ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
l-header-toggle-cart" title="รถเข็น" data-bi-name="Toggle Cart" ms.title="cart" tabindex="50"> Cart
Cart

วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

สรุป
บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการขอรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) และ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

การปรับปรุงของ Windows Server 2003 ได้รับการกระจายใน service pack Service pack ช่วยปรับปรุงให้ Windows Server 2003 ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ service pack ยังช่วยขยายและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

Service pack ประกอบด้วยการปรับปรุง เครื่องมือในการดูแลระบบ โปรแกรมควบคุมและคอมโพเนนต์เพิ่มเติม คอมโพเนนต์เหล่านี้มีการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ดาวน์โหลดได้โดยสะดวก Service pack เป็นแบบสะสม Service pack ใหม่แต่ละตัวจะประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน service pack ก่อนหน้านี้ พร้อมกับการแก้ไขใหม่ๆ เพิ่มเติม คุณไม่ต้องติดตั้ง service pack รุ่นก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้ง service pack ล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 SP2

วันที่ออก: 13 มีนาคม 2550

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 จากเว็บได้ Windows Server 2003 SP2 มีสามรุ่นดังนี้
  • รุ่น 32 บิต
  • รุ่น 64 บิต (ที่ใช้ x64)
  • รุ่น Itanium

เมื่อต้องการขอรับ Windows Server 2003 SP2 จาก Windows Update

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 รุ่น 32 บิต จากเว็บไซต์ Windows Update ดังต่อไปนี้:

การขอรับ Windows Server 2003 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ หากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 รุ่นก่อนวางจำหน่ายไว้แล้ว โปรดถอนการติดตั้ง Service Pack รุ่นก่อนวางจำหน่ายนั้น แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากศูนย์ดาวน์โหลดดังกล่าว

ข้อมูลสำคัญ

รายการโปรแกรมปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914962 รายการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 2
บันทึกย่อประจำรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914961 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Service Pack 2
ทรัพยากรเพิ่มเติม
สำหรับเอกสารประกอบ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประเมิน ปรับใช้ และจัดการ Windows Server 2003 SP2 บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Windows Server 2003 SP1

วันที่วางจำหน่าย: 30 มีนาคม 2548

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 จากเว็บได้ หรือคุณสามารถขอรับเป็นซีดี Windows Server 2003 SP1 มีให้บริการสองรุ่นดังนี้
  • รุ่น 32 บิต
  • รุ่น Itanium

การขอรับ Windows Server 2003 SP1 จาก Windows Update

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่น 32 บิต จากเว็บไซต์ Windows Update ดังต่อไปนี้:

การขอรับ Windows Server 2003 SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่น 32 บิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ หากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่ายไว้แล้ว โปรดถอนการติดตั้ง Service Pack รุ่นก่อนวางจำหน่ายนั้น แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากศูนย์ดาวน์โหลดดังกล่าว

ข้อมูลสำคัญ

รายการโปรแกรมปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824721 รายการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Service Pack 1
บันทึกย่อประจำรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889101บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows 2003 Service Pack 1
ทรัพยากรเพิ่มเติม
สำหรับเอกสารประกอบ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประเมิน ปรับใช้ และจัดการ Windows Server 2003 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ