ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการคำนวณค่าแฮที่เข้ารหัสลับ md 5 หรือ SHA-1 สำหรับแฟ้ม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889768
คำแนะนำ
เมื่อคุณใช้อัลกอริทึมการแปลงแป้นพิมพ์เป็นยอดเงินกำหนดของข้อมูล เช่นแฟ้มไบนารี ผลลัพธ์คือ แฮหรือการแยกย่อยข้อความ แฮนี้มีขนาดคง Md 5 เป็นอัลกอริทึมการแปลงแป้นพิมพ์ที่สร้างค่าแฮ 128 บิต SHA-1 เป็นอัลกอริทึมการแปลงแป้นพิมพ์ที่สร้างค่าแฮ 160 บิต
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้ยูทิลิตีตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ Checksum ของแฟ้ม (FCIV) จะคำนวณค่าแฮที่เข้ารหัสลับ md 5 หรือ SHA 1 ของแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ Checksum ของแฟ้ม (FCIV) คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841290 ความพร้อมใช้งานและคำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Checksum ไฟล์
เมื่อต้องการคำนวณ md 5 ตัวและค่าแฮ SHA-1 สำหรับแฟ้ม พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในบรรทัดคำสั่ง:
FCIV-md 5-sha1 path\filename.ext
ตัวอย่างเช่น จะคำนวณแฮ md 5 และ SHA-1 ค่าในแฟ้ม Shdocvw.dll ของคุณ % Systemroot %โฟลเดอร์ \System32 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
FCIV-md 5-sha1 c:\windows\system32\shdocvw.dll
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ