ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 1926" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890391
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP หรือโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2003 หรือคอมโพเนนต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ที่ใดcdromเป็นตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีของคุณ:
เกิดข้อผิดพลาด 1926 ไม่สามารถตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแฟ้มสำหรับแฟ้ม 'cdrom: \Config.MSI\ ' ข้อผิดพลาด: 4 ยืนยันว่า คุณมีสิทธิ์เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนสิทธิ์ด้านความปลอดภัยสำหรับแฟ้มนี้
หมายเหตุ:หมายเลขข้อผิดพลาดอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจรวมถึง "ข้อผิดพลาด: 5 " ได้

นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งคอมโพเนนต์หรือโปรแกรมประยุกต์ Office 2000 มีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หากบัญชีระบบจะไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ Office หรือคอมโพเนนต์การ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ถ้ากลุ่ม Everyone ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ Office หรือคอมโพเนนต์การ
การแก้ไข

Windows XP:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดการใช้แฟ้มร่วมกันแบบธรรมดาถ้ามีการเปิดใช้งาน
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  3. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้การแชร์แฟ้มอย่างง่ายร่วมกัน (แนะนำ)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. อนุญาตให้บัญชีระบบสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดลงบนฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Office
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Compmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายเก็บข้อมูลแล้ว คลิกการจัดการดิสก์.
  3. ภายใต้ไดรฟ์ข้อมูลคลิกขวาฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้อง การติดตั้ง Office แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ ภายใต้ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกระบบ:คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการควบคุมทั้งหมดสิทธิ์ แล้วคลิกตกลง.
  5. มีความพยายามติดตั้ง Office อีกครั้ง

Windows 2000:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คุณต้องอนุญาตกลุ่ม Everyone สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดลงบนฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Compmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายเก็บข้อมูลแล้ว คลิกการจัดการดิสก์.
 3. ภายใต้ไดรฟ์ข้อมูลคลิกขวาฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้อง การติดตั้ง Office แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ ภายใต้ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกEveryoneจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการควบคุมทั้งหมดสิทธิ์
 5. มีความพยายามติดตั้ง Office อีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่คุณได้ติดตั้ง Office 2000 อีกครั้ง คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Eraser2000.exe เพื่อเอาแฟ้มทั้งหมดของ Office 2000 จากคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี Eraser2000.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239938OFF2000: โปรแกรมการเข้าถึงการเอาแฟ้ม Office CD1 เหลือและรายการรีจิสทรีทั้งหมด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ