คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1: วัน 15 ตุลาคม 2004

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

887570
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้เปิดตัวบูแพ็คเกจ hotfix 15 ตุลาคม 2004 post-Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Office 2003 บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเมื่อต้องใช้ด่วนหรือหนึ่งในแพคเกจ
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2003 ที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix แพ็คเกจที่ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2004

กลับไปด้านบน

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 887571 ตัวตรวจการสะกดของ Office 2003 word "Iqaluit" เป็นการสะกดผิดที่ระบุไม่ถูกต้อง
กลับไปด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service pack

ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Office 2003 Service Pack 2

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

กลับไปด้านบน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
 • รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เหมาะสมที่สุดคือ โปรแกรมแก้ไขด่วน post-Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Office 2003 SP1 ติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  842532คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1
 • นอกจากนี้รุ่นเต็มแฟ้มของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีรุ่นสำหรับผู้ดูแลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 กับ Office 2003 SP1 ติดตั้ง หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง

  อย่างไรก็ตาม เราได้ทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อย่างแพร่หลายมากในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 Office 2003 SP1 ติดตั้งอยู่มากกว่าที่เรามีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่ต้องติดตั้ง Office 2003 SP1 ไว้ ข้อขัดแย้งบางแฟ้มอาจเกิดขึ้นได้ เราสนับสนุนการตั้งค่าคอนฟิกนี้ แต่เราไม่แนะนำการตั้งค่าคอนฟิกนี้

กลับไปด้านบน

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

กลับไปด้านบน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ โดยด่วนในภายหลัง

กลับไปด้านบน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีใด ๆ เพื่อเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ประกอบด้วยแพคเกจนี้

กลับไปด้านบน

ข้อมูลในแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล
  Date     Time  Version     Size    File name  --------------------------------------------------------------------------  15-Oct-2004 17:45 5.0.2919.6304  2,120,224 Office2003-kb887570-glb.exe

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
  Date     Time  Size    File name  ---------------------------------------------  15-Oct-2004 03:16  8,711,168 Msspellff.msp  14-Oct-2004 22:28  4,962,816 Msspellop.msp

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Size   File name  -------------------------------------------  07-Aug-2004 23:54  404,671 Mssp3en.lex  07-Aug-2004 16:59  436,122 Mssp3ena.lex

หมายเหตุเพิ่มเติม:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขด่วนนี้ ดู readme.txt ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแฟ้มสองแฟ้ม.msp ดูหัวข้อ "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" เมื่อต้องดูหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
กลับไปด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกแก้ไขหลังจากเปิดจำหน่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ Microsoft ปรับปรุง เครื่องมือ และโปรแกรม add-on

กลับไปด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 887570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:36:49 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kboffice2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp2fix kbmt KB887570 KbMtth
คำติชม