ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ประสิทธิภาพของ asp.net อาจได้รับผลกระทบหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:891829
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ประสิทธิภาพของ Microsoft ASP.NET อาจได้รับผลกระทบถ้ามีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลไม่ล็อกบนหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย DLLs ที่มีรูปแบบดั้งเดิม ในระหว่างการติดตั้ง รูปมาตรฐานมี invalidated จนกว่าผู้ดูแลระบบจะบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์

สามารถจะวัดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในการใช้งาน cpu สูงเพิ่มเติมเมื่อรหัสถูกโหลดเวลาเริ่มต้น ไม่มีการลดประสิทธิภาพที่สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐ steady

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานนี้เท่านั้นเกิดหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) และรุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ.NET Framework 1.1

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-004 ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของ DLLs ที่ต่อไปนี้:

ถ้ามีการติดตั้ง.NET Framework 1.1
 • System.dll
 • System.xml.dll
ถ้ามีการติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง SP2 1.0
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
เมื่อต้องการตรวจสอบ.NET Framework รุ่นหลักใดที่คุณได้ติดตั้ง ใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • ถ้าโฟลเดอร์ %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 ประกอบด้วยแฟ้มมากกว่าสี่ 1.0 กรอบงานการ.NET ถูกติดตั้งไว้ 1.0 กรอบงานการ.NET ไม่ได้ติดตั้งถ้าโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้เท่านั้น:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • ถ้ามีอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322, .NET Framework 1.1 ถูกติดตั้งไว้
หมายเหตุ:ทั้งไดเรกทอรีสามารถมีอยู่

หมายเหตุ:เพื่อดูว่ามีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่ ใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • ถ้ารุ่นของแฟ้ม %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll ก่อนหน้า 1.0.3705.6000 ติดตั้ง SP2 1.0 .NET Framework ถูกติดตั้งไว้
 • ถ้ารุ่นของแฟ้ม %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll ก่อนหน้า 1.1.4322.2000, .NET Framework 1.1 ถูกติดตั้งไว้
การแก้ไข
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ รูปภาพดั้งเดิมเป็น regenerated ครั้งแรกที่ผู้ใช้ที่มีการบริหารการล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีรูปแบบดั้งเดิม regenerated ประสิทธิภาพของระบบจะคืนค่าไปยังระดับที่เดิม ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีรหัสเพิ่งในเวลา (JIT) -การคอมไพล์เมื่อมีการโหลด

คุณยังสามารถสร้างรูปแบบมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือตัวสร้างรูป Native (Ngen.exe) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

ถ้ามีการติดตั้ง.NET Framework 1.1
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
หมายเหตุ:เครื่องมือตัวสร้างรูป Native จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322


ถ้ามีการติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง SP2 1.0
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
เนื่องจากมีการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของแฟ้ม Mscorlib.dll กำลัง invalidated รูปมาตรฐานทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คุณต้องยังสร้างรูปแบบมาตรฐานสำหรับ DLLs ที่ต่อไปนี้:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
หมายเหตุ:เครื่องมือตัวสร้างรูป Native จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย MS05-004 อัพเด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887219ms05-004: ช่องโหว่การตรวจสอบเส้นทางของ ASP.NET อาจทำให้การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือตัวสร้างรูป Native (Ngen.exe), แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ