เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887012
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของ Microsoft หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์

หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง DLL ที่โหลดในกระบวนการอย่าง น้อยหนึ่งที่จำเป็น โดย Windows ไม่สามารถทำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในขณะที่กำลังโหลด DLL ดังนั้น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต้องหยุดกระบวนการที่ทำให้สามารถโหลด DLL หยุดการทำงานของกระบวนการจะยกเลิกการโหลด DLL ที่จำเป็นเพื่อทำการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่โหลด DLL ไม่สามารถหยุดในขณะที่ Windows กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัย MS04-011 มาก Dll ที่โหลดในกระบวนการระบบปฏิบัติการหลักที่ไม่สามารถหยุดโดยไม่ปิด Windows อัพเดต
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยปรับปรุงเป็นแฟ้ม.exe ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็น โดย Windows ไม่สามารถทำการปรับปรุงในขณะที่กำลังเรียกใช้กระบวนการนี้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถบังคับให้กระบวนการนี้จะหยุดเว้นแต่ว่าคุณปิด Windows ตัวอย่างเช่น Csrss.exe เป็นกระบวนการที่จำเป็นใน Windows
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีการใช้ และที่กำหนด โดย Windows ไม่สามารถทำการปรับปรุงในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นี้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถยกเลิกการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นี้เว้นแต่มีปิดระบบ Windows ตัวอย่างเช่น Disk.sys คือ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็น โดย Windows
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทำการเปลี่ยนแปลงรายการรีจิสทรีที่จะอ่านได้เฉพาะเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการลดโอกาสของคุณกำลังได้รับการพรอมต์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถลองการจบกระบวนการใช้แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุง โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดโอกาสของคุณกำลังได้รับการพรอมต์เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบว่า แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุง ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกใช้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กระบวนการ Explorer จาก Sysinternals เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้แฟ้ม และ ด้วยกระบวนการใดจะถูกใช้ คุณอาจ จะหยุดการบริการ หรือ การจบกระบวนการที่ใช้แฟ้มต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ Explorer แวะไปที่ Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
242131 วิธีการแสดงรายการของกระบวนการที่มีแฟ้มที่เปิด
ยกเว้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเอง Microsoft ไม่รับรอง หรือแนะนำผลิตภัณฑ์นี้มากกว่ารายการอื่นในพื้นที่เดียวกัน เราให้ข้อมูลนี้เป็นความสะดวกที่เฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา นั้น excepting ผลิตภัณฑ์ของเราเอง มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย การรับประกันที่เราไม่ให้รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีการที่ระงับข้อความเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการซ่อนข้อความเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมติดตั้งที่ใช้ โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows และ IExpress คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
197147 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress
เมื่อคุณใช้ Windows Installer ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ใช้.msi หรือส่วนขยายชื่อแฟ้ม.msp ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่ใช้งาน โดย Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สิ่งสำคัญ ในบางกรณี คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจยังคงมีช่องโหว่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกใช้อย่างสมบูรณ์

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับ Windows รุ่นที่ใช้ x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนเนื่องจาก Windows รุ่นที่ใช้ x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์ให้มากที่สุด Microsoft จะให้ความช่วยเหลือของความพยายามที่เหมาะสมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่นใช้ x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ดีที่สุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

นำไปใช้กับ

บทความนี้นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้ทั้งหมด

Winx64 Windowsx64 64 บิต 64 บิตคำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 887012 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/15/2015 09:17:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto kbmt KB887012 KbMtth
คำติชม