ตัวประมวลผลและหน่วยความจำความสามารถ ของ Windows XP Professional x64 Edition และของ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888732
คำแนะนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ของ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition และของ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนี้ บทความนี้เปรียบเทียบการสนับสนุนที่ได้รับจากรุ่นที่ใช้ x64 การสนับสนุนที่ได้รับจากรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional ในพื้นที่ต่อไปนี้:
  • หมายเลขของตัวประมวลผล
  • จำนวนจริงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)
  • การตั้งค่าการปันส่วนหน่วยความจำ
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขของตัวประมวลผลและจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบจำนวนตัวประมวลผลและจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุน โดยรุ่น 32 บิต
ระบบปฏิบัติการจำนวนตัวประมวลผลRAM ที่มีอยู่จริง
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2003, Standard Edition44 กิกะไบต์ (GB)
Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน x เวอร์ชั่น 64432 กิกะไบต์
Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร864 กิกะไบต์
Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร x 6481 เทรา
Microsoft Windows Server 2003 เวอร์ชั่น Datacenter3264 กิกะไบต์
Microsoft Windows Server 2003 เวอร์ชั่น Datacenter x 64641 เทรา
Microsoft Windows XP Professional24 กิกะไบต์
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition2128 กิกะไบต์
หมายเหตุ
  • ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลลงหรือตัวประมวลผลไฮเปอร์เธรดดิ้ง สนับสนุนจำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลแบบลอจิคัล 32
  • ใช้ x64 รุ่นของ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลลงหรือตัวประมวลผลไฮเปอร์เธรดดิ้ง สนับสนุนจำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลแบบลอจิคัล 64

การตั้งค่าการปันส่วนหน่วยความจำ

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบการตั้งค่าการปันส่วนหน่วยความจำที่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุน โดยรุ่น 32 บิต
การตั้งค่าการปันส่วนหน่วยความจำเวอร์ชั่น 32 บิตรุ่นที่ใช้ x64
ยอดเงินรวมของพื้นที่ที่อยู่เสมือน4 กิกะไบต์เท 16
จำนวนช่องว่างที่อยู่เสมือนสำหรับแต่ละกระบวนการ 32 บิต2 กิกะไบต์ (3 GB ถ้าสวิตช์/3GBถูกเพิ่มลงในแฟ้ม Boot.ini)2 กิกะไบต์ (4 GB ถ้ามีใช้ตัวเลือก/LARGEADDRESSAWARE )
จำนวนช่องว่างที่อยู่เสมือนสำหรับกระบวนการแบบ 64 บิตไม่เกี่ยวข้องเท 8
จำนวนหน่วยความจำเพจพูล470 เมกะไบต์ (MB)128 กิกะไบต์
จำนวนหน่วยความจำพูขนาด 256 MB128 กิกะไบต์
ขนาดแคชของระบบ1 GB1 เทรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows เวอร์ชั่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับ Windows x64 edition ที่ ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ซ้ำกัน คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์ให้มากที่สุด Microsoft จะให้ความช่วยเหลือของความพยายามที่เหมาะสมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows เวอร์ชั่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ดีที่สุด ถ้าคุณมี Windows เวอร์ชั่น x64 เช่นกับ Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition แยกซื้อ ติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Windowsx64 Winx64 64 บิต 64-บิต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888732 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/20/2014 09:16:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbwinservperf kbmt KB888732 KbMtth
คำติชม