WD97: วิธี Word สำหรับ Windows ใช้แฟ้มชั่วคราว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:89247
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงเมื่อ ที่ และวิธี Microsoft Word สำหรับ Windows สร้างแฟ้มชั่วคราว
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของแฟ้มชั่วคราว

โปรแกรมสร้างแฟ้มชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว โปรแกรมกำหนดตำแหน่ง และเวลาในการสร้างแฟ้มชั่วคราว แฟ้มชั่วคราวจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเซสชันปัจจุบันของโปรแกรม

เหตุใดจึงทำ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวหรือไม่

ความเร็ว:

word คัดลอกส่วนของแฟ้มลงในหน่วยความจำในบางครั้งเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณคัดลอก และวาง หรือเลื่อนดูเอกสาร word อ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลการแทนที่ของการเข้าถึงรายละเอียด ซึ่งเป็นลดเวลา Word spends การดำเนินการฟังก์ชันเหล่านี้ได้

ความสอดคล้องของข้อมูล:

ของ word ใช้แฟ้มชั่วคราวเป็นแบบ "ปลอดภัยสุทธิ" เพื่อป้องกันข้อมูลข้อผิดพลาดของระบบในแฟ้มการบันทึกชุดรูปแบบ โดยการบันทึกแฟ้มชั่วคราวก่อนแล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็นชื่อเฉพาะ Word ช่วยให้มั่นใจของความสมบูรณ์ของข้อมูลของแฟ้มต้นฉบับสำหรับปัญหาต่าง ๆ (เช่นความล้มเหลวในการใช้พลังงานหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายหายไป) ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีการเขียนแฟ้ม

ชนิดของแฟ้มชั่วคราว

แฟ้มโปรแกรม-DOS-ใช้:

ต่อไปนี้คือแฟ้ม MS-DOS มาตรฐาน

แฟ้มเอกสารโดยใช้แฟ้ม:

ส่วนต่างระหว่างแฟ้มนี้และแฟ้ม MS-DOS แบบดั้งเดิมคือ ว่า โปรแกรมหลายโปรแกรมสามารถอ่าน และเขียนแฟ้มเหล่านี้โดยไม่ได้เป็นเจ้าของเดิมที่ทราบเกี่ยวกับดังกล่าว นอกจากนี้ แฟ้มเอกสารที่มีคุณสมบัติชั้นที่อนุญาตให้ Word เพื่อสร้างไฟล์และไดเรกทอรีภายในแฟ้มเมื่อเริ่มต้น Word สร้างหนึ่งแฟ้มเอกสาร(โดยตรง)ชั่วคราวที่เรียกว่า ~ wrfxxxx.tmp คุณสามารถระบุว่า เป็นแฟ้มเอกสารเนื่องจากขนาดเริ่มต้นเป็นไบต์ 1536 ต่อไปนี้ แฟ้มชั่วคราวของเอกสารนี้ถูกใช้เพื่อเก็บวัตถุ OLE ทั้งหมดที่เป็นของ เอกสารที่ไม่มีชื่อ ยกเลิก ในคลิปบอร์ด และเอกสารที่มีรูปแบบดั้งเดิมไม่มีรูปเอกสาร (ตัวอย่างเช่น .txt, .rtf และเอกสาร Word 2.0) Word สามารถเปิดแฟ้มเอกสารที่ใช้โหมดที่แตกต่างกันสอง: ทรานแซคชัน และโดยตรงได้ วิธีการเหล่านี้จะกล่าวถึงในบทความนี้

แฟ้มเอกสารทรานแซคชัน:

แฟ้มทรานแซคชันอนุญาตให้ Word เปิดแฟ้ม เขียนนั้น และมีโปรแกรมอื่น ๆ --เช่น Microsoft Excel--เขียนนั้น แต่ยังคง รักษาสิทธิ์ในการคืนค่าแฟ้มไปยังสถานะที่ในเมื่อ Word ก่อนเปิดได้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แฟ้มเอกสารสร้างเป็นโกสต์รูป (โดยทั่วไป ~ dftxxxx.tmp) ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับแฟ้มหลังจากที่ได้ถูกเปิด ถ้า Word จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เนื้อหาของ ~dftxxxx.tmp ผสานกับแฟ้มต้นฉบับ แล้ว บันทึกรุ่นสมบูรณ์ของมัน ที่อื่นครอง หาก Word ละเว้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จากนั้น ลบ ~dftxxxx.tmp และไม่มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้มต้นฉบับ word เปิดแฟ้มทั้งหมด Word เนทิฟใช้ทรานแซคชันแฟ้ม ซึ่งสร้างรูปที่เป็นโกสต์ในไดเรกทอรีชั่วคราว เมื่อคุณเริ่ม Word, Normal.dot มักจะเปิดในโหมดทรานแซคชัน และแฟ้มเป็นโกสต์ถูกสร้างสำหรับเรียก dftxxxx.tmp ดังกล่าว FastSave ผสานตัวอย่างเช่น แฟ้มเหล่านี้สองเมื่อเกิดการบันทึก

โดยตรง:

word ใช้เก็บข้อมูลโดยตรง เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารชั่วคราว และ เมื่อทำการบันทึกเป็นหรือแบบเต็มบันทึก (ไม่ใช่แบบ FastSave บันทึก) แฟ้มชนิดนี้สำหรับผู้บริโภคต่ำ (ถ้ามี) ของหน่วยความจำ และไม่สร้างรูปเป็นโกสต์เมื่อสร้าง หรือเปิด

เฉพาะแฟ้มที่ Word สร้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางแฟ้มชั่วคราวเฉพาะเจาะจงที่ Word สร้าง
  Files typically created when Word is started        File name  ------------------------------------------------------------------------  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp          (unnamed non-Word/OLE files)  Word recovery files                    File name  -----------------------------------------------------------------------  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp  AutoRecovery                  AutoRecovery save of                          <docname>.asd  Other Word temporary files                 File name  -----------------------------------------------------------------------  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp  Word document                       ~wrdxxxx.tmp  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp  Macro                           ~wrmxxxx.tmp  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp				

มุมมองที่ประยุกต์ของชุดรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกแฟ้มที่แก้ไข

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmpWrite temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmpDelete original file         Delete EXAMPLE.DOCRename temp to target name      Rename ~wrdxxxx.tmp to Example.doc				
word gains ความเร็วของประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ โดยการวางแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันกับแฟ้มที่บันทึกไว้ ถ้า Word วางแฟ้มชั่วคราวในที่อื่น มันจะมีการใช้คำสั่งของ MS-DOS สำเนาการย้ายแฟ้มชั่วคราวจากไดเรกทอรีอื่นไปยังตำแหน่งที่บันทึกไว้ โดยการออกจากแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ Word สามารถใช้คำสั่ง MS-DOS ย้ายอย่างรวดเร็วระบุแฟ้มชั่วคราวเป็นเอกสารที่บันทึกไว้

เมื่อใด และตำแหน่งที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว

ตำแหน่งที่ตั้งของตำแหน่งที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวฮาร์ coded ข้อมูล และไม่สามารถแก้ไข โดยทั่วไป Word สร้างแฟ้มชั่วคราวสำหรับชนิดของข้อมูลต่อไปนี้

วัตถุ Word ฝังตัว (ไดเรกทอรีชั่วคราว):
When Word acts as an OLE server program, the embedded Word objects are stored as temporary files in the Temp directory.

OLE 2.0 requires extra drive storage. When you start OLE programs, Word needs to provide copies of the data to the server. It is not unusual for extensive OLE 2.0 usage in a single session of a program to accumulate a large amount of temporary storage on the hard drive.

Scratch File (Temp Directory):

When Word runs out of internal random access memory (RAM), it always creates a single temporary scratch file in the Temp directory to hold information. This scratch file holds information that is swapped out from the Word internal file cache, which is allocated from global system memory. The scratch file varies in size from 64 kilobytes (KB) to 3.5 megabytes (MB). You can prevent Word from having to write to the scratch file by allocating more RAM for Word to use internally.

The default cachesize in Word is 64 KB.

For more information about increasing the cachesize in Word, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
157464WD97: Where Settings Are Stored in the Registry
Recorded Macro (Temp Directory):

When you record a macro, Word creates a temporary file in the Temp directory.

Converted Files (Temp Directory):

The word processor converters supplied with Word create temporary files in Rich Text Format (RTF), which Word uses to access specific converters.

Locked Files (Temp Directory):

When you open a file that is locked, either because it is open in another window of Word or because another user on the network has it open, you can work with a copy of the file. Word places this copy in the Windows Temp directory. Likewise, if a template attached to a document is locked, Word automatically makes a copy of the template in the Temp directory. The copy of a locked file does not automatically update the original owner's file.

Saved Files (Same Directory as the Saved File):

When you click Save on the File menu, the following happens:
- Word builds a new temporary file using the edited version of the document.

- Once Word successfully creates the temporary file, Word deletes the previous version of the document.

- Word renames the temporary file to the same name as the previous version of the document.
Text Pasted Between Files (Same Directory as Source File):

When Word copies and pastes between documents, it may create a temporary file in the same directory as the source file--especially if the source file is saved or closed. The temporary file represents the information that was referenced by the Clipboard prior to saving the file. Word creates this temporary file by renaming the old copy of the file to a temporary file name.

Owner File (Same Directory as Source File):

When a previously saved file is opened for editing, printing or review, Word creates a temporary file with a .doc file name extension that begins with a tilde "~" followed by a dollar sign "$" followed by the remainder of the original file name. This temporary file holds the logon name of person opening the file and is known as the "owner file." When you attempt to open a file that is available on a network and is already open by someone else, this file supplies the <user name=""> for the following error message:</user>

"This file is already opened by <user name="">. Would you like to make a copy of this file for your use?"</user>


If the Owner File is damaged or missing the error message changes to:


"This file is already opened by another user. Would you like to make a copy of this file for your use?"


Word automatically deletes this temporary file when the original file is closed from memory.

Automatic Save:

Word 97 Auto Recover Save Directory:

The temporary file created when Word performs an automatic save is stored in the Temp folder, unless there is not a valid Temp folder; Word then saves the temporary file in the same folder where it saves the document.

The Location of Temporary Files When You Close a File

Word may occasionally have to maintain a link to a file after it isclosed. This occurs when text has been copied to the Clipboard from thefile. When you close a file, Word attempts the following actions:
 • If the selection that was copied to the Clipboard does not contain multiple sections or a picture, or is not large, Word copies the piece of the document to the scratch file.
 • ถ้าประกอบด้วยการเลือกการคัดลอกรูปภาพหรือส่วนหลาย หรือ ถ้าแฟ้มอยู่ในฟล็อปปี้ดิสก์ Word คัดลอกแฟ้มทั้งหมดไปยังไดเรกทอรีชั่วคราว และย้ายตัวชี้มี
tmp temp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 89247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:17:40 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB89247 KbMtth
คำติชม