTLDR is missing
Press any key to restart
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ที่กำลังเรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางอย่าง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟล็อปปี้ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98
  2. ในการa:แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
    sys c::
  3. ในการa:ชนิดการพร้อมต์exitแล้ว กด ENTER เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. เข้าสู่ระบบ Windows 98 และเอาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
  5. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้โปรแกรมของ Windows 2000 Professional Setup เริ่มการทำงานของกระบวนการปรับรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่า Windows 98 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
250456วิธีการเอา Windows 2000 และ Windows 95 หรือ Windows 98 ในการคืนค่าด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณต้องเอาออก หรือปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่กำลังเรียกใช้ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของกระบวนการปรับรุ่น ปิดใช้บางครั้ง โปรแกรมการติดตั้ง Windows 2000 งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น แต่ในบางกรณี คุณต้องปิดซอฟต์แวร์เป็นอันดับแรก ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะต้องปรับปรุงการทำงานอย่างถูกต้องกับ Windows 2000

นอกจากนี้คุณต้องปิดคุณลักษณะใด ๆ ฮาร์ดแวร์โปรแกรมป้องกันไวรัสต่าง ๆ ที่กำลังเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น BIOS ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องประกอบด้วยหน้าที่การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 Windows 2000 Professional คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
250297วิธีการจัดเตรียมการอัปเกรด Windows 95 หรือ Windows 98 ไปเป็น Windows 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 886215 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/02/2013 13:01:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbtshoot kbmt KB886215 KbMtth
คำติชม