ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ความ "อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช้เรียบร้อยแล้วการกำหนดค่าแบบไร้สาย" เมื่อคุณพยายามจะเพิ่มเครือข่ายไร้สายลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892087
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มเครือข่ายไร้สายลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของคุณถูกไม่นำไปใช้เรียบร้อยแล้วการกำหนดค่าแบบไร้สาย
อย่างไรก็ตาม ข้อความไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณจะใช้กับ Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ที่มีเครือข่ายที่ใช้ โดย'นโยบายกลุ่ม'
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP Professional 64-บิต Edition (Itanium)
  Date     Time  Version     Size    File name    Platform  ------------------------------------------------------------------------  07-Jan-2005 23:18 5.1.2600.1612   322,048 Dhcpcsvc.dll   IA-64  01-Dec-2004 14:32 5.1.2600.1612   579,328 Ndis.sys  01-Dec-2004 14:32 5.1.2600.1612   40,960 Ndisuio.sys  07-Jan-2005 23:18 5.1.2600.1618  2,736,128 Netshell.dll   IA-64  07-Jan-2005 23:18 5.1.2600.1618   118,272 Wzcdlg.dll    IA-64  07-Jan-2005 23:18 5.1.2600.1612   65,024 Wzcsapi.dll   IA-64  07-Jan-2005 23:18 5.1.2600.1612   689,152 Wzcsvc.dll    IA-64  01-Dec-2004 15:23 5.1.2600.1612   593,920 Xpsp2res.dll   IA-64  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   105,984 Wdhcpcsvc.dll  x86  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1618  1,644,032 Wnetshell.dll  x86  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1618   57,344 Wwzcdlg.dll   x86  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   31,232 Wwzcsapi.dll   x86  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   282,624 Wwzcsvc.dll   x86  01-Dec-2004 14:46 5.1.2600.1612   594,432 Wxpsp2res.dll  x86
windows XP Service Pack 1 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version     Size    File name  --------------------------------------------------------------  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   105,984 Dhcpcsvc.dll  02-Dec-2004 07:58 5.1.2600.1612   172,160 Ndis.sys  01-Dec-2004 14:04 5.1.2600.1612   12,416 Ndisuio.sys  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1618  1,644,032 Netshell.dll   01-Dec-2004 14:04 5.1.2600.1612   84,864 Nwlnkipx.sys  07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1618   57,344 Wzcdlg.dll     07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   31,232 Wzcsapi.dll    07-Jan-2005 23:22 5.1.2600.1612   282,624 Wzcsvc.dll     01-Dec-2004 14:46 5.1.2600.1612   594,432 Xpsp2res.dll
windows XP Service Pack 2 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version     Size    File name  --------------------------------------------------------------  07-Jan-2005 23:13 5.1.2600.2594  1,704,448 Netshell.dll    07-Jan-2005 23:13 5.1.2600.2594   378,368 Wzcdlg.dll     07-Jan-2005 23:13 5.1.2600.2594   51,712 Wzcsapi.dll    07-Jan-2005 23:13 5.1.2600.2594   359,936 Wzcsvc.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การบำรุงรักษาเนื้อหา 32121, Windows SE 141258

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ