คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีเครื่องรับสัญญาณอยู่" เมื่อคุณพยายามจะดูโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดหลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ USB ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Media Center Edition 2005

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:891108
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับพอร์ต universal serial bus (USB) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามจะดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด:
เครื่องรับไม่พร้อมใช้งาน
ไม่มีการ์ดรับสัญญาณของรายการโทรทัศน์ที่มีการกำหนดค่าการทำงานกับ Media Center ไปที่การตั้งค่าโทรทัศน์ และการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ
เมื่อคุณรีสตาร์ท Media Center หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วย
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีข้อมูลหมายเลขพอร์ตอนุกรมที่ไม่ซ้ำกัน และคุณเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เข้ากับพอร์ต USB อื่นเมื่อคุณกำหนดค่า Media Center ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์กับพอร์ต USB อื่น Media Center ไม่พบเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์กับพอร์ต USB ที่ได้ถูกเชื่อมต่อกับเมื่อคุณกำหนดค่า Media Center
 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ใน Media Center จะตรวจพบเครื่องรับโทรทัศน์ที่พอร์ต USB ใหม่อีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Media Center เลือกการตั้งค่า.
  2. เลือกรายการโทรทัศน์.
  3. เลือกตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์.
  4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ
หมายเหตุ:เครื่องรับโทรทัศน์ USB บางอย่างที่รวมอยู่ในระบบของ Windows XP Media Center Edition 2004 ไม่มีข้อมูลหมายเลขประจำสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน คุณอาจพบปัญหานี้หากคุณใช้เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเหล่านี้และโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ Windows XP Media Center 2005 ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปรับรุ่นไปยัง Windows XP Media Center Edition 2005 จาก Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 คุณอาจสามารถแก้ปัญหา ด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของ Media Center 2005 สำหรับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ media Center

เนื่องจาก Microsoft Windows XP Media Center Edition มีมาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือระบบของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์นี้ ผู้ผลิตของคุณอาจกำหนดการติดตั้งเองด้วยคอมโพเนนต์พิเศษ เช่น โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและการตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการทำงานของฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Windows XP Media Center Edition โปรดติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง เพราะผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Windows XP Media Center Edition ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 891108 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 01:58:23 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbmt KB891108 KbMtth
คำติชม