ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888003
สรุป
บทความนี้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีที่แนะนำสำหรับ Microsoft Dynamics GP บทความนี้ประกอบด้วยรายการการตรวจสอบขั้นตอนในกระบวนการ ข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละขั้นตอน และชุดของคำถามที่ถามบ่อย
บทนำ
อ่านบทความนี้ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนใด ๆ และให้แน่ใจว่าคุณมีสำเนาสำรองปัจจุบันของบริษัทและฐานข้อมูล Dynamics สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับขั้นตอนการปิดบัญชีเมื่อสิ้นสุดปีบัญชีแยกประเภททั่วไป แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หมายเหตุ: ในระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ระเบียนทั้งหมดที่จะถูกย้ายถูกใส่ลงในตารางชั่วคราวก่อนที่จะถูกย้ายไปยังตาราง GL30000 นั้น คุณต้องมีเนื้อที่ว่างดิสก์ที่เท่ากับขนาดของตาราง GL20000 เพื่อดำเนินการชุดคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการตรวจสอบการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี

 1. ทำขั้นตอนการลงรายการบัญชีและขั้นตอนการปิดสำหรับโมดูลอื่น

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะจำเป็นถ้าบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกรวมเข้ากับโมดูลอื่น
 2. ปิดรอบระยะเวลาสุดท้ายของปีบัญชี

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็
 1. ทำขั้นตอนการลงรายการบัญชีและขั้นตอนการปิดสำหรับโมดูลอื่น

  ทำตามขั้นตอนนี้เฉพาะ ถ้าบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกรวมกับโมดูลอื่น ถ้าไม่มีรวมบัญชีแยกประเภททั่วไปกับโมดูลอื่น ข้ามขั้นตอนนี้
  1. ลงรายบัญชีธุรกรรมขั้นสุดท้ายในโมดูลทั้งหมดยกเว้นในบัญชีแยกประเภททั่วไป
  2. ดำเนินขั้นตอนสิ้นเดือนและไตรมาสสิ้นสุดขั้นตอนสำหรับโมดูลทั้งหมดยกเว้นสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไป
  3. ดำเนินการขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับแต่ละโมดูลในลำดับต่อไปนี้:
   1. Inventory

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    872713 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีในการควบคุมสินค้าคงคลังใน Microsoft Dynamics GP
   2. การจัดการลูกหนี้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    857444 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับการบริหารบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP
   3. การจัดการบัญชีเจ้าหนี้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    875169 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับโมดูลการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ใน Microsoft Dynamics GP
   4. การจัดการสินทรัพย์ถาวร

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    865653 ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับโมดูลการจัดการสินทรัพย์ถาวรใน Microsoft Dynamics GP
   5. บัญชีวิเคราะห์

    สำหรับ Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 หรือมากกว่า ฟังก์ชันการทำงานถูกเพิ่มเพื่อรวมบัญชียอดดุลมิติในการวิเคราะห์ทางบัญชี โปรดตรวจทาน 960356 กิโลไบต์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้อย่างถูกต้องทำเครื่องหมายในมิติที่คุณต้องการรวมบัญชีในระหว่างกระบวนการสิ้นปี โปรดสังเกตว่า ไม่มีกระบวนการสิ้นปีไม่แยกต่างหากที่จำเป็นต้องถูกรันในโมดูลการวิเคราะห์ทางบัญชี เมื่อปิดเมื่อสิ้นปีมีรันกระบวนการสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไป จะได้รวมบัญชีดุลโดยอัตโนมัติ และย้ายธุรกรรมในการวิเคราะห์ทางบัญชีสำหรับมิติที่ถูกทำเครื่องหมายอย่างถูกต้อง เราสนับสนุนให้คุณเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลของคุณ AA GL ข้อมูล โดยปฏิบัติการในสคริปต์ 2910626 KB ก่อนที่จะปิดปีแยกประเภททั่วไป

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    960356 สิ้นปีปิดขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ทางบัญชี ใน Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 และรุ่นที่ใหม่กว่า
  หมายเหตุ กระบวนการสิ้นปีสำหรับค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับกระบวนงานในโมดูลอื่น มีดำเนินการกระบวนงานเหล่านี้เสมอเมื่อสิ้นสุดปีปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  850663 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับค่าจ้าง GP ของ Microsoft Dynamics
  กลับไปด้านบน
 2. การปรับปรุงรายการสุดท้ายที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

  ปรับปรุงรายการรวมรายการทั้งหมดที่แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมได้รับการบันทึก ปรับปรุงรายการรวมรายการสมุดรายวันที่จะถูกใช้เพื่อกำหนดรายได้หรือค่าใช้จ่ายกับรอบระยะเวลาซึ่งรายได้ที่ได้รับ หรือที่จ่ายไป ด้วย

  ถ้าคุณต้องทำการปรับปรุงรายการใด ๆ เพื่อปันส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสื่อมราคาเป็นปีที่คุณกำลังปิด ใช้หน้าต่างรายการธุรกรรมหรือหน้าต่างรายการสมุดรายวันอย่างรวดเร็วเพื่อทำการปรับปรุงรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไป

  ถ้าคุณจำเป็นต้องติดตาม postaudit รายการแยกต่างหากจากรอบระยะเวลาทางบัญชีอื่นหรือการปรับปรุงรายการเริ่มต้น รอบระยะเวลาการตรวจสอบสามารถตั้งค่าโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานการติดตามการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปิดปีแยกต่างหากสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างรอบระยะเวลาการตรวจสอบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  871679 วิธีการติดตั้งการปรับปรุงรอบระยะเวลาโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทใน Microsoft Dynamics GP
  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้รอบระยะเวลาการปิดบัญชี และคุณทำการกระทบยอด ธุรกรรมทั้งหมดย้ายไปยังรอบระยะเวลาแรกด้วยวันเริ่มต้น

  กลับไปด้านบน
 3. พิมพ์รายชื่อของบัญชีเพื่อตรวจสอบว่า ชนิดการลงรายการบัญชีแต่ละบัญชี

  ชนิดการลงรายการบัญชีกำหนดว่าปิดบัญชีไปยังบัญชีกำไรสะสมหรือว่าองค์กรนำยอดดุลไปข้างหน้าไปปีบัญชีถัดไป ถ้ายอดดุลบัญชีจะถูกนำไปข้างหน้าเมื่อสิ้นสุดปี ต้องตั้งค่าชนิดการลงรายการบัญชีที่งบดุล ถ้ายอดดุลบัญชีจะถูกปิดไปยังบัญชีกำไรสะสมเมื่อสิ้นสุดปี ต้องตั้งค่าชนิดการลงรายการบัญชีกับกำไรขาดทุน ใช้หน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชีถ้าคุณต้องเปลี่ยนชนิดการลงรายการบัญชีสำหรับลูกค้าองค์กร

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์รายการบัญชี:
  1. บนเมนูรายงานชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกบัญชี
  2. ในรายการรายงานเลือกบัญชีทั้งหมดและจากนั้น คลิกสร้าง
  3. ในกล่องตัวเลือกพิมพ์ บัญชีทั้งหมด.
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน

   หมายเหตุ กระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีมีวัตถุประสงค์เพื่อลบบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่ได้ใช้งานที่มีกิจกรรมของปีปัจจุบันไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู
   ในส่วนของคำถามที่ถามบ่อย
  5. คลิกปลายทางเพื่อระบุปลายทางรายงาน และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกพิมพ์
  กลับไปด้านบน
 4. ปิดรอบระยะเวลาสุดท้ายของปีบัญชี

  ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  คุณสามารถใช้หน้าต่างการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางการเงินเมื่อต้องการปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีทั้งหมดที่ยังคงเปิดสำหรับปี ซึ่งป้องกันไม่ให้ธุรกรรมถูกลงรายการบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาไม่ถูกต้อง หรือปีไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณลงรายบัญชีธุรกรรมทั้งหมด สำหรับรอบระยะเวลา และปีสำหรับโมดูลทั้งหมดก่อนที่คุณปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน ภายหลัง ถ้าคุณจำเป็นต้องลงรายบัญชีธุรกรรมรอบระยะเวลาทางบัญชีที่คุณปิดแล้ว คุณต้องส่งกลับไปหน้าต่างเซ็ตอัพรอบระยะเวลาทางการเงินเมื่อต้องการเปิดรอบระยะเวลา
  • ถ้าคุณใช้ Microsoft FRx เปิดรอบระยะเวลาหนึ่งในปีผ่านมาล่าสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   โปรแกรมพิมพ์ FRX ไม่สามารถโหลดปฏิทินของบริษัท
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   874932 "ไม่สามารถโหลดปฏิทินของบริษัท" รายการตรวจสอบสำหรับ FRx
  กลับไปด้านบน
 5. ไม่จำเป็น: ทำการบำรุงรักษาแฟ้มกลุ่มชุดข้อมูลทางการเงินของโมดูล

  เรียกใช้กระบวนงานเชื่อมโยงกาเครื่องหมายบนกลุ่มชุดข้อมูลทางการเงินของโมดูล

  กลับไปด้านบน
 6. ตรวจสอบการตั้งค่าในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไป

  ถ้าคุณต้องการเก็บระเบียนในอดีต คุณต้องคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายบัญชีและกล่องกาเครื่องหมายธุรกรรมในพื้นที่รักษาประวัติของหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภท ประวัติบัญชีช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งบและงบประมาณที่คำนวณได้จากข้อมูลในอดีต ประวัติของธุรกรรมช่วยให้คุณพิมพ์ดุลทดลองโดยละเอียดที่ในอดีต นอกจากนี้ประวัติของธุรกรรมช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดธุรกรรม ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ ทั้งบัญชีประวัติและประวัติของธุรกรรมมีการปรับปรุงในระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี

  กลับไปด้านบน
 7. ทำสำเนาสำรอง

  ทำสำเนาสำรองข้อมูลของบริษัททั้งหมด และทำให้การสำรองข้อมูลในที่เก็บถาวรที่ปลอดภัยแล้ว การสำรองข้อมูลช่วยให้คุณบันทึกแบบถาวรของตำแหน่งทางการเงินของบริษัทเมื่อสิ้นสุดปี การสำรองข้อมูลแล้วสามารถคืนค่าในภายหลังถ้าจำเป็น

  กลับไปด้านบน
 8. พิมพ์รายงานงบทดลองโดยละเอียดขั้นสุดท้าย

  ใช้หน้าต่างรายงานงบทดลองพิมพ์รายงานงบทดลองโดยละเอียดสิ้นปี

  หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณลงรายบัญชีธุรกรรมทั้งหมด สำหรับรอบระยะเวลา และปีสำหรับโมดูลทั้งหมดก่อนที่จะพิมพ์รายงานงบทดลองโดยละเอียด ถ้าคุณลงรายบัญชีธุรกรรมเพิ่มเติมในภายหลัง เราขอแนะนำให้ คุณพิมพ์รายงานงบทดลองโดยละเอียดใหม่

  กลับไปด้านบน
 9. พิมพ์งบการเงินสิ้นปี

  พิมพ์ใด ๆ เมื่อสิ้นสุดปีงบการเงินที่จำเป็น งบการเงินทั่วไปรวมถึงใบแจ้งยอดต่อไปนี้:
  • งบดุล
  • งบกำไรขาดทุน
  • ใบแจ้งยอดของกระแสเงินสด
  • ใบแจ้งยอดของกำไรสะสม
  กลับไปด้านบน
 10. ตั้งค่าปีบัญชีใหม่

  ก่อนที่คุณจะดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี คุณต้องตั้งค่าปีบัญชีใหม่ โดยใช้หน้าต่างการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางการเงิน

  กลับไปด้านบน
 11. ปิดปีบัญชี

  เมื่อต้องการปิดปีบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่งานประจำชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี
  2. ระบุบัญชีผู้ใช้ในกล่องบัญชีกำไรสะสม

   บัญชีที่คุณระบุในกล่องบัญชีกำไรสะสมเป็นบัญชีที่ปิดบัญชีกำไรขาดทุนของปี บัญชีเริ่มต้นเป็นบัญชีที่คุณระบุในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไป

   กำไรของปีปัจจุบันหรือปีปัจจุบันการขาดทุนทั้งหมดจะถูกโอนย้ายไปยังบัญชีที่คุณระบุในกล่องบัญชีกำไรสะสม ถ้าคุณต้องการกระจายกำไรสะสมสำหรับปีบัญชีมากกว่าหนึ่ง คุณสามารถระบุบัญชีการปันส่วนในการกระจายจำนวนเงินไปยังบัญชีที่เหมาะสมกำไรสะสม ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าบัญชีการปันส่วนเพื่อแบ่งกำไรในระหว่างหลาย ๆ แผนกในธุรกิจ

   ขึ้น คุณสามารถถ่ายโอนกำไรหรือขาดทุนของปีไปยังบัญชีที่ประกอบด้วยบัญชีเฉพาะเซ็กเมนต์ กระบวนการนี้เรียกว่าการปิดบัญชีไปยังบัญชีกำไรสะสมพอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   850615 วิธีการใช้พอร์รายได้โดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทใน Microsoft Dynamics GP
   ดู "คำถามที่ถามบ่อย"ส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใกล้เคียงกับบัญชีกำไรสะสมพอร์
  3. ระบุหมายเลขที่คุณต้องการใช้เป็นหมายเลขรายการสมุดรายวันแรกสำหรับปีบัญชีถัดไปในกล่องรายการสมุดรายวันเริ่มต้น

   คุณสามารถยอมรับหมายเลขเริ่มต้น หมายเลขเริ่มต้นคือหนึ่งมากกว่าจำนวนรายการสมุดรายวันสูงสุดที่จะลงรายการบัญชีสำหรับปีปัจจุบัน ขึ้น คุณสามารถระบุหมายเลขใหม่ หมายเลขรายการสมุดรายวันที่คุณระบุถูกใช้เป็นหมายเลขรายการสมุดรายวันสำหรับรายงานการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี
  4. เมื่อต้องการเริ่มชุดคำสั่ง คลิกปิดปี

   สิ่งสำคัญ คลิกปิดปีหนึ่งครั้ง ถ้าคุณคลิกมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณจะปิดมากกว่าหนึ่งปีในระหว่างกระบวนการนี้ นอกจากนี้ ถ้าหน้าต่างความคืบหน้าปรากฏขึ้นเพื่อ หยุดที่ 50 เปอร์เซ็นต์ เริ่มชุดคำสั่ง ตราบเท่าที่ฮาร์ดดิสก์กำลังประมวลผล ให้ดำเนินการต่อขั้นตอน
  ถ้าคุณกำลังรักษาประวัติลูกค้าองค์กร ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดปีปัจจุบันสำหรับแต่ละบัญชีในผังบัญชีไปประวัติลูกค้าองค์กร ถ้าคุณกำลังรักษาประวัติธุรกรรม ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดปีปัจจุบันสำหรับแต่ละบัญชีในผังบัญชีไปประวัติธุรกรรมนอกจากนี้ กระบวนการจัดเตรียมระบบบัญชีสำหรับปีบัญชีใหม่แล้ว นอกเหนือจากการโอนย้ายตัวเลขของปีปัจจุบัน เพื่อประวัติธุรกรรม และประวัติบัญชี ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีไม่ต่อไปนี้:
  • ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีกระทบ และสรุปยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สะสมตลอดปี
  • ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีบัญชีที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ทำงานหากบัญชีตรงกับเกณฑ์สำหรับการลบบัญชีลงรายการบัญชี ที่เอาออก นอกจากนี้ยังสามารถลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานที่ตั้งค่าไว้เป็นบัญชีงบประมาณว่า มีไม่มีกิจกรรมสำหรับปี สามารถลบบัญชีเหล่านี้แม้ว่าจำนวนเงินงบประมาณจากปีที่ผ่านมาจะเชื่อมโยงกับบัญชีเหล่านี้
  • ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีย้ายดุลบัญชีกำไรขาดทุนทั้งหมดไปยังบัญชีกำไรสะสม
  • ชุดคำสั่งการปิดบัญชีเมื่อสิ้นสุดปีบัญชีงบดุลที่สรุป และนำยอดดุลไปข้างหน้าเป็นจุดเริ่มต้นยอดดุลของบัญชีในปีบัญชีใหม่
  • ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีพิมพ์รายงานการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี
  เมื่อชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีพิมพ์รายงานการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี รายงานนี้แสดงรายการบัญชีที่ถูกปิดแล้วและธุรกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อปิดบัญชีเหล่านั้น รายงานการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการตรวจสอบ บันทึกรายงานนี้สำหรับเรกคอร์ดถาวรของบริษัท ไม่สามารถ reprinted รายงานการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Microsoft SQL Server และถ้ามีการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ขอแนะนำให้ คุณดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูลหลังจากที่คุณปิดปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่แนะนำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  866439 การบำรุงรักษากับ SQL Server สำหรับฐานข้อมูล Microsoft Dynamics GP ที่แนะนำ
  กลับไปด้านบน
 12. ปิดทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด

  ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนการปิดสำหรับโมดูลทั้งหมด ใช้หน้าต่างการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางบัญชีเพื่อทำเครื่องหมายทั้งหมดในรอบระยะเวลาสำหรับชุดทั้งหมดที่เป็นปิด เราขอแนะนำว่า คุณทำเช่นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกรรมถูกลงรายการบัญชีจากโมดูลใด ๆ กับรอบระยะเวลาที่คุณปิด หลังจากรอบระยะเวลาถูกทำเครื่องหมายเป็นปิดแล้ว ธุรกรรมไม่สามารถถูกลงรายการบัญชีรอบระยะเวลาเว้นแต่ว่าคุณเปิดรอบระยะเวลา ในภายหลัง ถ้าคุณต้องลงรายบัญชีธุรกรรมรอบระยะเวลาที่ปิด กลับไปหน้าต่างเซ็ตอัพรอบระยะเวลาทางการเงินเมื่อต้องการเปิดรอบระยะเวลา

  กลับไปด้านบน
 13. ปรับตัวเลขงบประมาณสำหรับปีใหม่ และจากนั้น พิมพ์งบการเงิน

  ปรับตัวเลขงบประมาณ โดยใช้หนึ่งในหน้าต่างต่อไปนี้:
  • ใช้ Excel จัดทำงบประมาณ
  • การบำรุงรักษางบประมาณ
  • การบำรุงรักษางบประมาณบัญชีเดียว
  พิมพ์คำสั่ง "กำไรและขาดทุน" เพื่อตรวจสอบว่า มีปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปยังบัญชีกำไรสะสม พิมพ์งบดุลที่จะตรวจสอบว่า บัญชีงบดุลจะบ่งชี้ว่า ยอดดุลที่ยกมา

  ถ้าคุณกำลังใช้การวิเคราะห์การเงินขั้นสูงในการพิมพ์งบการเงิน คุณต้องปรับปรุงโครงร่างรายงานเพื่อแสดงปีบัญชีปัจจุบัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. บนเมนูรายงานชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกขั้นสูงทางการเงิน
  2. ในรายการรายงานเลือกงบการเงิน คลิกเปิดและจากนั้น คลิกเค้าโครง
  3. คลิกสองครั้งที่แต่ละปุ่มคอลัมน์เมื่อต้องการตรวจสอบข้อกำหนดคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คลิกสองครั้งปุ่มC1หรือปุ่มC2
  4. หากชนิดคอลัมน์ถูกตั้งค่าเป็นช่วงรอบระยะเวลาปีปัจจุบันหรือตัวแปรปีจนถึงปัจจุบันเลือกปีบัญชีปัจจุบันในรายปีและจากนั้น คลิกตกลง
  5. ทำซ้ำขั้นตอน 13a ผ่าน 13d สำหรับแต่ละคอลัมน์ของรายงานแต่ละครั้ง
  กลับไปด้านบน
 14. ทำสำเนาสำรอง

  ทำสำเนาสำรองของข้อมูลบริษัท และทำให้การสำรองข้อมูลในที่เก็บถาวรที่ปลอดภัยแล้ว การสำรองข้อมูลช่วยให้คุณบันทึกแบบถาวรของบริษัทตำแหน่งทางการเงินที่จุดเริ่มต้นของปีใหม่ การสำรองข้อมูลนี้สามารถถูกคืนค่าในภายหลังถ้าจำเป็น

  กลับไปด้านบน

คำถามที่ถามบ่อย

Q1: ที่มีการปิดปีบัญชีก่อนวันแรกของปีบัญชีถัดไป

A1: ไม่มีชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณเริ่มต้นปีบัญชีถัดไป อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ คุณปิดปีที่เร็วที่สุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์งบดุลหากคุณมีสองปีเปิด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
866371 วิธีการพิมพ์งบดุลสำหรับปีถ้าปีก่อนหน้านี้ไม่ใช่ปีโดยใช้ Microsoft FRx
Q2: ฉันสามารถทำให้รายการการปรับปรุงหลังจากที่ฉันปิดปีหรือไม่

A2: คุณสามารถลงรายการบัญชีรายการไปที่ปีผ่านมาล่าสุดได้ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายลงรายการประวัติในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภท คุณสามารถลงรายการบัญชีหนึ่งในอดีตปีกลับ ถ้าคุณลงรายการบัญชีรายการปี รายการสองโดยอัตโนมัติไว้ที่ปรับปรุงยอดดุลต้นงวดสำหรับปีบัญชีปัจจุบัน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการปรับปรุง และวิธีการรายการปรากฏในสมุดรายวันการลงรายการบัญชีทั่วไป ในตัวอย่างนี้ การปรับปรุงรายการถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชี P & L ไปที่ปีปิดบัญชีล่าสุด (20XX แสดงถึงปีที่ปิดล่าสุดที่คุณลงรายการบัญชี) คุณสามารถดูรายการดั้งเดิมจะแสดงอยู่บนตัวทั่วไปที่ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน เช่นเดียวกันกับบัญชีกำไรสะสมวันที่ 12/31

รายการการปรับปรุง
วันที่ 20/12/20XXค่าใช้จ่ายในการดูแล$500
เงินสด$500
สมุดรายวันการลงรายการบัญชีทั่วไป
วันที่ 20/12/20XXค่าใช้จ่ายในการดูแล$500
เงินสด$500
วันที่ 31/12/20XXกำไรสะสม$500
เงินสด$500
Q3: หลังจากที่ฉันดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ยอดดุลต้นงวดถูกยกมาสำหรับบางบัญชีค่าใช้จ่ายและการขายของฉัน นอกจากนี้บางบัญชีสินทรัพย์ของฉันปิดไปยังบัญชีกำไรสะสม เหตุใดจึงไม่ได้ปัญหานี้เกิดขึ้น และทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขนั้นได้อย่างไร

A3: ชนิดการลงรายการบัญชีที่ระบุไว้ในหน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชีสำหรับบัญชี เป็นตัวกำหนดว่า ดุลนำไปข้างหน้าสำหรับบัญชีหรือว่าปิดบัญชีไปยังบัญชีกำไรสะสม บัญชีที่ใช้งบดุลที่ลงรายการบัญชีชนิดยกยอดดุลไป บัญชีที่ใช้เป็นกำไรขาดทุนที่ลงรายการบัญชีชนิดใกล้เคียงกับบัญชีกำไรสะสม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

วิธีที่ 1: การคืนค่าจากสำเนาสำรอง ชนิดการลงรายการบัญชีแก้ไข และจากนั้น เรียกใช้ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีอีกครั้ง

วิธีที่ 2: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขบัญชีที่มีการลงรายการบัญชีไม่ถูกต้องที่พิมพ์ โดยไม่มีการคืนค่าสำเนาสำรอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

864913 วิธีการแก้ไขบัญชีที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้ชนิดการลงรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณปิดปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP

วิธีที่ 3: สำหรับ Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) และรุ่นหลังจากนั้น คุณสามารถไปไว้ที่ปีสิ้นสุดการปิดบัญชีประจำหน้าต่างและคลิกเพื่อบนปุ่มย้อนกลับในอดีตปีตรวจสอบปีที่จะเปิดแสดง และคลิกกระบวนการได้ ปีจะสามารถเปิดใหม่ได้ราวกับว่าถูกห้ามปิดไว้ตั้งแต่แรก เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนชนิดการลงรายการบัญชี และจากนั้น เรียกใช้ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีอีกครั้งQ4: ฉันพยายามที่จะเรียกใช้ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี โดยใช้บัญชีกำไรสะสมพอร์ แต่ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
บัญชีกำไรสะสมที่ไม่พบ
ฉันสามารถทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดนี้

A4: ก่อนที่สามารถดำเนินการชุดคำสั่ง ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีต้องตรวจสอบว่า บัญชีกำไรสะสมพอร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ใช้รูปแบบบัญชีของบริษัทสาธิต Fabrikam, inc nnn nnnn nn. เซ็กเมนต์แรกแสดงถึงแผนก บัญชีกำไรสะสมต้องมีอยู่สำหรับแต่ละแผนกที่มีในบัญชีกำไรขาดทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าขายบัญชี 400-4100-00 อยู่ แต่ไม่มี 400-nnnn nn บัญชีกำไรสะสมที่มีอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใกล้เคียงกับบัญชีกำไรสะสมพอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
850615 วิธีการใช้พอร์รายได้โดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทใน Microsoft Dynamics GP
850741 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP: "บัญชีกำไร Retained ที่ไม่พบ"
สคริปต์การโซลูชันอัตโนมัติอาจจะทำงานนี้ ตลอดจนตรวจสอบอื่น ๆ พื้นฐานบนข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้คุณเตรียมการปิดปีบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Microsoft Dynamics เว็บไซต์ต่อไปนี้: Q5: เกิดอะไรขึ้นกับบัญชีของหน่วยระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีหรือไม่

A5: บัญชีหน่วยจะถือว่าเป็นบัญชีงบดุล หน่วยบัญชีมียอดดุลที่จะนำไปข้างหน้าเมื่อปิดปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการล้างจุดเริ่มต้นยอดดุลสำหรับบัญชีหน่วย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
857582 วิธีการล้างจุดเริ่มต้นยอดดุลสำหรับบัญชีหน่วยโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทใน Microsoft Dynamics GP

Q6: ที่ฉันกำลังเตรียมการปิดปีในบัญชีแยกประเภททั่วไป ทุกคนต้องออก Microsoft Dynamics GP ก่อนที่ฉันทำชุดคำสั่งสิ้นปีหรือไม่

A6: เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หยุดการทำงานใน Microsoft Dynamics GP ในขณะที่กำลังประมวลผลชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ถ้าผู้ใช้ยังสามารถใช้งานในโปรแกรม คุณอาจสูญเสียการทำงานของตนเองถ้าคุณมีปัญหากับชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี และจำเป็นต้องคืนค่าการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด

Q7: ที่ฉันต้องการปันส่วนกำไรสุทธิ ไปยังบัญชีกำไรสะสม หรือบัญชีทุนแต่ละเดือน นอกจากนี้ กำไรสุทธิควรจะมีการปันส่วนไปยังบัญชีกำไรสะสมที่สามหรือบัญชีใหญ่ ฉันสามารถทำนี้หรือไม่

A7: ไม่มี คุณไม่สามารถดำเนินการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุบัญชีที่ไม่ใช่ทางการเงินในหน้าต่างการบำรุงรักษาในบัญชี ใช้ตัวเลขที่ไม่อยู่ในบัญชีปัจจุบันของโครงร่างลำดับเลข บัญชีนี้ทำหน้าที่เป็นบัญชี suspense สำหรับกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ทุกเดือน คุณสามารถลงรายการบัญชีสามตัวพิมพ์ใหญ่ที่คุณต้องการปรับการปรับปรุง บัญชีตรงข้าม ใช้บัญชี suspense เมื่อเสร็จสิ้นชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ใช้บัญชี suspense เป็นบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเหลื่อมปรับด้วยตนเองทั้งหมดที่คุณได้ทำไปยังบัญชี suspense ในระหว่างปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชี suspense ที่ไม่ปรากฏในรายงาน

ถ้าคุณกำลังใช้การวิเคราะห์การเงินขั้นสูงสำหรับงบการเงิน เมื่อคุณจัดรูปแบบงบดุล ย้ายบรรทัดNPเป็นบรรทัดสุดท้ายในงบการเงินวิเคราะห์ขั้นสูง ใส่ตัวแบ่งหน้าก่อนบรรทัดNPแล้ว งบดุลต้องมีบรรทัดเพิ่มNP อย่างไรก็ตาม บรรทัดนี้ทำกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ปรากฏสองครั้ง ดังนั้น จึง จัดรูปแบบบรรทัดNPเพื่อที่ว่าปิดงบการเงิน คุณยังสามารถใช้รายงานชนิดอื่น

Q8: เหตุคือที่บางส่วนของรายงานทางการเงินของฉันตั้งค่าสถานะเป็นไม่ถูกต้องหรือไม่

A8: ถ้ารายงานถูกกำหนดค่าเพื่อใช้แฟ้มตัวเร่งความเร็ว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีในใด ๆ หน้าต่างต่อไปนี้ ทำให้สถานะของตัวเลือกการพิมพ์รายงานทางการเงินเมื่อต้องการเปลี่ยนไม่ถูกต้อง:
 • การบำรุงรักษาบัญชี
 • การบำรุงรักษาบัญชีของหน่วย
 • ปรับเปลี่ยนผังบัญชีโดยรวม
 • การปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี
ก่อนที่คุณพิมพ์งบการเงิน คุณต้องปรับปรุงแฟ้มตัวเร่งความเร็ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. บนเมนูรายงานชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกปรับปรุงส่วนช่วยดำเนินการทางการเงิน
 2. คลิกอัพเดตและจากนั้น คลิกดำเนินการต่อ
 3. ปิดหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลของส่วนช่วยดำเนินการทางการเงิน
Q9: วิธีที่ไม่ใช่ทางการเงินบัญชีปิดระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีหรือไม่

A9: ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางการเงินเมื่อต้องการใช้งบดุลชนิดการลงรายการบัญชี บัญชียอดดุลถูกเลื่อนไปข้างหน้าระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางการเงินจะใช้กำไรและขาดทุนที่ลงรายการบัญชีชนิด ยอดดุลบัญชีถูกปิดไปยังบัญชีกำไรสะสมในระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี

Q10: เมื่อฉันพยายามที่จะลงรายการบัญชีชุดงานในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป ฉันได้รับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถลงรายการชุดงานในขณะที่กำลังดำเนินการปิดเมื่อสิ้นปี
ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีไม่ถูกเรียกใช้โดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทขึ้น ฉันควรทำอะไรได้บ้าง

A10: เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ มีผู้ใช้ทั้งหมดที่ปิดหน้าต่างรายการบัญชีของธุรกรรมทั้งหมด ลบแฟ้ม SY00800 แล้ว ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในฐานข้อมูล DYNAMICS
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
856550 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีเป็นธุรกรรมในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP หลังจากปิดปี: "ปิดสิ้นปีจะยังคงอยู่ในกระบวนการ และไม่สามารถลงรายการบัญชีชุดงาน"
Q11: ฉันได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อฉันพยายามที่จะปิดปีในบัญชีแยกประเภททั่วไป:
ขอโทษ ผู้ใช้อื่นจะปิดปี
ไม่มีใครกำลังพยายามปิดปี ฉันควรทำอะไรได้บ้าง

A11: เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบแฟ้ม SY00800 ถ้าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL บนฐานข้อมูล DYNAMICS
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: ฉันกำลังดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไป และปรากฏในการหยุดที่ 50 เปอร์เซ็นต์ เวิร์กสเตชันของฉันดูเหมือนว่าจะ หยุดตอบสนอง ฉันควรทำอะไรได้บ้าง

A12: ถ้าปีถึงวันที่ธุรกรรมที่เปิด แฟ้ม (GL20000) มีขนาดใหญ่ ก็อาจใช้เวลานานสำหรับชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีให้เสร็จสิ้น ถ้าฮาร์ดดิสก์ยังคงกำลังประมวลผล ชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีไม่ตอบสนอง เราขอแนะนำว่า ให้รันงานประจำ ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ประมวลผล เราขอแนะนำให้ คุณคืนค่าจากสำเนาสำรอง จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้อีกครั้ง เริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 5

Q13: ถ้ามีการลงรายการบัญชีรายการการปรับปรุงไปยังปีที่ปิด ฉันสามารถพิมพ์รายงานงบทดลองที่แก้ไขสำหรับปีนั้นหรือไม่

A13: ใช่ คุณสามารถพิมพ์รายงานงบทดลองที่แก้ไขสำหรับปีที่ปิดแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. บนเมนูรายงานชี้ไปที่การเงินคลิกทดลองและจากนั้น คลิกสร้าง
 2. ในฟิลด์อ็อพชันพิมพ์ มีการปรับปรุง.
 3. ในพื้นที่รวมคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายลงรายการบัญชี
 4. ในพื้นที่ปีคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายประวัติจากนั้นในปีที่ผ่านมาในรายปี
 5. คลิกปลายทางเพื่อระบุปลายทางรายงาน และจากนั้น คลิกตกลง
 6. คลิกพิมพ์
Q14: วิธีไม่ Microsoft Dynamics GP กำหนดงบการเงินที่พิมพ์สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ฉันกำลังเพิ่ม หรือไม่

A14: ประเภทกำหนดชนิดของงบการเงินที่ถูกพิมพ์เมื่อคุณใช้งบการเงินอย่างรวดเร็วสำหรับบัญชีที่คุณกำลังเพิ่ม ประเภทมีประเภทงบดุลหรือประเภท "กำไรและขาดทุน" คุณต้องจัดรูปแบบรายงานที่จะพิมพ์บัญชีที่คุณต้องการ ในการ วิเคราะห์การเงินขั้นสูง ใน Microsoft FRx ใช้ชนิดการลงรายการบัญชีในระหว่างชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อกำหนดว่า ใกล้เคียง กับบัญชีกำไรสะสม และ เพื่อกำหนดบัญชีที่โปรแกรมทำการดุลไปข้างหน้า ชนิดการลงรายการบัญชีมีผลกระทบต่องบการเงิน

Q15: เมื่อฉันพยายามที่จะดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ชุดงานใช้เดี่ยวหรือธุรกรรมสมุดรายวันอย่างรวดเร็วได้ไม่ถูกลงรายการบัญชี ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หมายอะไรได้หรือไม่

A15: เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีชุดงานใช้เดี่ยวหรือธุรกรรมสมุดรายวันอย่างรวดเร็วไม่ไว้ได้ คุณต้องการดำเนินการปิดบัญชีหรือไม่
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้ามีชุดเดียวใช้ไม่ลงรายการบัญชีหรือธุรกรรมสมุดรายวันอย่างรวดเร็วยังมีอยู่โดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่ทำให้คุณสามารถดำเนินการต่อกับชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี ถ้าคุณไม่ต้องการลงรายการบัญชีชุดงานใช้เดี่ยวหรือธุรกรรมสมุดรายวันอย่างรวดเร็ว ดำเนินต่อในชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปี

Q16: เมื่อฉันพยายามที่จะดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไป เหตุใดฉันจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[Microsoft] [โปรแกรมควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ODBC SQL] [SQL Server] การละเมิดข้อจำกัดคีย์หลัก '0671112 #,##เมจ PK' ไม่สามารถแทรกคีย์ที่ซ้ำกันในวัตถุ '0671112 #,##'


A16: ธุรกรรมปิดบัญชีสิ้นปีประกอบด้วยสกุลเงินที่ไม่ได้กำหนดให้กับลูกค้าองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950019 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการชุดคำสั่งปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP: "การละเมิดข้อจำกัดคีย์หลัก 'เมจ PK 0671112 #,##' "


Q17: เหตุไม่ได้กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีลบบางบัญชีแยกประเภททั่วไปที่อาจเชื่อมโยงกับงบประมาณหรือไม่?

A17: ใน Microsoft Dynamics GP 2010 และ Microsoft Dynamics GP 10.0 กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีโดยอัตโนมัติดำเนินจะลบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ได้ใช้งาน และมีไม่มีกิจกรรมในปีปัจจุบัน ใน 2013 GP Dynamics ของ Microsoft และ Microsoft Dynamics GP 2015 ไม่มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ในหน้าต่างปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อรักษาบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน นี้ช่วยให้คุณมีบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน โดยไม่มียอดดุลถูกลบโดยอัตโนมัติ หรือรักษาบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมด หรือเฉพาะใช้ในงบประมาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ คลิก ที่นี่.


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานและขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2452542 การประมวลผลบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานลบในระหว่างการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP


Q18: ถ้าฉันต้องกลับสิ้นปีที่ล้มเหลวปิด ฉันสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายย้อนกลับในอดีตปีในหน้าต่าง Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (และรุ่นที่ใหม่กว่า), ให้ลองปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีเมื่อต้องการแก้ไขหรือ 'un-do' ได้หรือไม่

A18: คุณลักษณะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดปี GL ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วปิด ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด ขอแนะนำเพื่อทำให้ screenprint เป็นของการเกิดข้อผิดพลาดและข้อความการคืนค่าการสำรองข้อมูลทันที เปิดเหตุการณ์สนับสนุน โดย Microsoft Dynamics สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม (ถ้าคุณต้องการใช้คุณลักษณะนี้ totroubleshoot ที่กระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีล้มเหลว คุณจะ ด้วยตัวคุณเอง ตามที่อาจทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับสถานการณ์ทั้งหมด เราขอแนะนำให้ทำการสำรองข้อมูล และดำเนินการนี้ในการทดสอบของบริษัทก่อนและตรวจสอบว่า สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่จะลองวิธีนี้ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ กระบวนการสนับสนุน และแนะนำคือการ คืนค่าสำเนาสำรองถ้าสิ้นปีปิดล้มเหลว)กลับไปด้านบน
สิ้นสุดปี AFA YE yearend YEC

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888003 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 01:30:00 - ฉบับแก้ไข: 11.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtth
คำติชม