ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887618
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค
บทนำ
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือทำให้แน่ใจว่า Microsoft Office 2003 จะ มีฟังก์ชันการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Proofing 2003 ของ Office
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน service pack นี้

ใน Office 2003 Service Pack 2 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

887616คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่มี service pack นี้

ใน Office 2003 Service Pack 2 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือมีการปรับก่อนนำออกใช้ปรุงเหล่านี้:
843188คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ
892258คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับตัวตรวจการสะกดฝรั่งเศสของ Office 2003 และอรรถาภิธาน: 12 เมษายน 2005

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของ Microsoft Office คุณคือการได้รับพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยไม่คาดคิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
905726คุณได้โดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office ในเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงของ Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

ไคลเอ็นต์ และดูแล service pack และนอกจากนี้คำแนะนำในการติดตั้ง และ กลยุทธ์การปรับใช้ จะพบในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลการลบ

จะมีตัวเลือกไม่มีการเอาดาวน์โหลดนี้โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการเอา Office 2003 SP2 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเอา Office 2003 แล้ว ติดตั้ง Office 2003 จากซีดีรอม 2003 Office ต้นฉบับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Chimie.lex5.0.6466.0
Hhc32.dll11.0.6313.2
Hjdic.dll7.0.6458.0
Imepadsv.exe9.0.6550.0
Imjp9.ime9.0.6551.0
Imjpdsvr.exe9.0.6550.0
Jurid.lex5.0.6466.0
Medic.lex5.0.6466.0
Msgr2pb.dll7.0.11.15
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexUnversioned
Mssp3el.dll3.0.0.19
Mssp3en.lexUnversioned
Mssp3ena.lexUnversioned
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Mssp3ge.dll2.53.0.0
Techni.lex5.0.6466.0
Batimtnp.lex5.0.6466.0
Cplexe.exe9.0.6550.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Imjp9k.dll9.0.6551.0
Imjpcd.dic9.0.6550.0
Imjpdct.exe9.0.6550.0
Imjpmgr.exe9.0.6550.0
Imjpsqm.dll9.0.6550.0
Imskf.dll9.0.6550.0
Msb1enfr.itsUnversioned
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.aclUnversioned
Mssp3el.lexUnversioned
Mssp3pb.dll7.0.12.12
Msth3fr.lexUnversioned
Multibox.dll9.0.6550.0
Winwb98.mbUnversioned
Batimt.lex5.0.6466.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Imjpcic.dll9.0.6551.0
Imjpmig.exe9.0.6550.0
Imjprw.exe9.0.6550.0
Imsc40a.ime6.0.0.2527
Juridnp.lex5.0.6466.0
Medicnp.lex5.0.6466.0
Msgr_sw.lexUnversioned
Msgr3jp.lex3.1.2.7103
Msgr3sc.dll3.0.1708.0
Msgrnl32.dll7.0.1.1
Msgrpl32.dll1.11.0.0
Msgrru32.dll2.0.15.0
Mssp3cz.dll3.0.1.4
Mstcicja.ime6.5.6550.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3fr.dll7.0.2.12
Simyou.ttf3.1.0.0
Winwb86.mbUnversioned
Ara3032.cnv2005.0.1801.2000
Dw20.exe11.0.6560.0
Imjpcus.dll9.0.6550.0
Imjpdadm.exe9.0.6550.0
Imjpdctp.dll9.0.6550.0
Imjprmzb.exe9.0.6550.0
Imjpuex.exe9.0.6550.0
Imjputy.exe9.0.6550.0
Imjputyc.dll9.0.6550.0
Msb1fren.itsUnversioned
Msgr_nl.lexUnversioned
Msgrhu32.dll3.2.0.3
Msgrit32.dll3.0.0.49
Msgrsw32.dll2.0.0.386
Mssp3ct.dll3.0.7.5
Mssp3ct.lexUnversioned
Mssp3it.dll1.0.0.55
Mssp3nl.dll3.0.7.6
Mssp3pl.dll3.21.0.0
Mssp3sw.dll2.53.0.0
Msstko32.dll3.0.0.6514
Mstcipha.ime6.5.6550.0
Msth3es.lexUnversioned
Simli.ttf3.1.0.0
Softkey.dll9.0.6550.0
Techninp.lex5.0.6466.0
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม.msp ในตารางต่อไปนี้เป็นกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย:
2003ptksp2 eng.mspใช้เป็นภาษาอังกฤษที่เครื่องมือการตรวจสอบ
2003ptksp2 esn.mspนำไปใช้กับสเปนการตรวจสอบเครื่องมือ
2003ptksp2 fra.mspนำไปใช้กับภาษาฝรั่งเศสที่เครื่องมือการตรวจสอบ
2003ptksp2 ger.mspนำไปใช้กับภาษาเยอรมันที่เครื่องมือการตรวจสอบ
2003ptksp2 ita.mspนำไปใช้กับอิตาลีการตรวจสอบเครื่องมือ
2003ptksp2 nld.mspนำไปใช้กับดัตช์ที่เครื่องมือการตรวจสอบ
2003ptksp2 ptb.mspนำไปใช้กับบราซิลการตรวจสอบเครื่องมือ
2003ptksp2 sve.mspนำไปใช้กับสวีเดนที่เครื่องมือการตรวจสอบ

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุง recache และจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ และติดตั้ง Office 2003 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]คุณสมบัติ

กระบวนการติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]คุณสมบัติระบุว่า คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะใน Office 2003 จากรูปแบบสำหรับผู้ดูแล สำหรับการติดตั้ง Office 2003 SP2 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบ ค่าของ [รายการคุณลักษณะ] เป็นเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดที่อธิบายวิธี การปรับปรุงรูปภาพในการจัดการ และ การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ดูที่ส่วน "Updating ไคลเอนต์จากรูปดูแล patched" ในหัวข้อ "กระจาย Office 2003 ผลิตภัณฑ์ Updates" เมื่อต้องการดูหัวข้อ "กระจาย Office 2003 ผลิตภัณฑ์ Updates" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ศูนย์การปรับปรุง Office จัดการระบบสำหรับผู้ชาญด้าน it IT Office มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุงของ Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 proofingtools ptk office ตรวจสอบเครื่องมือภาษาอินเทอร์เฟซสำหรับโปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือโปรแกรมปรับปรุงดาวน์โหลด 2003 sp2 แก้ไขบริการ pack servicepack

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 887618 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:00:15 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office 2003 Proofing Tools

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB887618 KbMtth
คำติชม