ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องจะไม่ยอมรับใน Microsoft Commerce Server 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889384
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ไม่มีการยอมรับหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องตามขั้นตอนการประมวลผลใบสั่งในเซิร์ฟเวอร์พาณิชย์ของ Microsoft บางหมายเลขบัตรเครดิตที่ได้ถูกนำออกใช้ในปี 2004 หรือที่อาจถูกนำออกใช้ในปีที่ใหม่กว่าอาจไม่มีการยอมรับเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ถ้าหมายเลขบัตรเครดิตไม่ได้ถูกยอมรับเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ใบสั่งที่ใช้หมายเลขบัตรเครดิตไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หมายเลขบัตรเครดิตที่คุณใส่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบคุณข้อมูลการชำระเงิน หรือใช้บัตรที่แตกต่างกัน
หมายเหตุ:เนื่องจากข้อความนี้สามารถถูกกำหนดเองในแฟ้มของทรัพยากรที่พร้อมใช้งานกับไซต์ตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์พาณิชย์ Microsoft อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับจึงอาจแตกต่างกัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนตัวเลขและช่วงของหมายเลขที่ได้รับอนุญาตสำหรับบางบัตรเครดิต การปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft Commerce Server นี้สนับสนุนหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ที่ถูกนำออกใช้
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ขณะนี้ได้จาก Microsoft การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนคือ แต่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Microsoft Commerce Server ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลการดาวน์โหลดแฟ้ม

<a0>$$$$</a0>Microsoft::
ชุดประกอบ Server 2002 commerce 1

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ชุดประกอบ Server 2002 commerce 1
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------  03-Nov-2004 22:19 4.6.5233.0 942,387 Stdretcomp.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ Commerce Server นี้ใช้ถ้าคุณใช้การValidateCCNumberคอมโพเนนต์ขั้นตอนในการตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิตในระหว่างกระบวนการเช็คเอาท์

กระบวนการValidateCCNumberคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ก่อนกำหนดชนิดของบัตรเครดิตที่ระบุไว้ในคีย์ order.cc_type เป็นชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งการValidateCCNumberคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ที่ยอมรับ กระบวนการValidateCCNumberคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ยอมรับวีซ่า MasterCard, AmericanExpress ค้นหา และคำย่อ MC และ AMEX

กระบวนการValidateCCNumberคอมโพเนนต์ของขั้นตอนการตรวจสอบค่าที่เก็บอยู่ ในคีย์ order._cc_expmonth และคีย์ order._cc_expyear เพื่อยืนยันว่า บัตรเครดิตยังไม่หมดอายุ แล้ว

ถ้าการ์ดมีชนิดการยอมรับ ส่วนประกอบรันการทดสอบ checksum ในหมายเลขที่เก็บไว้ในคีย์ order._cc_number เพื่อให้แน่ใจว่า หมายเลขได้อย่างถูกต้องต้อง แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดของบัตรเครดิตที่ระบุ ค้นหา หมายเลข well-formed ต้องเริ่มการทำงานกับ 3 ตัว และต้องทำอัพของตัวเลข 16

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
บัตรเครดิตคลับ diners mastercard บัตรเครดิตไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ