เครื่องมือการเตรียมระบบล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 SP1

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดดูที่ 926028 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
บทนำ
Microsoft Windows Server 2003 SP1 ประกอบด้วยเครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep.exe) รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 เครื่องมือ Sysprep.exe จะอยู่ในแฟ้ม Windows Server 2003 SP1 Deployment Tools .cab ให้ใช้เครื่องมือ Sysprep.exe รุ่นนี้เมื่อคุณใช้งาน Windows Server 2003 SP1

เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ Sysprep.exe รุ่นล่าสุด ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือการปรับใช้ Windows Server 2003 SP1 รุ่นล่าสุด โดยให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:เครื่องมือเหล่านี้ยังมีพร้อมให้ใช้งานที่โฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีผลิตภัณฑ์ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับซีดีผลิตภัณฑ์ของ Windows Server 2003 SP1 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือการเตรียมระบบ

เครื่องมือการเตรียมระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเตรียมอิมเมจของระบบ Windows Server 2003 สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้แบบอัตโนมัติได้ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือการเตรียมระบบรุ่นล่าสุดซึ่งมีรวมอยู่กับ Windows Server 2003

คุณสามารถใช้เครื่องมือการเตรียมระบบเพื่อทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft:
  • การจัดเตรียม Windows สำหรับการทำสำเนาจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
  • การเปลี่ยนตัวระบุความปลอดภัย (SIDs) การตั้งค่าระบบ และการตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่าอื่นๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน
  • การกำหนดค่าข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองเมื่อ Windows เริ่มการทำงานเป็นครั้งแรก
  • การสร้างอิมเมจสำหรับระบบปฏิบัติการ
  • การทำให้โปรแกรมมินิเซ็ตอัพของ Windows เป็นแบบอัตโนมัติ
  • การทำงานการตรวจสอบต่างๆ

แฟ้ม Sysprep.inf

แฟ้ม Sysprep.inf เป็นแฟ้มคำตอบสำหรับเครื่องมือ Sysprep.exe เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม Sysprep.inf ให้ใช้ตัวเลือก แฟ้มคำตอบ Sysprep เมื่อคุณเรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างตัวจัดการการติดตั้ง'

แฟ้ม Deploy.cab

แฟ้ม Support\Tools\Deploy.cab จะมีแฟ้ม Deploy.chm รวมอยู่ด้วย Deploy.chm เป็นแฟ้มวิธีใช้อย่างละเอียดที่อธิบายถึงคุณลักษณะล่าสุดของเครื่องมือการปรับใช้ Windows Server 2003 และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ แฟ้มวิธีใช้นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ Sysprep.exe
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 892778 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:04:48 - ฉบับแก้ไข: 4.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwinservsetup atdownload KB892778
คำติชม