วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

สรุป
บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการขอรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) และ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

การปรับปรุงของ Windows Server 2003 ได้รับการกระจายใน service pack Service pack ช่วยปรับปรุงให้ Windows Server 2003 ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ service pack ยังช่วยขยายและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

Service pack ประกอบด้วยการปรับปรุง เครื่องมือในการดูแลระบบ โปรแกรมควบคุมและคอมโพเนนต์เพิ่มเติม คอมโพเนนต์เหล่านี้มีการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ดาวน์โหลดได้โดยสะดวก Service pack เป็นแบบสะสม Service pack ใหม่แต่ละตัวจะประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน service pack ก่อนหน้านี้ พร้อมกับการแก้ไขใหม่ๆ เพิ่มเติม คุณไม่ต้องติดตั้ง service pack รุ่นก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้ง service pack ล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 SP2

วันที่ออก: 13 มีนาคม 2550

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 จากเว็บได้ Windows Server 2003 SP2 มีสามรุ่นดังนี้
  • รุ่น 32 บิต
  • รุ่น 64 บิต (ที่ใช้ x64)
  • รุ่น Itanium

เมื่อต้องการขอรับ Windows Server 2003 SP2 จาก Windows Update

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 รุ่น 32 บิต จากเว็บไซต์ Windows Update ดังต่อไปนี้:

การขอรับ Windows Server 2003 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ หากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 รุ่นก่อนวางจำหน่ายไว้แล้ว โปรดถอนการติดตั้ง Service Pack รุ่นก่อนวางจำหน่ายนั้น แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากศูนย์ดาวน์โหลดดังกล่าว

ข้อมูลสำคัญ

รายการโปรแกรมปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914962 รายการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 2
บันทึกย่อประจำรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914961 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Service Pack 2
ทรัพยากรเพิ่มเติม
สำหรับเอกสารประกอบ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประเมิน ปรับใช้ และจัดการ Windows Server 2003 SP2 บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Windows Server 2003 SP1

วันที่วางจำหน่าย: 30 มีนาคม 2548

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 จากเว็บได้ หรือคุณสามารถขอรับเป็นซีดี Windows Server 2003 SP1 มีให้บริการสองรุ่นดังนี้
  • รุ่น 32 บิต
  • รุ่น Itanium

การขอรับ Windows Server 2003 SP1 จาก Windows Update

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่น 32 บิต จากเว็บไซต์ Windows Update ดังต่อไปนี้:

การขอรับ Windows Server 2003 SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่น 32 บิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ หากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่ายไว้แล้ว โปรดถอนการติดตั้ง Service Pack รุ่นก่อนวางจำหน่ายนั้น แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากศูนย์ดาวน์โหลดดังกล่าว

ข้อมูลสำคัญ

รายการโปรแกรมปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824721 รายการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Service Pack 1
บันทึกย่อประจำรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889101บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows 2003 Service Pack 1
ทรัพยากรเพิ่มเติม
สำหรับเอกสารประกอบ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประเมิน ปรับใช้ และจัดการ Windows Server 2003 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 889100 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/08/2013 14:27:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • atdownload kbdownload kbgetsp KB889100
คำติชม