รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888799
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับบักที่แก้ไข โดย Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4)

หมายเหตุ
  • Service Pack เป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่ในรุ่นก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค พร้อมกับการแก้ไขใหม่ใด ๆ คุณไม่มีการติดตั้ง service pack ก่อนหน้าข้อก่อนที่คุณติดตั้งล่าสุด
  • รายการนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ การแก้ไขอื่น ๆ อาจรวมอยู่ใน service pack ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็ค SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2000 Service Pack 4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314128การแก้ไข: การละเมิดการเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียก RPC ทำที่การเข้าถึงรวมความหมายค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
317989การแก้ไข: เสีย Sqlakw32.dll อาจหายคำสั่ง SQL
319477การแก้ไข: หมายเลขที่มีขนาดใหญ่มากของตารางผู้ใช้ที่อยู่บนระบบ AWE อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด BPool::Map
328551การแก้ไข: การปรับปรุงการเกิดพร้อมกันสำหรับฐานข้อมูล tempdb
331885การแก้ไข: การปรับปรุง/ลบงบล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด: 1203 ระหว่างหน้าล็อกจัด
331965FIX: The xp_readmail extended stored procedure overwrites attachment that already exists
331968FIX: The xp_readmail and xp_findnextmsg extended stored procedures do not read mail in time received order
332004FIX: SQL Server scalability may be limited if AWE is enabled
891719FIX: You receive a 17803 error message when you run a SORT or CREATE INDEX operation on a computer that has several GB of physical RAM from SQL Server 2000
810026FIX: A DELETE statement with a self-join may fail and you receive a 625 error
810052FIX: A memory leak occurs when cursors are opened during a connection
810072FIX: Merge replication reconciler stack overflow
810140FIX: A cursor DECLARE statement with a binary large object (text/ntext/image) parameter may cause an access violation
810163FIX: An access violation occurs if an sp_cursoropen call references a parameter that is not defined
810526FIX: Cursors that have a long lifetime may cause memory fragmentation
810688FIX: Merge Agent can resend changes for filtered publications
810920FIX: The JOIN queries in the triggers that involve the inserted table or the deleted table may return results that are not consistent
811052FIX: Latch time-out message 845 occurs when you perform a database or file SHRINK operation
811188FIX: The merge replication agent stops responding when you perform merge replication between a SQL Server database and a SQL Server CE database by using a custom conflict resolver
811205FIX: An error message occurs when you perform a database or a file SHRINK operation
811467FIX: A Unicode LIKE predicate with binary collation may return incorrect results
811476BUG: Rollback fails with errors 3314 and 9001 if you enlist multiple connections in the same transaction
811611FIX: Reinitialized SQL Server CE 2.0 subscribers may experience data loss and non-convergence
811703FIX: Unexpected results from partial aggregations based on conversions
812250FIX: Indexed view may cause a handled access violation in CIndex::SetLevel1Names
812393FIX: UPDATE or DELETE statement fails with error 1203 during row lock escalation
812798FIX: A UNION ALL view may not use index if partitions are removed at compile time
812995FIX: A query with an aggregate function may fail with a 3628 error
813146FIX: A scan of each partition table may be performed when you run an UPDATE statement on the partitioning column of a partitioned view
813412FIX: xp_readmail returns NULL in the attachment column if the attachment's type is Message Format
813494FIX: Distribution Agent fails with "violation of primary key constraint" error message
813524FIX: OLE DB conversion errors may occur after you select a literal string that represents datetime data as a column
813759FIX: A large number of NULL values in join columns result in slow query performance
813769FIX: You may experience slow performance when you debug a SQL Server service
813779การแก้ไข: การดำเนินการ DML บนตารางที่มีขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน
814032การแก้ไข: แห่งเวียนไม่สามารถปรับบน SQL Server 2000 Service Pack 3
814035การแก้ไข: ประชากรทางแบบเต็มไม่หลังจากที่คุณใช้ SQL Server 2000 Service Pack 3
814113การแก้ไข: ออกแบบ DTS อาจสร้างการละเมิดการเข้าถึงหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 3
814460การแก้ไข: การจำลองแบบผสานกับคู่ค้าซิงโครไนส์อื่นอาจไม่สำเร็จหลังจากที่คุณเปลี่ยนรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล
814509การแก้ไข: แบบสอบถามแบบขนานกับฟังก์ชันการรวมนับอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
814654การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 1203 อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาดเมื่อคุณถอดจากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 หลังจากที่คุณส่งธุรกรรมหรือแบบสอบถาม
814665การแก้ไข: SQL Server assertion: " nret == FALSE " เกิดขึ้นเมื่อคุณแทรก หรือปรับปรุงข้อมูลตารางใน SQL Server 2000
814889การแก้ไข: A งบลบ ด้วยการ JOIN อาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ 625
814893ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: "คอลัมน์คีย์ไม่เพียงพอสำหรับการปรับปรุงข้อมูล" ที่เกิดขึ้นใน SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
814894การแก้ไข: กระบวนงาน xp_readmail ที่เก็บเฉพาะบันทึกข้อความของสิ่งที่แนบมาที่ฝังตัว
814916การแก้ไข: ตัวแทนการผสานสำหรับการประกาศที่ถูกกรองอาจล้มเหลว
814919การแก้ไข: ไม่มีความปรากฏขึ้นเมื่อมีการตั้งค่ารหัสผ่านที่ว่างเปล่าสำหรับล็อกอินผู้ดูแลระบบในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server
814950การแก้ไข: คอมพิวเตอร์ที่อาจส่งข้อมูล nonencrypted เมื่อไคลเอนต์ใช้สุทธิไลบรา Multiprotocol กับตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่เปิดใช้งาน
814997การแก้ไข: ข้อมูลส่วนหัวที่อาจไม่รวมพารามิเตอร์แบบสอบถามมี COMPUTE อนุประโยค
815056การแก้ไข: กระบวนการจุดตรวจสอบความสามารถประวิงกิจกรรมของฐานข้อมูล SQL Server และไม่ yield อย่างถูกต้องทำให้เกิดข้อผิดพลาดของตัวกำหนดเวลา: 17883 เกิดขึ้น
815057การแก้ไข: ตัวเลือก SQL Server 2000 ถอนการติดตั้งไม่ลบแฟ้มทั้งหมด
815114การแก้ไข: ปริมาณการใช้หน่วยความจำ Optimizer มากเกินไปอาจเกิดขึ้นได้สำหรับการสอบถามที่มีหลายรวม OUTER
815115การแก้ไข: A DTS แพคเกจที่ใช้ตัวแปรส่วนกลางละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ยกกำลัง ด้วย RAISERROR
815199การแก้ไข: Profiler ไม่รายงานค่าคอลัมน์ของ CPU สำหรับ RPC: เสร็จสมบูรณ์เหตุการณ์อย่างถูกต้อง
815249การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามที่เรียกใช้จากโปรแกรมไคลเอนต์บนฐานข้อมูล SQL Server SP3 จะช้าหลังจากที่คุณเริ่มต้นอินสแตนซ์ของ SQL Server
815476การแก้ไข: ระยะห่างที่อาจไม่ถูกต้องเมื่อคุณรัน xp_sendmail และพารามิเตอร์แบบสอบถามประกอบด้วย COMPUTE อนุประโยค
815592การแก้ไข: remoting ไม่ถูกต้องของการ predicate เป็นฟังก์ชัน Sub-SELECT หลังจากการปรับรุ่นของ SQL Server 2000 Service Pack 3
815593แก้ไข: การ cardinality ไม่ถูกต้องประเมินสำหรับ predicates EXISTS ไม่หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 Service Pack 3
816039การแก้ไข: รหัสจุดเปรียบเทียบหมายสำหรับการเปรียบเทียบ SQL_Latin1_General_Cp850_BIN
816069การแก้ไข: แบบสอบถามที่ มีขนาดใหญ่ IN อนุประโยคอาจทำให้เกิดปัญหาการเกิดพร้อมกัน
816084การแก้ไข: sysindexes.statblob คอลัมน์อาจเสียหายหลังจากที่คุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ DBCC DBREINDEX
816440การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 8623 ถูกยกเมื่อ SQL Server compiles แบบสอบถามที่ซับซ้อน
816503การแก้ไข: ลอยตัวจุดข้อยกเว้น (ข้อผิดพลาด 3628) อาจเกิดขึ้นสำหรับการสอบถามที่ต้องการผสาน histograms
816780การแก้ไข: ความล้มเหลวของบริษัทตัวแทนการผสานกับบทความที่มีการทำดัชนีมุมมองที่กำหนดไว้
816834การแก้ไข: Osql.exe อาจไม่รันชุดงานได้เร็วเป็นโปรแกรมประยุกต์อื่นตาม ODBC
816840การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 17883 อาจแสดงข้อความที่ไม่ถูกต้อง
816883การแก้ไข: optimizer SQL Server อาจ underestimate cardinality ของช่วงการสอบถาม
816937การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ขั้นตอน sp_OAMethod ที่เก็บไว้ในการเรียกวิธีของวัตถุ COM
816985การแก้ไข: ติดคุณไม่สามารถตั้ง SQL Server 2000 SP3 บน SQL Server 2000 รุ่นภาษาเกาหลี
817081การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้วัตถุ BulkCopy SQL DMO เพื่อนำเข้าข้อมูลลงในตาราง SQL Server
817186การแก้ไข: แบบสอบถามที่ทำการดำเนินการเข้าร่วมระหว่างหลายตารางอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
817262การแก้ไข: แบบสอบถามที่ซับซ้อนไม่สามารถสร้างแผนการดำเนินการ
817263การแก้ไข: มีคำสั่ง SELECT กับมุมมองอาจไม่คืน qualifying แถว
817359การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้เป็นคำสั่ง INSERT ในคอลัมน์การ nText
817368การแก้ไข: INSERT หรือ UPDATE ที่เป็นผลลัพธ์ในการแบ่งหน้าการอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 818
817464การแก้ไข: Sp_executesql ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนการผสาน
817709การแก้ไข: SQL Server 2000 อาจทำการประเมิน cardinality ไม่ถูกต้องสำหรับตัวเชื่อม outer
817780การแก้ไข: แบบสอบถามที่ซับซ้อนไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำเกิน 2 GB
818079การแก้ไข: Profiler SQL แสดงค่า TextData ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ซ้อนกัน โดยใช้แบบระยะไกลเรียกกระบวนการ
818095การแก้ไข: แผนเคอร์เซอร์จะไม่ถูกลบออกจากแคชเมื่อ depleted หน่วยความจำเสมือน
818096การแก้ไข: time-outs ล็อกส่วนขยายหลายอาจเกิดขึ้นในระหว่างการปันส่วนของส่วนขยาย
818097การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ DBREINDEX DBCC บนตารางที่มีดัชนี hypothetical
818188การแก้ไข: แบบสอบถามบนตารางเสมือน sysmembers อาจล้มเหลว ด้วยมากเกินไปของกองซ้อน
818335การแก้ไข: แบบสอบถามอาจทำงานช้าถ้าแบบสอบถามประกอบด้วยการเข้าร่วมที่ multi-table และตัวเชื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งคือมุมมอง
818388การแก้ไข: การคำสั่ง Transact SQL ที่ฝังตัวในชื่อฐานข้อมูลที่ทำงานกับสิทธิ์ผู้ดูแลของระบบ
818414การแก้ไข: แฟ้ม Sqldumper.exe ไม่สร้างแฟ้ม userdump เมื่อเรียกใช้จากการบริการของ Windows
818540การแก้ไข: จบการทำตัวจัดการองค์กรของเซิร์ฟเวอร์ SQL งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณปรับเปลี่ยนเป็นแพคเกจ DTS
818729การแก้ไข: ตัวประมวลผลการสอบถามภายใน 8623 ข้อผิดพลาดเมื่อ Microsoft SQL Server พยายามที่จะคอมไพล์แผนสำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อน
818766การแก้ไข: ผลลัพธ์ของ sql server Intense กิจกรรมในการรอ spinloop
818767การแก้ไข: การใช้งาน cpu สูงที่ปรับปรุงแล้วสำหรับฐานข้อมูลที่เข้าสู่ระบบเมื่อ stalls ล็อกธุรกรรมที่เกิดขึ้น
818768การแก้ไข: ไม่สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของเครือข่ายเฉพาะอินสแตนซ์ SQL Server
818769การแก้ไข: ค่าสถานะการติดตาม - T8002 ใช้รูปแบบข้อความสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์ตัวประมวลผล
818772การแก้ไข: ไม่สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของเครือข่ายสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Service Pack 3
818806การแก้ไข: บางคุณลักษณะเนมไปป์จะไม่ปิดใช้งานหลังจากที่คุณปิดการใช้โพรโทคอลเนมไปป์
818897การแก้ไข: TDS ไม่ถูกต้องส่งไปยัง SQL Server ผลลัพธ์ในการละเมิดการเข้าถึง
818899การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3628 อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสอบถามที่ซับซ้อน
819100แฟ้ม Cliconfg.* mdac ไม่ถูกปรับรุ่นหลังจากที่คุณติดตั้ง SP3a 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
819248การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแทรกแถวในตารางที่ถูกอ้างอิง โดยมุมมองที่จัดทำดัชนีใน SQL Server 2000
819662การแก้ไข: ตัวแทนการล้างข้อมูลบนชื่อการแจกจ่ายอย่างไม่ถูกต้องล้างอัพรายการสำหรับสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ
819829การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมหรือสคริปต์เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้วัตถุคำสั่งในอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรม ADO เพื่อที่เรียกใช้ SQL Server เก็บไว้ตามขั้นตอน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการบนวัตถุ... EXECUTE สิทธิ์" ใน SQL Server 2000
819955การแก้ไข: ใช้ xp_sendmail ด้วยอนุประโยค COMPUTE ทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
820727การแก้ไข: การนำมาใช้เคอร์เซอร์ที่รันเป็นเวลานานอาจนำข้อความล้มเหลว assertion เมื่อคุณพยายามเข้าถึงฐานข้อมูล SQL Server 2000 จากโปรแกรมประยุกต์
820835การแก้ไข: SQL Server อาจใช้เวลานานในการกู้คืนหลังจากการปิดการเซิร์ฟเวอร์ abrupt หรือที่ไม่คาดคิด
820837การแก้ไข: กลไกการแคชการปันส่วนการใช้การปันส่วนที่เร็วขึ้นหน้าไปยังวัตถุ
821280MS03-031: Security patch for SQL Server 2000 64-bit
821334FIX: Issues that are resolved in SQL Server 2000 build 8.00.0859
821337FIX: Localized versions of SQL Mail and the Web Assistant Wizard may not work as expected in SQL Server 2000 64 bit
821535FIX: Merge replication fails with Error 207 while generating a snapshot
821537การแก้ไข: เงื่อนไข deadlock อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการ UPDATE หรือดำเนินการลบจากผู้ให้บริการ OLE DB ระยะไกลใน SQL Server 2000
821548การแก้ไข: แบบสอบถามแบบขนานอาจสร้างการละเมิดการเข้าถึงหลังจากที่คุณติดตั้ง SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
821688การแก้ไข: เงื่อนไขตัวกรองการสอบถามที่มีอนุประโยคซ้าย OUTER ร่วมอาจทำให้การประเมินการนับจำนวนแถวที่ไม่ถูกต้องในแผนการดำเนินการแบบสอบถาม
821740FIX: MS DTC transaction commit operation blocks itself
821741FIX: Lock monitor exception in DeadlockMonitor::ResolveDeadlock
821806การแก้ไข: SQL Server อาจสร้างสคริปต์การ SQL ไม่ถูกต้องสำหรับข้อจำกัดแบบตารางเมื่อคุณใช้ตัวเลือก "สร้างสคริปต์ SQL" ในตัวจัดการองค์กร
822033การแก้ไข: A parameterized ภายในกระบวนงานที่เก็บไว้กลับไม่ถูกต้องผลลัพธ์แบบสอบถามสหภาพ
822641วิเคราะห์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้าไปเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ รันเป็นเวลานาน หรือถูกยกเลิกการดำเนินงาน autogrow ใน SQL Server
822668FIX: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเชื่อมต่อไม่ว่าง ด้วยผลลัพธ์ของคำสั่งอื่น" เกิดเมื่อคุณรันการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง
822746การแก้ไข: ผลลัพธ์จากแบบสอบถามแบบขนานที่ใช้ในสหภาพ และตัวแปร หรือพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
822747การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 644 หรือ 8646 อาจเกิดขึ้นในระหว่างการลบคำ หรือ UPDATE กับตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์ Unicode ที่ มีการเปรียบเทียบกับ Latin1_General_BIN
822757การแก้ไข: การแทรกการเลือกคำสั่ง ด้วย OPENXML และชนิด SQL_VARIANT อาจทำให้เกิด 2537 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
823429การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7410 เมื่อคุณใช้แบบสอบถามที่วางจำหน่ายเป็นพารามิเตอร์แบบสอบถามสำหรับกระบวนการ xp_sendmail ที่เก็บไว้หรือกระบวนการ sp_makewebtask ที่เก็บอยู่ใน SQL Server 2000
823455การแก้ไข: Visual Basic raises ข้อผิดพลาดของไวยากรณ์เมื่อคุณพยายามที่จะคอมไพล์แฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกแพ็คเกจ DTS
823514การแก้ไข: สร้าง 8.00.0837: แบบสอบถามที่ประกอบด้วยแบบสอบถามย่อยแบบ correlated รันได้ช้าลง
823877การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสอบถามที่ประกอบด้วยการลง OR 32000 หรือมากกว่า
824018การแก้ไข: แบบสอบถามแบบขนานที่ใช้ในคอลัมน์การจัดทำดัชนีบิตอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
824027การแก้ไข: A เคอร์เซอร์กับพารามิเตอร์ที่วัตถุที่มีขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงบน CStmtCond::XretExecute
824028การแก้ไข: สอบมี OUTER หรือเข้าร่วม SEMI ถามที่เป็นผลลัพธ์ในการย้อนกลับบทบาทแฮตาม ด้วย spill อาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
824227การแก้ไข: มีคำสั่ง SELECT ที่ประกอบด้วย computed คอลัมน์ และค่าเงื่อนไขตัวกรองที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
824430การแก้ไข: ประสิทธิภาพลดช่วงเวลาเมื่อคุณสำรองแฟ้มใน SQL Server 2000
825019การแก้ไข: แบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไม่ มีข้อผิดพลาด "Statement(s) อาจไม่สามารถเตรียม" ใน SQL Server 2000
825025การแก้ไข: ที่คุณไม่สามารถปรับระหว่างผู้เผยแพร่แบบจำลองแบบ republisher การจำลองแบบ
825042การแก้ไข: งาน SQL Server ที่เป็นเจ้าของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ sysadmin อาจไม่เริ่มทำงาน
825043การแก้ไข: แถวจะถูกลบโดยไม่คาดคิดออกเมื่อคุณรันการสอบถามแบบกระจาย การลบ หรือ การปรับปรุงตารางเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์
825045การแก้ไข: ตัวแทนการผสานการใช้เวลานานในการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่เมื่อมีการเรียกใช้ในการบอกรับสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อใหม่
825197การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3624 และฐานข้อมูลผู้ใช้ถูกทำเครื่องหมายสงสัยหลังจากที่คุณทำการดำเนินการแทรกของขนาดใหญ่ใน SQL Server 2000
825225การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถามแบบขนานที่ใช้ฟังก์ชันการ aggregation หรือ GROUP BY อนุประโยค
825854การแก้ไข: ไม่มีการล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลอาจถูกใช้ถ้ามีการตั้งค่าค่า DisAllowsPageLocks ไปจริง
825883การแก้ไข: การ TextData คอลัมน์ของเหตุการณ์ SP:StmtStarting และเหตุการณ์ SP:StmtCompleted แสดงคำสั่ง Transact SQL ไดนามิกแม้ว่าจะมีการเข้ารหัสกระบวนงานที่เก็บไว้
825884การแก้ไข: งบการสอบถามแบบไดนามิกปรากฏในแผนการดำเนินการแบบสอบถามของกระบวนงานที่เก็บไว้เข้ารหัสลับ
826080การแก้ไข: การเข้ารหัสลับของโพรโทคอล SQL Server 2000 ใช้กับไคลเอนต์ JDBC
826161การแก้ไข: คุณได้รับการพร้อมท์สำหรับการยืนยันรหัสผ่านหลังจากที่คุณเปลี่ยนการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SQL มาตรฐาน
826364การแก้ไข: แบบสอบถาม ด้วยการเปรียบเทียบเช่นผลแผนการสอบถามที่ดีที่ไม่ใช่สุดเมื่อคุณใช้การเปรียบเทียบของ sql server ฮังการี
826376การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณลบองค์ประกอบทั้งหมดจากแคชกระบวนงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงผ่านการเชื่อมต่อเข้าถึงระยะไกล interrupted
826433PRB: เพิ่มการตรวจหาปัญหา I/O ถูกรายงานวิเคราะห์เพิ่มเติมใน SQL Server
826754การแก้ไข: deadlock เกิดหากคุณเรียกใช้คำสั่ง UPDATE สถิติที่ชัดเจน
826815การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด 8623 ใน SQL Server เมื่อคุณพยายามที่จะรันการสอบถามที่มี subqueries correlated หลาย
826822การแก้ไข: A สมาชิกของบทบาทของฐานข้อมูลถาวร db_accessadmin สามารถสร้างนามแฝงสำหรับผู้ใช้พิเศษ dbo
826860การแก้ไข: แบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจส่งคืนค่า NULL ถ้าจะทำได้ผ่านเคอร์เซอร์ชุดคีย์
827175การแก้ไข: การกำหนดหมายเลขพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในแบบกำหนดเองเก็บกระบวนที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ sp_scriptpublicationcustomprocs ที่เก็บไว้
827178การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด 644 เมื่อคุณเรียกใช้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันบนฮีปเป็น
827714การแก้ไข: แบบสอบถามอาจล้มเหลว ด้วย assertion ที่วางจำหน่ายเมื่อคุณใช้คำแนะนำ NOLOCK หรือระดับการแยกอ่าน UNCOMMITTED
827954การแก้ไข: ช้าเวลาของการดำเนินอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DML กับตารางที่มีความถูกต้อง referential cascading
828096การแก้ไข: การล็อกคีย์ถูกเก็บไว้จนถึงจุดสิ้นสุดของคำสั่งสำหรับแถวที่ไม่ผ่านเกณฑ์การกรอง
828269การแก้ไข: แบบสอบถาม Transact SQL ที่ใช้ในมุมมองอาจล้มเหลวโดยไม่คาดคิดใน SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
828308การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดสคริปต์ของ Internet Explorer เกิดเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลเมตาของข้อมูล โดยใช้ DTS ในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server
828637การแก้ไข: ผู้ใช้สามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลง compensating ในการจำลองแบบผสาน
828699การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณรันการ DBCC UPDATEUSAGE บนฐานข้อมูลที่มีวัตถุต่าง ๆ
828945การแก้ไข: คุณไม่สามารถแทรกค่าอย่างชัดเจนในคอลัมน์มีลักษณะเฉพาะของตาราง SQL Server โดยใช้ฟังก์ชัน SQLBulkOperations หรือฟังก์ชัน SQLSetPos ODBC ใน SQL Server 2000
829183การแก้ไข: xp_sendmail การขยายผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องของกลับกระบวนงานที่เก็บความกว้างของคอลัมน์ชุดเมื่อข้อมูลในคอลัมน์ชุดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยอักขระ DBCS ใน SQL Server 2000
829205การแก้ไข: แบบสอบถามประสิทธิภาพอาจช้า และอาจไม่สอดคล้องกันเมื่อคุณรันการสอบถามในขณะที่มีการคอมไพล์แบบสอบถามอื่นที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการ IN ด้วยค่าหลายค่า
829386ไม่แก้ไข: คุณสามารถติดตั้ง MSDE 2000 ถ้าไม่มีการเรียกใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์
829444การแก้ไข: A ลอยจุดข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างการปรับให้เหมาะสมของแบบสอบถาม
830262การแก้ไข: การปรับปรุง Unconditional อาจไม่เก็บล็อกคีย์บนค่าคีย์ใหม่
830298การแก้ไข: SQL Server 2000 SP3 อาจสร้างแผนการสอบถามที่ช้ากว่า และประเมิน cardinality ไม่ถูกต้อง
830366การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดใน SQL Server 2000 เมื่อไดรฟ์ข้อมูลสูงสุดของการเชื่อมต่อหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันภายในเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS03-031
830375การแก้ไข: การสากลหมายเลขตัวแปร @@ ERROR อาจส่งคืนค่าไม่ถูกต้องหลังจากการเรียกขั้นตอนระยะไกล
830382การแก้ไข: แบบสอบถามที่วางจำหน่ายอาจไม่ถูกต้องใช้สิทธิ์ของบัญชีเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานในโหมด fiber
830395การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดในระหว่างการคอมไพล์ถ้าตารางประกอบด้วยสถิติสำหรับคอลัมน์ที่มีการคำนวณ
830466การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดภายใน SQL Server" เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งที่ Transact-SQL SELECT ในมุมมองที่มีหลาย subqueries ใน SQL Server 2000
830588การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณติดตามเคอร์เซอร์ซึ่งควบคุมโดยชุดคีย์ โดยใช้ Profiler SQL
830596การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อ xp_logininfo ทำตามขั้นตอนที่เก็บไว้ที่มีขยาย
830767การแก้ไข: ตัววิเคราะห์คำถาม SQL อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณปิดหน้าต่างการสอบถาม หรือเปิดแฟ้ม
830773การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION เมื่อคุณพยายามจะบันทึกแพ็คเกจ DTS ใน SQL Server 2000
830860การแก้ไข: ด้านประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2000 degrades เมื่อแผนการดำเนินการแบบสอบถามจากตารางชั่วคราวยังคงอยู่ในกระบวนการแคช
830887การแก้ไข: สอบถามบางแบบที่มีการเข้าร่วม outer ที่ด้านซ้ายและตัวกรอง IS NULL ที่ทำงานช้าลงหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในการลงรายการบัญชี-SP3 SQL Server 2000
830912การแก้ไข: ชื่อคีย์ที่อ่านจากแฟ้ม.ini มีสำหรับคุณสมบัติแบบไดนามิกงานอาจถูกตัดทอน
831302การแก้ไข: SQL Server underestimates cardinality ของนิพจน์แบบสอบถาม และประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถามอาจใช้เวลานาน
831675การแก้ไข: คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถามที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการทั้งหมดของสหภาพ อนุประโยค TOP และอนุประโยคใบสั่ง BY
831950การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3456 เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การล็อกของธุรกรรมไปยังเซิร์ฟเวอร์
831997การแก้ไข: มีสถานะของเคอร์เซอร์ไม่ถูกต้องเกิดหลัง จากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 8.00.0859 หรือในภายหลัง ใน SQL Server 2000
831999การแก้ไข: มี AWE ระบบใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม สำหรับการเรียงลำดับ หรือ hashing กว่าระบบไม่ใช่ AWE ใน SQL Server 2000
832437การแก้ไข: งบ CHECKDB การรายงานความเสียหายหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ SQL ถ่ายโอนข้อมูล sql_variant ใน SQL Server 2000
832977การแก้ไข: คำสั่งการ DBCC PSS อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงและข้อผิดพลาด 17805 ใน SQL Server 2000
833045การแก้ไข: xp_sendmail การขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ไม่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ ใน SQL Server 2000 SP2 หรือในภายหลัง
833406การแก้ไข: Cardinality ประเมินสำหรับตัวอักษรที่อยู่นอกช่วง histogram เป็นต่ำมาก
833547การแก้ไข: การคืนค่าสำเนาสำรองฐานข้อมูล SQL Server 7.0 ใน SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด assertion ในแฟ้ม Xdes.cpp
833710การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลที่อุปกรณ์หลายชนิดการขยายขอบเขต
834290การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด 644 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง UPDATE การ และมีการตั้งค่าระดับการแยกการอ่าน UNCOMMITTED
834451การแก้ไข: การคืนค่าแฟ้มล็อกธุรกรรมใช้เวลานานขึ้นกว่าที่คาดไว้ใน SQL Server 2000
834453การแก้ไข: ตัวแทนการ Snapshot อาจล้มเหลวหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเค้าร่างตารางพื้นฐานของสิ่งพิมพ์
834688การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด 913 ถ้าแบบสอบถามของคุณมีฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้ ตารางที่ได้รับ และตัวเชื่อม
834720การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดในการเรียกขั้นตอนระยะไกลไม่ย้อนกลับการดำเนินการภายใน
834798การแก้ไข: SQL Server 2000 อาจไม่เริ่มทำงานหากผู้ใช้หลายคนพยายามเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังพยายามเริ่มการทำงาน
834923การแก้ไข: ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server อาจถูกทำเครื่องหมายเป็นล้มเหลวเมื่อคุณพยายามใช้แบบออฟไลน์
835864การแก้ไข: แบบสอบถามเป็นระยะ ๆ slowdowns และใช้งาน CPU สูงสอดคล้องกัน
836096การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด 625 เมื่อคุณรันการสอบถามที่มีการวางแผนแบบสอบถามที่ใช้กลยุทธ์การเข้าร่วมการวนซ้ำซ้อนกัน
836136การแก้ไข: เวลาการคอมไพล์สำหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการเข้าร่วม outer อย่างน้อยหนึ่งอาจจะมากกว่าสำหรับ SQL Server ที่สร้างการลงรายการบัญชี-SP3
836141การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อการเรียกใช้ SQL Server ดำเนินการประมวลผลการสอบถามแบบขนานจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์แบบมัลติโปรเซสเซอร์
836839การแก้ไข: ขั้นตอนการจัดเก็บแบบขยายใน SQL Server 2000 อาจใช้เวลานานกว่าการเรียกใช้เมื่อผู้ใช้หลายคนเรียกใช้วิธีการจัดเก็บไว้ที่ขยายในเวลาเดียวกัน
837231การแก้ไข: ตัวแทนการแจกจ่ายอาจล้มเหลวหลังจากที่คุณเพิ่ม หรือลบคอลัมน์สำหรับบทความที่ถูกประกาศ
837401การแก้ไข: แถวจะไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วใส่เข้าไปในตารางเมื่อคุณใช้คำสั่งขนาดใหญ่แทรกจะแทรกแถว
837890การแก้ไข: คอลัมน์ CPU ในตารางระบบ sysprocesses ประกอบด้วยค่าเป็นค่าลบหรือการเปลี่ยนแปลง abnormal สำหรับกระบวนการบางอย่าง
837957การแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวแปรเคอร์เซอร์ Transact SQL เพื่อทำการดำเนินงานที่มีขนาดใหญ่ในการวนซ้ำกว่า leaks หน่วยความจำอาจเกิดขึ้นใน SQL Server 2000
837969การแก้ไข: คุณอาจได้รับการละเมิดการเข้าถึงในฟังก์ชัน CRowsetTraceData::FGetNextRow เมื่อคุณติดตามกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ ด้วย Profiler SQL
837970การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "ชื่อวัตถุที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC CHECKCONSTRAINTS Transact-SQL บนตารางใน SQL Server 2000
838409การแก้ไข: SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) และรุ่นที่ใหม่กว่า builds อาจไม่สร้างแผนการดำเนินการสำหรับการสอบถาม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8623
838459การแก้ไข: คุณอาจได้รับคำเตือน BPool::Map เมื่อคุณสร้าง หรือสร้างดัชนี โดยใช้ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก awe ที่เปิดใช้งาน
838460การแก้ไข: กระบวนงาน xp_logininfo อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้ง Q825042 8198 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ กับ SQL Server 8.00.0840 หรือในภายหลัง
839096การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ APIs PDH การรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานสำหรับอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ SQL Server ในเวลาเดียวกัน
839280การแก้ไข: การตรวจแก้จุดบกพร่อง SQL ไม่ทำงานใน Visual Studio .NET หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2
839458การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการนำเข้าขนาดใหญ่เพื่อใส่ข้อมูลในตาราง SQL Server
839523การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงคอลัมน์ข้อความ โดยใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ใน SQL Server 2000
839529การแก้ไข: 8621 เงื่อนไขของข้อผิดพลาดอาจทำให้ SQL Server 2000 64 บิตเพื่อปิดโดยไม่คาดคิด
839589การแก้ไข: ยกระดับความสำคัญเป็นเธรดสำหรับเธรดที่บางอย่างในแบบสอบถามพอร์ตขนาน
839688การแก้ไข: Profiler RPC เหตุการณ์ตัดทอนพารามิเตอร์ที่มีชนิดข้อมูลข้อความถึง 16 อักขระ
839884การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.ExecutionEngineException เกิดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงคอลเลกชัน DynamicPropertiesTaskAssignments DTS
840166การแก้ไข: บริษัทตัวแทน Snapshot ไดนามิกอาจล้มเหลวเมื่อคุณใช้ snapshot แบบไดนามิกสำหรับการประกาศข้อมูลผสานใน SQL Server 2000
840208การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข่าวสารเกี่ยวกับ 8649" เมื่อคุณดำเนินการคำสั่ง CHECKDB DBCC ใน SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3)
840406การแก้ไข: แบบสอบถามที่มุมมองการเชื่อมต่ออาจทำงานช้าถ้ามุมมองประกอบด้วยตัวเชื่อม outer
840856การแก้ไข: ออกการบริการ MSSQLServer จากโดยไม่คาดคิดใน SQL Server 2000 Service Pack 3
841401การแก้ไข: คุณอาจพบค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวนับการ "ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่" เมื่อคุณทำธุรกรรมหลายบนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ SMP
841404การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ตัวประมวลผลการสอบถามไม่สามารถจัดทำแผนการสอบถามได้" ใน SQL Server เมื่อคุณรันการสอบถามที่มีหลาย subqueries ที่ใช้ self-joins
841627การแก้ไข: SQL Server 2000 อาจ underestimate cardinality ของนิพจน์แบบสอบถามภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
841776การแก้ไข: วิเคราะห์เพิ่มเติมถูกเพิ่มไปยัง SQL Server 2000 ตรวจพบความล้มเหลวในการดำเนินการอ่านถูกรายงาน
843263การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8623 เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามที่ซับซ้อนบนอินสแตนซ์ของ SQL Server
843266การแก้ไข: หน้าล็อกสามารถถูกเก็บไว้จนถึงจุดสิ้นสุดของธุรกรรม และสามารถทำให้เกิดปัญหาการบล็อกหรือประสิทธิภาพใน SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ที่ใช้ร่วมกัน
843267การแก้ไข: เคอร์เซอร์แบบไดนามิกดึงแถวเดียวกันสองครั้งเมื่อคุณปรับปรุงคีย์ดัชนีที่ไม่ใช่ clustered ค่าเดียวกัน
843282การแก้ไข: อรรถประโยชน์การ Osql.exe ไม่ทำงานสคริปต์ Transact SQL อย่างสมบูรณ์ถ้าคุณเริ่มโปรแกรมจากเซสชันระยะไกล โดยใช้บริการพื้นหลัง และจากนั้น ออกจากเซสชันของคอนโซล
843534การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการ 3628 ใน SQL Server 2000 เมื่อคุณทำการสอบถามรายการหลายรายการที่มีอนุประโยคของ IN
867798การแก้ไข: ส่งกลับพารามิเตอร์การ @ date_received xp_readmail ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ไม่ถูกต้องค่าวันและเวลาที่มีส่งข้อความอีเมล โดยผู้ส่งใน SQL Server 2000
867878การแก้ไข: ตัวแทนผู้อ่านล็อกอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 17883
867879การแก้ไข: แบบร่วมเวียนจำลองแบบไม่กันเกิดขึ้นกับสมาชิกของ SQL Server CE
867880การแก้ไข: ตัวแทนการผสานอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "ค่าอักขระไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลจำเพาะเพี้ยน"
870972การแก้ไข: ด้านประสิทธิภาพการทำงานของการดำเนินการ DML fires ทริกเกอร์อาจลดลงเมื่อแผนการดำเนินการทริกเกอร์ recompiles ซ้ำ ๆ
870994การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสอบถามที่ใช้จัดทำดัชนีชื่อในอ็อพชัน WITH INDEX เพื่อระบุการมีข้อแนะนำของดัชนี
872842การแก้ไข: งบ CHECKDB การรายงานข้อผิดพลาดในการเกิดความเสียหาย 2537 หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ SQL ถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอลัมน์ sql_variant ใน SQL Server 2000
872843การแก้ไข: ตัวแทนผู้อ่านล็อกการอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด assertion
873446การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หลายคนพยายามดำเนินข้อมูลปรับเปลี่ยนในเวลาเดียวกันที่ทริกเกอร์ที่อ้างอิงที่ถูกลบหรือตารางที่แทรกใน SQL Server 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SMP ดำเนิน การ
873482การแก้ไข: กระบวนการคืนค่าอาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการให้ SQL Server 2000 คืนค่าแฟ้มล็อกธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดส่งสินค้าในบันทึก
875445FIX: An access violation exception may occur when you try to access SQL Server on a computer that is running under low memory conditions
878500FIX: An Audit Object Permission event is not produced when you run a TRUNCATE TABLE statement
878501การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ SET ON IDENTITY_INSERT บนตาราง และพยายามแทรกแถวลงในตารางใน SQL Server 2000
883415การแก้ไข: การกำหนดโดยผู้ใช้ฟังก์ชันส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับแบบสอบถาม
884554การแก้ไข: SPID การหยุดการตอบสนองกับ waittype NETWORKIO (0x800) ในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server เมื่อ SQL Server พยายามประมวลผลแพคเก็ต TDS เครือข่ายมีการกระจายตัว
884772การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1203 เมื่อคุณทำการสอบถามซับซ้อนที่เลือกในโครงสร้างของ SQL Server 2000 856 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
884850การแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามเฉพาะกิจใน Microsoft SQL Server 2000 การลดประสิทธิภาพในการประมวลผลการสอบถามเฉพาะกิจอาจเกิดขึ้น
884853การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานได้ช้าลงเมื่อคุณทำการปรับปรุงตารางที่สมัครใช้งานไว้บนสมาชิกที่ใช้อยู่ในคิวการปรับปรุงใน SQL Server 2000
884854การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด “ไม่ไม่พบกระบวนงานที่เก็บไว้ ” เมื่อคุณดำเนินการจำลองแบบของทรานแซคชันที่ มีการปรับปรุงถูกจัดคิวใน SQL Server 2000
884855การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์บนตารางที่ประกอบด้วยแบบทริกเกอร์ใน SQL Server 2000
884856การแก้ไข: ดัชนีไม่ใช่ clustered เสียหายหลังจากที่คุณทำการสอบถาม self-update ใน SQL Server 2000
884864การแก้ไข: คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถามใน SQL Server 2000
885158การแก้ไข: ชื่อส่วนที่ตัดไปความยาวที่รวมอักขระ 254 เมื่อคุณใช้บริการการแปลงข้อมูลในการสร้างงานคุณสมบัติแบบไดนามิก และคุณได้เพิ่มลงในแฟ้ม.ini ใน SQL Server 2000
885290การแก้ไข: มี assertion เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใส่ข้อมูลในแถวเดียวกันในตาราง โดยใช้หลายการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server
885442การแก้ไข: คุณได้รับการ " Server: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8624 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัดข้อผิดพลาดภายใน SQL Server ที่ 3 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคอมไพล์ลบแบบสอบถามที่ประกอบด้วย sub-queries ที่ใช้ลง NOT IN ใน SQL Server 2000
886708การแก้ไข: แทรกมาก ๆ ของข้อความ ntext หรือรูปข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายใช้เวลานานใน SQL Server 2000
887974การแก้ไข: การนำมาใช้ในการเคอร์เซอร์แบบไดนามิกสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดใน SQL Server 2000 Service Pack 3
888008การแก้ไข: แบบสอบถามข้อความแบบเต็มที่ใช้ตัวดำเนินการ NEAR อาจส่งคืนผลลัพธ์ที่แตกต่างกันถ้ามีการกลับรายการตัวถูกดำเนินการ NEAR ใน SQL Server 2000
888429การแก้ไข: เหมือนกับรูปแบบ ที่ตรงกันอาจพิจารณาอักขระจะเท่ากันแม้ว่ามีระบุการเปรียบเทียบ sensitive ความกว้างครึ่งความกว้าง และเต็มความกว้าง
888444การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ 17883 ใน SQL Server 2000 Service Pack 3 หรือ ใน SQL Server 2000 Service Pack 3a เมื่อมีติดเธรดของผู้ปฏิบัติงานในการเรียกรีจิสทรี
888998การแก้ไข: แบบสอบถามที่รวมตารางที่สองในคอลัมน์ชนิดข้อมูล smalldatetime อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องใน SQL Server 2000
889166การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข่าวสารเกี่ยวกับ 3628" เมื่อคุณรันการสอบถามเข้าร่วม inner ใน SQL Server 2000
889170การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานเพื่อให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์" เมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจของบริการการแปลงข้อมูลใน SQL Server 2000
889239การแก้ไข: เวลาการเริ่มต้นใน Profiler SQL จะแตกต่างกันสำหรับการตรวจสอบ: เข้าสู่ระบบและการตรวจสอบ: Logout เหตุการณ์ใน SQL Server 2000
889266การแก้ไข: ฐานข้อมูลถูกทำเครื่องหมายสงสัยเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน SQL Server 2000
889314การแก้ไข: ไม่ใช่แบบร่วมกันอาจเกิดขึ้นในโทโพโลยีจำลองแบบผสานถ้าการเชื่อมต่อกับผู้เผยแพร่หลักถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ
890200การแก้ไข: SQL Server 2000 หยุดฟังสำหรับการเชื่อมต่อ TCP/IP Socket ใหม่โดยไม่คาดคิดหลังจากเกิดข้อผิดพลาด 17882 ถูกเขียนไปยังล็อกข้อผิดพลาด SQL Server 2000 การ
890637การแก้ไข: มีข้อผิดพลาด 17883 ถูกเขียนไปยังล็อกข้อผิดพลาด SQL Server 2000 และคอมโพเนนต์ LogWriter ไม่ yield อย่างถูกต้อง
890730การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด 17883 เมื่อคุณทำการดำเนินการเรียงลำดับในหน่วยความจำขนาดใหญ่ใน SQL Server 2000
890755การแก้ไข: A " Server: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7105 " เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ ได้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด assertions อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด และคุณได้รับการ " Server: ความข่าวสารเกี่ยวกับ 8929 " แจ้งความผิดพลาดใน SQL Server 2000
890767การแก้ไข: คุณได้รับการ " Server: ข่าวสารเกี่ยวกับ 107 ระดับ 16 สถานะ 3, TEMP_VIEW_Merge กระบวนงาน บรรทัด 1 " เกิดข้อผิดพลาดความเมื่อผลรวมของความยาวของชื่อคอลัมน์ที่ถูกประกาศในสิ่งพิมพ์ผสานเกิน 4,000 อักขระใน SQL Server 2000
890768การแก้ไข: คุณพบแบบร่วมไม่กันในโทโพโลยีจำลองแบบเมื่อคุณ unpublish หรือปล่อยคอลัมน์จากสิ่งพิมพ์แบบไดนามิกถูกกรองใน SQL Server 2000
890925การแก้ไข: ฟังก์ชันของระบบ @@ ข้อผิดพลาดอาจส่งคืนค่าไม่ถูกต้องเมื่อคุณดำเนินการคำสั่ง Transact SQL ที่ใช้แผนการดำเนินการขนาน ใน SQL Server 2000 32 บิต หรือ SQL Server 2000 64 บิต
890942การแก้ไข: บางแบบสอบถามที่ซับซ้อนจะช้ากว่าหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 2 หรือ SQL Server 2000 Service Pack 3
891017การแก้ไข: SQL Server 2000 อาจหยุดการตอบสนองการร้องขออื่นเมื่อคุณทำการดำเนินการ deallocation ขนาดใหญ่
891201การแก้ไข: ประสิทธิภาพจะลดมากลงเมื่อคุณตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 9134 เพื่อป้องกันความผิดพลาด 601 ใน SQL Server 2000
891268การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 17883 และ SQL Server 2000 อาจหยุดการตอบสนองการร้องขออื่นเมื่อคุณทำการดำเนินการเรียงลำดับในหน่วยความจำขนาดใหญ่
891707FIX: A decrease in ad-hoc query processing may occur when you submit many ad-hoc queries without using defined parameters in SQL Server 2000
892406FIX: The setting for the precision and the scale of the data that is returned from a stored procedure output parameter is (38,0) when a null value is returned in SQL Server 2000
892451BUG: คุณได้รับข้อผิดพลาด "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" เมื่อคุณใช้อนุประโยคร่วม OUTER ขวาใน SQL Server 2000
892924FIX: You receive a 7619 error message when you run a full text query that contains certain Japanese character strings on an instance of SQL Server 2000 that is running on a Windows 2000-based computer
ข้อมูลอ้างอิง
For a list of bugs that are fixed in SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4 (SP4), click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
888800A list of the bugs that are fixed in SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4
fixlist sp4 sql package

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888799 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 01:52:26 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbmt KB888799 KbMtth
คำติชม