ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows Installer ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886630
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows โปรแกรมติดตั้งใน Microsoft Windows XP โปรแกรมไม่ได้ติดตั้ง และคุณอาจ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อความ:
Windows Installer Service ไม่สามารถ เข้าถึง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อตรวจสอบว่า Windows Installer บริการได้อย่างถูกต้องมีการลงทะเบียน
Windows ไม่สามารถเริ่มบริการตัวติดตั้ง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณ ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ข้อผิดพลาด
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อแฟ้ม Windows Installer ขาดหายไป หรือเสียหาย
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ วิธีการในใบสั่งไว้

วิธีที่ 1: ลองลงทะเบียน Windows Installer

 1. ปิดการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ของ Windows ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด msiexec / ถอนการลงทะเบียน ในการ เปิดกล่อง และคลิก ตกลง.
 3. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด msiexec /regserver ในการ เปิดกล่อง และคลิก ตกลง.
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2: ลบแฟ้มสำหรับติดตั้ง Windows

 1. ปิดการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ของ Windows ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด msiexec / ถอนการลงทะเบียน ในการ เปิดกล่อง และคลิก ตกลง.
 3. ใน Windows Explorer เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ใน %systemroot%\System32 โฟลเดอร์:
  • Msi.dll
  • Msihnd.dll
  • Msiexec.exe
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มเหล่านี้ พยายามเปลี่ยนชื่อแฟ้มที่มี การพรอมต์คำสั่ง คลิกเพื่อเริ่มการพรอมต์คำสั่ง เริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่ง ในการเปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 4. เริ่มระบบของ Windows XP ใหม่

วิธีที่ 3: เริ่ม Windows XP ในเซฟโหมด

เริ่มการทำงานของ Windows XP ในเซฟโหมด และลองวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ในใบสั่งไว้ สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานของ Windows XP ในเซฟโหมด คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316434วิธีการดำเนินการขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาคลีนบูตใน Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
ของ winxp windowsxp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ