ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ms05-004: ช่องโหว่การตรวจสอบเส้นทางของ ASP.NET อาจทำให้การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887219

  การปรับปรุงทางเทคนิค

  • 14 มิถุนายน 2005หลังจากการผลิตนี้บูเลทีนการ นั้นไม่ได้ระบุว่า การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Media Center Edition มีความล้มเหลวในการติดตั้งเมื่อมีการปรับปรุงถูกแจกจ่ายผ่าน SMS หรือ AutoUpdate แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแก้ไขลักษณะการทำงานนี้
  • 8 สิงหาคม 2006หลังจากการผลิตนี้บูเลทีนการ จะถูกกำหนดมีผลว่า ช่องโหว่ที่ยังต่อที่ใช้ Itanium รุ่น Microsoft Windows Server 2003 ระบบปฏิบัติการ .NET Framework 1.1 Service Pack 1 สำหรับรุ่น 64 บิตของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition Microsoft ได้ปรับปรุงบูเลทีการรักษาความปลอดภัยนการ MS05-004 ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ในส่วน ” ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ “
  Microsoft มี re-released บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-004 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย รวมทั้งแฟ้มถึงข้อมูลและใช้งานตัวเลือก เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ ASP.NET หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  891829ประสิทธิภาพของ asp.net อาจได้รับผลกระทบหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004
  894670คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกดู หรือความพยายามที่ตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 887219 (MS05-004)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  824643วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 ใน Windows XP หรือ Windows 2000
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  268800windows Installer ต้องมีแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมเมื่อคุณประยุกต์ใช้กับโปรแกรมปรับปรุง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีโมดูล HTTP เพื่อตรวจสอบปัญหา canonicalization กับ ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  887289โมดูล http เพื่อตรวจสอบปัญหา canonicalization กับ ASP.NET
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สแกนเนอร์ที่โมดูล ValidatePath ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  887290วิธีการใช้สแกนเนอร์โมดูล ValidatePath ของ ASP.NET (VPModuleScanner.js)
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  การปรับปรุงความปลอดภัย MS05-004 ที่คุณติดตั้งขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ต่อไปนี้คือ รายการของโปรแกรมปรับปรุง MS05-004 ที่แตกต่างกันโดยระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

  การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 886906

  Security update 886906 is for the Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 for the following operating systems:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 or Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1, or Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 with Service Pack1 for Itanium-based Systems, or Windows Server 2003 with Service Pack 2 for Itanium-based Systems
  • Windows Vista:

  Security update 887998

  Security update 887998 is for the .NET Framework 1.0 Service Pack 3 for the following operating systems:
  • windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition
  • windows XP Media Center Edition

  Security update 886905

  Security update 886905 is for the .NET Framework 1.0 Service Pack 2 for the following operating systems:
  • Windows 2000 Service Pack 3 or Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1, or Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 with Service Pack 1 for Itanium-based Systems, or Windows Server 2003 with Service Pack 2 for Itanium-based Systems

  Security update 887999

  Security update 887999 is for the .NET Framework 1.0 Service Pack 2 for the following operating systems:
  • windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition
  • windows XP Media Center Edition

  Security update 886903

  Security update 886903 is for the .NET Framework 1.1 Service Pack 1 for the following operating systems:
  • Windows 2000 Service Pack 3 or Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
  • windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition
  • windows XP Media Center Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition or Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1, or Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 with Service Pack 1 for Itanium-based Systems, or Windows Server 2003 with Service Pack 2 for Itanium-based Systems

  Security update 886904

  Security update 886904 is for the .NET Framework 1.1 for the following operating systems:
  • Windows 2000 Service Pack 3 or Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
  • windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition
  • windows XP Media Center Edition
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1, or Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 with Service Pack 1 for Itanium-based Systems, or Windows Server 2003 with Service Pack 2 for Itanium-based Systems
  การปรับปรุง security_patch security_update ความปลอดภัยจุดบกพร่องปัญหาช่องโหว่ที่ผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกง canonicalization

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ