คุณไม่สามารถติดตั้งไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888936
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ขั้นสูง Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณเปิด คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของระบบการจัดการสินค้าใน'แผงควบคุม' และคุณคลิก การการดำเนินการแท็บ การดำเนินการที่สองเท่านั้นไว้เรียบร้อยแล้ว:
  • machine รอบเรียก & ประเมินนโยบาย
  • ผู้ใช้วงจรการทดลองใช้เรียก & นโยบาย o
 • บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003 แฟ้ม Ccmexec.log ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  หมายเหตุ:แฟ้ม Ccmexec.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\CCM\Logs

  ข้อความที่ 1
  การร้องขอที่ล้มเหลว: วัตถุ 404 ไม่พบ$$<ccmexec></ccmexec>DateTime>ThreadID>
  ข้อความ 2
  การร้องขอที่ล้มเหลว: 404 ไม่พบ CcmExec
 • บนคอมพิวเตอร์จุดจัดการ แฟ้ม Iis.log ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  หมายเหตุ:แฟ้ม Iis.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Logfiles\W3svc
  DateTimeSourceIP-DestinationIPportnumber<rejected-by-urlscan>GET/ccmhttp 404 ของ ~/ccm_system/request</rejected-by-urlscan>
 • บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003 แฟ้ม CAS.log ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  หมายเหตุ:แฟ้ม CAS.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Ccm\Logs หรือโฟลเดอร์ %Windir%\SMS_CCM\Logs
  ตั้งค่าไซต์ชื่อการแจกจ่ายการซอฟต์แวร์สำหรับไคลเอ็นต์จะหายไปจาก WMI CacheConfig::InitializeFromWmi - GetSWDistSiteSettings ล้มเหลว ด้วย 0x80004005
หมายเหตุ:บนคอมพิวเตอร์จุดจัดการ ไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ขั้นสูงของ 2003 SMS จะอยู่ในนั้นอักษรชื่อไดรฟ์: \SMS_CCM\Logs โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ขั้นสูงของ 2003 SMS จะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\CCM\Logs
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มีเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan ติดตั้ง
 • ไม่มีใช้เท็มเพลตอี SMS 2003 Toolkit 2 URLScan บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับจุดการจัดการ SMS จะยังโฮสต์การบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS)
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เท็มเพลตอี SMS 2003 Toolkit 2 URLScan กับคอมพิวเตอร์ที่มี SMS 2003 ติดตั้ง และการที่ใช้เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ได้รับ และการติดตั้งการ SMS 2003 Toolkit 2 แล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SMS 2003 Toolkit 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เท็มเพลตอี SMS 2003 Toolkit 2 URLScan ดูเอกสารประกอบ SMS 2003 Toolkit 2 ที่มีการติดตั้ง ด้วยการชุดเครื่องมือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan มีตัวกรอง Internet Server API (ISAPI) ซึ่งจำกัดชนิดของการร้องขอ HTTP ที่ประมวลผลบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) โดยการบล็อกการร้องขอ HTTP ที่เจาะจง เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan ช่วยป้องกันไม่ให้ร้องขอที่อาจเป็นอันตราย reaching เซิร์ฟเวอร์

นำไปใช้เท็มเพลตอี SMS 2003 Toolkit 2 URLScan หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์คือ ระบบไซต์ SMS 2003 เช่นต่อไปนี้:
  • จุดการจัดการ
  • จุดแจกจ่ายที่มีการเปิดใช้งานเบื้องหลังพอร์โอนบริการ BITS
  • จุดการตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์
 • เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
sms 2003 Toolkit 2 แสดงแม่แบบ URLScan ต่อไปนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการให้ SMS 2003 ที่ติดตั้ง และที่ใช้เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan:
 • แม่แบบ URLScan 2.5
  แม่แบบนี้ถูกใช้สำหรับระบบ SMS 2003 ที่ใช้ IIS 6.0 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003
 • แม่แบบของ iis Lockdown 2.1
  แม่แบบนี้ถูกใช้สำหรับระบบ SMS 2003 ที่ใช้ IIS 5.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 888936 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:36:57 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsmsmp kbsmsinstall kbsmsdeploy kbsmsclients kbprb kbmt KB888936 KbMtth
คำติชม