คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อน

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890927
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อน เช่นพีซีแบบกระเป๋าหรือสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP อาจหยุดการตอบสนอง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์เคลื่อนใช้ระยะไกลเครือข่ายไดรเวอร์อินเทอร์เฟซสำหรับข้อมูลจำเพาะ (RNDIS)
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  16-Feb-2005 01:29           3,068 Netrndis.inf  16-Feb-2005 01:29 5.1.2600.1624   29,568 Rndismp.sys  16-Feb-2005 01:29 5.1.2600.1624   29,568 Rndismpx.sys  16-Feb-2005 01:29 5.1.2600.1624   12,032 Usb8023.sys  16-Feb-2005 01:29 5.1.2600.1624   12,032 Usb8023x.sys  27-Jan-2005 20:24 5.1.2600.2604   30,592 Rndismp.sys  27-Jan-2005 20:24 5.1.2600.2604   30,592 Rndismpx.sys  27-Jan-2005 20:24 5.1.2600.2604   12,800 Usb8023.sys  27-Jan-2005 20:24 5.1.2600.2604   12,800 Usb8023x.sys
windows XP รุ่นที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  16-Feb-2005 00:40           3,068 Netrndis.inf  16-Feb-2005 00:40 5.1.2600.1624   103,040 Rndismp.sys  16-Feb-2005 00:40 5.1.2600.1624   103,040 Rndismpx.sys  16-Feb-2005 00:40 5.1.2600.1624   41,472 Usb8023.sys  16-Feb-2005 00:40 5.1.2600.1624   41,472 Usb8023x.sys
windows XP Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
Date     Time   Version       Size  File name -------------------------------------------------------------- 16-Feb-2005 01:29            3,068  Netrndis.inf 16-Feb-2005 01:29  5.1.2600.1624   29,568  Rndismp.sys 16-Feb-2005 01:29  5.1.2600.1624   29,568  Rndismpx.sys 16-Feb-2005 01:29  5.1.2600.1624   12,032  Usb8023.sys 16-Feb-2005 01:29  5.1.2600.1624   12,032  Usb8023x.sys
windows XP มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
Date     Time   Version       Size  File name -------------------------------------------------------------- 27-Jan-2005 20:24  5.1.2600.2604   30,592  Rndismp.sys 27-Jan-2005 20:24  5.1.2600.2604   30,592  Rndismpx.sys 27-Jan-2005 20:24  5.1.2600.2604   12,800  Usb8023.sys 27-Jan-2005 20:24  5.1.2600.2604   12,800  Usb8023x.sys
windows XP Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
Date     Time   Version       Size  File name -------------------------------------------------------------- 15-Feb-2005 09:40            3,068  Netrndis.inf 15-Feb-2005 09:40  5.1.2600.1624  103,040  Rndismp.sys 15-Feb-2005 09:40  5.1.2600.1624  103,040  Rndismpx.sys 15-Feb-2005 09:40  5.1.2600.1624   41,472  Usb8023.sys 15-Feb-2005 09:40  5.1.2600.1624   41,472  Usb8023x.sys
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
แฮงล้มเหลว quits
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 890927 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 01:57:50 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB890927 KbMtth
คำติชม