แบบ Wi Fi Protected Access 2 (WPA2) / ไร้สายเตรียมใช้บริการข้อมูลองค์ประกอบ (WPS IE) การปรับปรุงสำหรับ Windows XP ที่มี Service Pack 2

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:893357
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุง Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE) คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 การปรับปรุงสนับสนุนคุณลักษณะความปลอดภัยที่บังคับเพิ่มเติมของ IEEE 802.11 i มาตรฐานซึ่งไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน WPA นอกจากนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Windows XP จะแสดงที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้บริการตั้งค่าตัวบ่งชี้ (Ssid) ในกล่องโต้ตอบเลือกเครือข่ายไร้สาย A ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi Fi สาธารณะที่คุณไม่เคยเชื่อมต่อกัน
บทนำ
การ Wi Fi Protected Access 2 (WPA2) / ไร้สายเตรียมใช้บริการข้อมูลองค์ประกอบ (คู่ IE) การปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) โปรแกรมปรับปรุงนี้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ไคลเอนต์แบบไร้สายของ Windows XP ด้วยการสนับสนุนสำหรับการรับรอง Wi-fi Alliance ใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย การปรับปรุงยังช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับช่องว่างสาธารณะที่ปลอดภัยที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้หรือเรียกกันว่า "Wi Fi ฮอตสปอต"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแทน ด้วยการปรับปรุงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 917021 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
917021 คำอธิบายของการปรับปรุงของไคลเอนต์แบบไร้สายของ Windows XP ที่ มี Service Pack 2

WPA2

WPA2 มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานผ่าน Wi-fi Alliance WPA2 รับรองว่า อุปกรณ์ไร้สายเข้ากันได้กับ IEEE 802.11 i มาตรฐาน การรับรองผลิตภัณฑ์ WPA2 แทน formally แบบผ่านสายเทียบเท่ากับความเป็นส่วนตัว (WEP) และอื่น ๆ คุณลักษณะความปลอดภัยของ IEEE 802.11 เดิมที่มาตรฐาน เป้าหมายของใบรับรอง WPA2 จะสนับสนุนคุณลักษณะความปลอดภัยที่บังคับของ IEEE 802.11 i มาตรฐานซึ่งไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน WPA

การปรับปรุง IE WPA2/คู่ สนับสนุนคุณลักษณะของ WPA2 ดังต่อไปนี้:
 • องค์กร WPA2 ที่ใช้ IEEE 802.1 X การรับรองความถูกต้องและ WPA2 ส่วนบุคคลโดยใช้คีย์ก่อนการใช้ร่วม (PSK)
 • ขั้นสูงการเข้ารหัสลับมาตรฐาน (AES) โดยใช้ตัวนับ Cipher โหมดบล็อกการกำหนดสายงาน (CBC) -รหัสรับรองความถูกต้องของข้อความ (MAC) โพรโทคอล (CCMP) ที่มีการรักษาความลับของข้อมูล การรับรองความถูกต้องของจุดเริ่มต้นของข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับเฟรมแบบไร้สาย
 • การใช้หรือไม่ก็ได้ของแค Pairwise คีย์หลัก (ช PMK) และแคช PMK เลิก ในการแคช PMK ไคลเอนต์แบบไร้สายและไร้สายเข้าถึงแคคะแนนผลลัพธ์ของการรับรองความถูกต้อง X 802.1 ดังนั้น access จะเร็วมากเมื่อไคลเอนต์ไร้สาย roams กลับไปยังการเข้าถึงแบบไร้สายชี้ไปที่ไคลเอนต์แล้วรับรองความถูกต้อง
 • การใช้ตัวเลือกของ preauthentication ใน preauthentication, WPA2 ไคลเอนต์แบบไร้สายที่สามารถดำเนินการ 802.1 X รับรองความถูกต้องกับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายอื่น ๆ ในช่วงของเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คุณต้องใช้การปรับปรุง IE WPA2/คู่ พร้อมกับฟิลด์ต่อไปนี้:
 • จุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่สนับสนุน WPA2
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายที่สนับสนุน WPA2
 • Windows XP เครือข่ายไร้สายอะแดปเตอร์ของโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนผ่านความสามารถ WPA2 การกำหนดค่าอัตโนมัติแบบไร้สายของ Windows
การปรับปรุง IE WPA2/คู่ ปรับเปลี่ยนกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายสามารถ WPA2 ชนิดของเครือข่ายถูกแสดงเป็นWPA2ในกล่องโต้ตอบเลือกเครือข่ายไร้สาย A
 • ในแท็บความสัมพันธ์สำหรับคุณสมบัติของเครือข่ายไร้สาย รายการการรับรองความถูกต้องของเครือข่ายมีตัวเลือกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
  • <b00> </b00>WPA2 - สำหรับองค์กร WPA2
  • WPA2 PSK - สำหรับ WPA2 Personal
หมายเหตุ ตัวเลือกเหล่านี้ไม่มีอยู่ถ้าโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายที่สนับสนุน WPA2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัย WPA2 ดู "การเข้าถึงการป้องกัน Wi Fi 2 (WPA2) ภาพรวม" หัวข้อที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

รีจิสทรีค่าที่ควบคุม preauthentication และแคช PMK

รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ในการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
ซับคีย์ควบคุมลักษณะการทำงานของ preauthentication และการแคช PMK สำหรับการปรับปรุง IE WPA2/คู่:
 • PMKCacheMode
 • PMKCacheTTL
 • PMKCacheSize
 • PreAuthMode
 • PreAuthThrottle

PMKCacheMode

ชนิดมูลค่า: REG_DWORD - บูลีน
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 (ปิดใช้งาน) 1 (เปิด)
ค่าเริ่มต้น: 1
นำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น: ไม่ใช่
คำอธิบาย: ระบุว่า ไร้สายไคลเอ็นต์ Windows XP จะทำการแคช PMK โดยค่าเริ่มต้น PMKCacheMode ถูกเปิดใช้งาน

PMKCacheTTL

ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 5-1440
ค่าเริ่มต้น: 720
นำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น: ไม่ใช่
คำอธิบาย: ระบุจำนวนนาทีที่รายการข้อมูลในแคช PMK สามารถมีอยู่ก่อนที่จะถูกเอาออก ค่าสูงสุดคือ 1440 (24 ชั่วโมง) ค่าเริ่มต้นคือ 720 (12 ชั่วโมง)

PMKCacheSize

ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 1-255
ค่าเริ่มต้น: 100
นำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น: ไม่ใช่
คำอธิบาย: ระบุจำนวนสูงสุดของรายการที่สามารถจัดเก็บในแคช PMK โดยค่าเริ่มต้น แคช PMK มี 16 รายการ

PreAuthMode

ชนิดมูลค่า: REG_DWORD - บูลีน
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 (ปิดใช้งาน) 1 (เปิด)
ค่าเริ่มต้น: 0
นำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น: ไม่ใช่
คำอธิบาย: ระบุว่า ไร้สายไคลเอ็นต์ Windows XP จะลอง preauthentication โดยค่าเริ่มต้น PreAuthMode ถูกปิดใช้งาน

PreAuthThrottle

ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 1-16
ค่าเริ่มต้น: 3
นำเสนอ โดยค่าเริ่มต้น: ไม่ใช่
คำอธิบาย: ระบุจำนวนของจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย candidate ด้านบนที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP จะลอง preauthentication ค่าเป็นไปตามรายการสั่งซื้อของจุดการเข้าถึงแบบไร้สายสุด favored รายงาน โดยโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย โดยค่าเริ่มต้น PreAuthThrottle มีค่าเท่ากับ 3
หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้รายการรีจิสทรีอย่างน้อยหนึ่งใด ๆ ไม่มีผลจนกว่าถึงครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้นบริการแบบไร้สายหรือในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

องค์ประกอบข้อมูลบริการ (คู่ IE) การเตรียมใช้งานแบบไร้สาย

ก่อนผู้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WISPs) เสนอการเข้าถึงแบบไร้สายกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งป้องกันไม่ให้ลูกค้าไม่ต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าความปลอดภัยแบบไร้สาย เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมาก WISPs ต้องการย้ายการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Wi Fi สาธารณะ ในระหว่างการโยกย้าย WISPs ต้องสามารถสนับสนุนการไม่ปลอดภัย และความปลอดภัยเข้าถึงแบบไร้สายกับอินเทอร์เน็ต การมีผลบังคับใช้ต้นทุนในระหว่างการโยกย้าย WISPs ต้องสามารถสนับสนุน และโฆษณาสองแตกต่างกันทางตรรกะเครือข่ายไร้สายที่มีชื่อเครือข่ายไร้สายที่แตกต่างกันสอง และที่ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายทางกายภาพเดียว

หมายเหตุ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อเครือข่ายไร้สายจะระบุการ ตั้งค่า บริการ (Ssid)

บางจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่พร้อมใช้งานในวันนี้สามารถโฆษณา Ssid หลาย และสนับสนุนการกำหนดค่าเครือข่ายแบบลอจิคัลหลายในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ ใหญ่ของจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่ปรับใช้วันนี้ในฮอตสปอต Wi Fi สาธารณะ เท่านั้นอนุญาต SSID เดียวที่จะรวมไว้ในเฟรมเบคอนและตอบสนองโพรบออกอากาศ ลักษณะการทำงานนี้ทำซ่อน Ssid รองจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นยากกว่าสำหรับคุณเพื่อค้นหา และเชื่อมต่อไปยังชื่อเครือข่าย Wi Fi สาธารณะที่คุณมีไม่เชื่อมต่อก่อนหน้า ไม่สนับสนุนจุดการเข้าถึงแบบไร้สายเพื่อลงโฆษณาหลาย Ssid ในเฟรมเบคอนและตอบสนองโพรบออกอากาศ เครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมต้องอาจนำมาใช้ได้ โดยใช้การตั้งค่าเพิ่มเติมของจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่มีอยู่จริง หรือผู้ใช้ต้องกำหนดไคลเอนต์แบบไร้สาย โดยใช้ชื่อของ Ssid ที่ซ่อนด้วยตนเอง การปฏิบัติการของชุดการเพิ่มเติมของจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายไม่ใช่ต้นทุนมีผลบังคับใช้สำหรับ WISPs การกำหนดค่าไคลเอนต์แบบไร้สายด้วยตนเองเป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้า และตั้งมาตราส่วนเครือข่าย WISP ขนาดใหญ่

IE คู่เป็นองค์ประกอบข้อมูล 802.11 เพิ่งกำหนดที่สามารถแก้ไขปัญหา SSID ที่ซ่อนไว้สำหรับ WISPs IE คู่นอกจากนี้ยังช่วยให้จุดการเข้าถึงแบบไร้สายเพื่อลงโฆษณา Ssid เพิ่มเติมในเฟรมเบคอนและร้องขอโพรบออกอากาศ IE คู่มี SSID และรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น:
 • ว่าการรับรองความถูกต้อง IEEE 802.1 X ที่ถูกต้อง
 • ว่าเครือข่ายไร้สายสามารถให้ข้อมูลการเตรียมใช้งานไปยังไคลเอนต์แบบไร้สาย
IE คู่ต้องรวมอยู่ในการออกอากาศเบคอนและร้องขอโพรบเฟรม และต้องการรับรู้ และประมวลผล โดยคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สาย บ่อย คุณสามารถเพิ่มการสนับสนุน IE คู่กับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายผ่านการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ ดังนั้น โดยทั่วไปไม่ได้แทนจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่มีอยู่ หรือติดตั้งเพิ่มเติม ตรวจสอบกับเอกสารประกอบของผู้จัดจำหน่ายจุดการเข้าถึงแบบไร้สายหรือผู้ขายของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบว่า มีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายของคุณพร้อมใช้งาน สำหรับใช้กับ Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 บนไคลเอนต์ไร้สาย คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง IE WPA2/คู่

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง IE WPA2/คู่ บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายที่ใช้ Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 ส่วนประกอบแบบไร้สายของ Windows XP รู้จัก IE คู่ในเฟรมเบคอนหรือตอบสนองโพรบออกอากาศ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ Ssid ที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ให้ผู้ใช้มองเห็นในกล่องโต้ตอบเลือกเครือข่ายไร้สาย A คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายที่ใช้ XP โดยไม่มีการปรับปรุง IE WPA2/คู่ ติดตั้ง windows ไม่รู้จัก IE คู่ และแสดง Ssid ที่ซ่อนไว้

การปรับใช้การสนับสนุน IE คู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องมีต่อไปนี้:
 • จุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่สนับสนุนการตั้งค่าคอนฟิกของ Ssid เพิ่มเติมและการโฆษณาของพวกเขากับ IE คู่ ตัวอย่างเช่น ของ Cisco ได้นำออกการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายเพื่อสนับสนุน IE คู่ใหม่ สำหรับข้อมูล เยี่ยมชม Cisco เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายที่ใช้ Windows XP SP2 และการปรับปรุง IE WPA2/คู่
หลังจากที่มีการปรับใช้การปรับปรุง การใช้ IE คู่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
 • ช่วยให้ง่าย และคุ้มค่าโยกย้ายจากไม่ปลอดภัยสาธารณะ Wi Fi ฮอตสปอตแบบไร้สายเชื่อมต่อการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายฮอตสปอต Wi Fi สาธารณะ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ Wi Fi ฮอตสปอตต้องใช้ 802.1 X รับรองความถูกต้อง การเข้ารหัสลับ และบริการการเตรียมใช้งานแบบไร้สาย (คู่) เพื่อเตรียมใช้งานการตั้งค่าไร้สาย ใช้ชุดเดียวกันของจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย
 • อนุญาตให้ผู้ใช้แบบไร้สายได้อย่างง่ายดายค้นหา และเลือกได้ว่า จะต้อง nonsecured หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ใช้แบบไร้สายสามารถได้อย่างรวดเร็วกำหนดการตั้งค่าแบบไร้สาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ ให้ดูเอกสารทางเทคนิค "ปรับใช้เครือข่ายไร้สายเตรียมใช้บริการ (คู่) เทคโนโลยี" เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในการปรับปรุง IE WPA2/คู่

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุง IE WPA2/คู่:
 • ขณะนี้ Windows XP พร้อมท์ให้คุณตรวจสอบว่าคุณต้องการสร้างเครือข่ายไร้สายที่ต้อง nonsecured Nonsecured ถูกกำหนดให้เป็นการเชื่อมต่อระบบเปิดที่รับรองความถูกต้องที่ใช้การเข้ารหัสเพื่อช่วยป้องกันข้อมูล นอกจากนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย nonsecured เครือข่ายไร้สายจะแสดง ด้วยป้ายชื่อUnsecured มีเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณรับทราบว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีควบคู่กับการโจมตีการรักษาความปลอดภัย
 • การเลือกเครือข่ายไร้สาย A กล่องโต้ตอบใน Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 ผสานเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและกิจ โดยใช้ชื่อเครือข่ายไร้สายเดียวกันเพื่อให้เพียงหนึ่งปรากฏในรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน มีการแก้ไขปัญหานี้ มีการปรับปรุงที่ติดตั้ง กล่องโต้ตอบเลือกเครือข่ายไร้สาย Aขณะนี้แสดงชนิดของเครือข่ายไร้สายทั้งสองในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานเป็นรายการแยกต่างหาก
 • คงเตรียมใช้งานอินเทอร์เฟส API สำหรับเครือข่ายไร้สายเตรียมใช้บริการ (คู่) ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณสามารถระบุ WPA2 เป็นวิธีการรับรองความถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ก่อนหน้านี้ มีการหน่วงเวลาการเชื่อมต่อหนึ่งนาทีเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเชื่อมต่อกับตัวจัดสรรคู่เครือข่ายไร้สาย มีการแก้ไขปัญหานี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 893357 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:07:07 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbbug kbwinxppresp3fix kbfix kbnetwork kbmt KB893357 KbMtth
คำติชม