วิธีการย้ายฐานข้อมูลที่ใช้ โดย SharePoint Portal Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894164
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลที่ใช้ โดย Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server ให้ใช้กระบวนการที่อธิบายไว้ในบทความนี้หากคุณติดตั้งเริ่มต้นไว้ SharePoint Portal Server 2003 และ SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้ อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ใช้กระบวนการที่อธิบายไว้ในบทความนี้หากคุณติดตั้งเริ่มต้นไว้ SharePoint Server 2003 และ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก และคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลอื่นที่กำลังเรียกใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้

ก่อนที่คุณสามารถย้ายฐานข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ SQL Server คุณต้องสำรองข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003 ลบพอร์ทัลไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม เอาการกำหนดคอมโพเนนต์ และยกเลิกการเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่าแล้ว หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลการกำหนดค่าใหม่ ระบุการตั้งค่าบัญชีของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม ระบุการกำหนดคอมโพเนนต์ แล้ว คืนค่าสำเนาสำรองของข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003 ไปยังเซิร์ฟเวอร์
sharepoint Portal Server 2003 SP2 มีรหัส defect ในการสำรองข้อมูล SPS และการคืนค่าโปรแกรมอรรถประโยชน์เมื่อคุณพยายามคืนค่าสำเนาสำรองไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2005 ด้วยข้อความทั้งหมดจัดทำดัชนีการเปิดใช้งาน ปัญหานี้ระบุใน SP3 2003 ของเซิร์ฟเวอร์เว็บ SharePoint และรายละเอียดในบทความ:http://support.microsoft.com/kb/919175ไม่แนะนำสภาพแวดล้อมของ SharePoint ที่ SP3 หรือน้อย มีการแก้ไขนี้นำไปใช้ก่อนที่จะพยายามที่จะย้ายฐานข้อมูลสำหรับ SharePoint
บทนำ
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลที่ใช้ โดย SharePoint Portal Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณติดตั้งเริ่มต้นไว้ SharePoint Portal Server 2003 และ SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้
 • คุณติดตั้งเริ่มต้นไว้ SharePoint Portal Server 2003 และ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก และคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลอื่นที่กำลังเรียกใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้

สำรองข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003

ใช้การสำรองข้อมูล SharePoint Portal Server และเครื่องมือการคืนค่าการสำรองข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการสำรองข้อมูล SharePoint Portal Server และเครื่องมือการคืนค่า
 2. คลิกการการสำรองข้อมูลแท็บ
 3. ในการตำแหน่งที่สำรองข้อมูลและชื่อกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดเก็บไฟล์สำรองข้อมูล นอกจากนี้ ระบุชื่อแฟ้มที่จะใช้เป็นคำนำหน้าสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูล
 4. ขยายคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้ว คลิกคอมโพเนนต์ฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด. ตรวจสอบว่า การพร้อมกล่องกาเครื่องหมายถูกแสดงถัดจากรายการที่คุณต้องการสำรองข้อมูล นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า การพร้อมมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละสินค้าที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 5. คลิกการสำรองข้อมูล.
 6. คลิกตกลงเมื่อได้รับข้อความที่ระบุที่การดำเนินการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดเครื่องมือ SharePoint Portal Server ข้อมูลสำรองและคืนค่า
 8. ดำเนินการจับภาพหน้าจอของเพจที่กำหนดพาธที่จัดการ เมื่อต้องการค้นหาเพจที่กำหนดพาธที่จัดการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน Windows sharepoint จากส่วนกลาง คลิกการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  2. คลิกแรกขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือนในรายการ และจากนั้น คลิกกำหนดเส้นทางที่ถูกจัดการ.
  ดำเนินการจับภาพหน้าจอของเพจที่กำหนดพาธที่จัดการ Repeat this procedure for all extended virtual servers that are listed on the Configure Virtual Servers page. Make sure that you take screen shots of the Define Managed Paths page for all extended virtual servers. These screen shots will be used for reference when you re-create the managed paths after you restore the SharePoint Portal Server 2003 data.
 9. Make a backup of the web.config file so that you have a list of existing safe control entries and custom Web Parts before you continue.

Back up the databases in SQL Server 2000

Back up the following databases in SQL Server 2000:
 • PortalSiteName_PROF
 • PortalSiteName_SERV
 • PortalSiteName_SITE
 • The SharePoint Portal Server 2003 configuration database. By default, this database is named SPS_Config_db.
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Create a new folder on the hard disk drive to store the databases that you back up.
 2. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
 3. ขยายMicrosoft SQL Servers, expand the server group, expand the appropriate server, and then expandฐานข้อมูล.
 4. Right-click the database that you want to back up, point toงานทั้งหมดแล้ว คลิกฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล.
 5. If a path is displayed in theปลายทางbox, click the path, and then clickเอาออก.
 6. คลิกadd. คลิกชื่อแฟ้ม, and then specify the location of the folder that you created in step 1 and the file name of the backup file. Use a file name that is the same as the name of the database. For example, when you back up thePortalSiteName_PROF database, specify the file name asPortalSiteName_PROF.
 7. คลิกตกลงสามครั้ง
 8. คลิกตกลงwhen you receive the message that the backup operation completed successfully.
 9. Repeat step 4 to step 7 for each database.

Verify that the value in the PortalRecoveryBackup column of the PortalProperties table that is in the content database is not set to Null

Verify that the value in thePortalRecoveryBackupcolumn of thePortalPropertiestable that is in the content database is not set to Null. If the value in thePortalRecoveryBackupcolumn is set to Null, you cannot restore SharePoint Portal Server 2003 data from a backup. Make sure that the value is not set to Null before you follow the remaining steps in this article.

To verify that the value in thePortalRecoveryBackupcolumn of thePortalPropertiestable that is in the content database is not set to Null, follow these steps:
 1. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ขยายMicrosoft SQL Servers, expand the server group, expand the appropriate server, and then expandฐานข้อมูล.
 3. Expand the content database, and then clickตาราง.

  หมายเหตุ:The name of the content database typically ends in _SITE.
 4. คลิกขวาPortalPropertiesชี้ไปที่Open Tableแล้ว คลิกReturn all rows.
 5. Verify that the value in thePortalRecoveryBackupcolumn is not set to Null.

  If the value in thePortalRecoveryBackupcolumn is set to Null, use the SharePoint Portal Server Data Backup and Restore tool to create a backup of SharePoint Portal Server 2003 data. Then, repeat steps 1 through 5 to verify that the value in thePortalRecoveryBackupcolumn is no longer set to Null. The value in thePortalRecoveryBackupcolumn should be populated when you create a backup by using the SharePoint Portal Server Data Backup and Restore tool.

Delete the portal sites on the server farm

To delete the portal sites on the server farm, follow these steps:
 1. Start SharePoint Portal Server Central Administration.
 2. ภายใต้Portal Site and Virtual Server Configurationon the SharePoint Portal Server Central Administration forServernameหน้า คลิกList and manage portal sites.
 3. Click the arrow next to the portal site, and then clickDelete Portal Sites.
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการDelete all databasesล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายไว้ ถ้าการDelete all databasescheck box is selected, click to clear theDelete all databasesกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง.
 6. Repeat steps 2 through 5 for each portal site on the server farm.
 7. คลิกGo to SharePoint Portal Server central administrationon the Delete Portal Site page.

Remove e-mail server settings

ถ้าคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลข้อสำหรับ SharePoint Portal Server 2003 เอาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล.

  หมายเหตุ:เพื่อช่วยให้คุณจดจำการตั้งค่าบนเพกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลดังนั้นคุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าในภายหลัง นำ shot หน้าจอของเพจนี้ก่อนที่คุณเอาการตั้งค่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กด ALT + PRINT SCREEN เริ่ม Microsoft WordPad หรือ Microsoft Word และจากนั้น คลิกวางในการแก้ไขเมนู ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกแล้ว ระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม
 2. เอาเซิร์ฟเวอร์แบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) และการตั้งค่าอีเมล และจากนั้น คลิกตกลง.

เอาการกำหนดคอมโพเนนต์

เมื่อต้องการเอาการกำหนดคอมโพเนนต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า คลิกการกำหนดค่าโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์.
 2. ที่ด้านล่างของหน้ากำหนดค่าโทโพโลยี Server คลิกคอมโพเนนต์ของการเปลี่ยนแปลง.
 3. ในการการกำหนดคอมโพเนนต์พื้นที่ คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละส่วนประกอบที่กำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่างเช่น คลิกเพื่อยกเลิกการเว็บกล่องกาเครื่องหมายค้นหากล่องกาเครื่องหมาย และดัชนีกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์งานพื้นที่ คลิกNoneในการเซิร์ฟเวอร์งานกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. คลิกปิด.

ตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่า

ตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า คลิกการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก.
 2. ในการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลพื้นที่ของที่ตั้งที่ระบุการกำหนดค่าค่าฐานข้อมูลสำหรับServernameหน้า คลิกตัดการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก ทำตามขั้นตอนในการคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลการกำหนดค่าส่วน

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลการกำหนดค่า

ในบางสถานการณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลการกำหนดค่า:
คุณไม่สามารถเอาออกเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เนื่องจากคอมโพเนนต์บางอย่างจะยังคงใช้งานอยู่ ยกเลิกใช้คอมโพเนนต์เหล่านี้ในการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์โทโพโลยีและคอมโพเนนต์กำหนดหน้า และลองอีกครั้ง
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกsharepoint Portal Serverในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกการกำหนดค่าโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า
 2. ภายใต้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลตรวจสอบว่า การเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนรวมรายการและข้อมูลสู่ระบบแบบครั้งเดียวรายการไม่มีการกำหนดค่า
 3. ภายใต้การกำหนดคอมโพเนนต์ตรวจสอบว่า มีคอมโพเนนต์ถูกกำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์ คลิกปิด.
 4. ทำซ้ำขั้นตอนในการตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่าส่วนที่ตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่า จากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 5. ระบุเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการตั้งค่าคอมโพเนนต์และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเนื้อหา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกsharepoint Portal Serverในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกการกำหนดค่าโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า
  2. ต่อไปนี้การตั้งค่าคอมโพเนนต์การเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลรายการภายใต้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลคลิกชื่อของเซิร์ฟเวอร์
  3. คลิกไปยังการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint Portal Serverบนหน้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่บนที่ตั้งที่ระบุค่าสำหรับเพฐานข้อมูลการตั้งค่าส่วนประกอบ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในการServer Nameกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  5. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า คลิกการกำหนดค่าโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์.
  6. ต่อไปนี้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเนื้อหารายการภายใต้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลคลิกชื่อของเซิร์ฟเวอร์
  7. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่บนหน้าฐานข้อมูลที่ระบุเนื้อหา พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในการServer Nameกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  8. คลิกไปยังการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint Portal Serverบนหน้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
  9. ทำซ้ำขั้นตอนในการตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่าส่วนที่ตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่า จากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 6. ใช้ SQL Server องค์กร Manager เพื่อดึงออกฐานข้อมูลการกำหนดค่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. ขยายMicrosoft SQL Serversขยายกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ ขยายเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม และขยายแล้วฐานข้อมูล.
  3. คลิกขวาที่ฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกแยกออกฐานข้อมูล.
  4. คลิกตกลงในการฐานข้อมูล - การแยกออกDatabaseNameกล่องโต้ตอบ

   ฐานข้อมูลเป็น detached และคัดลอกไปไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Server\MSSQL\Data SQL โฟลเดอร์
  5. คลิกตกลงเมื่อได้รับข้อความที่ระบุที่การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  6. ทำซ้ำขั้นตอนในการตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่าส่วนที่ตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จากฐานข้อมูลการกำหนดค่า

ระบุบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาและรหัสประจำตัวการพูลโปรแกรมประยุกต์พอร์ทัลไซต์

To specify the content access account and the portal site application pool identity, follow these steps:
 1. Specify the default content access account. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นarea of the Configure Server Farm Account Settings page, click to select theระบุบัญชีกล่องกาเครื่องหมาย
  2. ในการชื่อผู้ใช้ (DOMAIN\user ชื่อ)box , type the user account that you want to use as the default content access account. Type the user account inDomainName\usernameรูปแบบ: Specify the password in theรหัสผ่าน:กล่อง และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง
 2. Specify the portal site application pool identity. To do this, type the user name that you want to use as the portal site application pool identity in theชื่อผู้ใช้ (DOMAIN\user ชื่อ)box in thePortal Site Application Pool Identityพื้นที่ Type the user name inDomainName\usernameรูปแบบ: Specify the password in theรหัสผ่าน:กล่อง และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง
 3. คลิกตกลง.

Create the configuration database

To create the configuration database on the new database server, follow these steps:
 1. ในการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลarea of the Specify Configuration Database settings forServernameหน้า คลิกCreate configuration database.
 2. ในการConfiguration Database Serverพื้นที่ พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ SQL Server ในนั้นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลกล่อง
 3. ในการชื่อฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่ ระบุชื่อที่คุณต้อง การใช้สำหรับฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกตกลง.

การกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

เมื่อต้องการค่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มบัญชี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการที่อยู่อีเมลที่ติดต่อพื้นที่ของตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มบัญชีหน้าการตั้งค่า พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ
 2. ในการการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ ตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่อ โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกเลือก จากนั้น คลิกตกลง.

ระบุการกำหนดคอมโพเนนต์

เมื่อต้องการระบุการกำหนดคอมโพเนนต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ที่ด้านล่างของหน้ากำหนดค่าโทโพโลยี Server คลิกคอมโพเนนต์ของการเปลี่ยนแปลง.
 2. บนหน้าการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอมโพเนนต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการการกำหนดคอมโพเนนต์พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ คลิกเพื่อเลือกตัวอย่างเช่น การเว็บกล่องกาเครื่องหมายค้นหากล่องกาเครื่องหมาย และดัชนีกล่องกาเครื่องหมาย
  2. ในการเซิร์ฟเวอร์งานกล่องในนั้นเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์งานพื้นที่ คลิกชื่อของเซิร์ฟเวอร์
  3. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
 3. ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มี คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับServernameหน้า
 4. บนหน้ากำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล ระบุเซิร์ฟเวอร์ SMTP และที่อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกตกลง.

คืนค่าข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003

การกู้คืนข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003 จากการสำรองข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการสำรองข้อมูล SharePoint Portal Server และเครื่องมือการคืนค่า
 2. คลิกการคืนค่าแท็บ
 3. คลิกเรียกดูต่อไปนี้แฟ้มแสดงรายการกล่อง
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มสำรองข้อมูล คลิแฟ้มแสดงรายการ.xml และคลิกOPEN.
 5. ขยายคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้ว คลิกคอมโพเนนต์ฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด.
 6. คลิกการsitedbsสินค้า แล้วคลิกแก้ไข.

  หมายเหตุ:คลิกการเลือกนั้นพารามิเตอร์ที่จำเป็นกล่องกาเครื่องหมาย
 7. ในการข้อมูลการกู้คืนพอร์ทัลกล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการIIS เสมือน Url ของเซิร์ฟเวอร์และพอร์ทัลพื้นที่ ตรวจสอบว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
   • มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS)เว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้น.
   • พอร์ทัล URL ถูกกำหนดเป็น URL ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น URL ถูกกำหนดเป็นhttp://Servername.
  2. ในการฐานข้อมูลพื้นที่ คลิกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล แล้ว ระบุชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับฐานข้อมูลเนื้อหา ฐานข้อมูลของโพรไฟล์ผู้ใช้ และฐานข้อมูลบริการ

   หมายเหตุ:ชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาสิ้นสุดใน _SITE โดยทั่วไป ชื่อของฐานข้อมูลของโพรไฟล์ผู้ใช้สิ้นสุดใน _PROF โดยทั่วไป ชื่อของฐานข้อมูลบริการสิ้นสุดใน _SERV โดยทั่วไป
  3. คลิกตกลง.
 8. ตรวจสอบว่า การพร้อมกล่องกาเครื่องหมายจะแสดงขึ้นสำหรับการsitedbsสินค้า และคลิกเพื่อเลือกนั้นพร้อมกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ SQL Server คุณไม่มีการคืนค่าดัชนี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการคืนค่าดัชนี ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะพร้อมกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากนั้นดัชนีมีเลือกสินค้า
 9. คลิกคืนค่า.
 10. คลิกตกลงเมื่อได้รับข้อความที่ระบุที่การดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 11. บนเมนู'แฟ้ม' คลิกexitเมื่อต้องการปิดเครื่องมือ SharePoint Portal Server ข้อมูลสำรองและคืนค่า
 12. จาก Windows SharePoint Services ดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับแต่ละไซต์แบบขยาย คลิกกำหนดเส้นทางที่ถูกจัดการและจากนั้น สร้างเส้นทางที่ได้รับการจัดการ โดยใช้การจับภาพหน้าจอการอ้างอิงที่คุณใช้ในระหว่างการสำรองข้อมูลใหม่
 13. คืนค่าสำเนาสำรองของแฟ้ม web.config เพื่อสร้างรายการของตัวควบคุมที่ปลอดภัย'และ'รายการกำหนดเองของ Web Parts ใหม่อีกครั้ง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายการติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 ที่ใช้ Microsoft SQL Server Desktop Engine 2000 (MSDE) ไปยัง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837848วิธีการย้าย SharePoint Portal Server 2003 จาก MSDE กับ SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่า SharePoint Portal Server 2003 ให้ดูหัวข้อ "สำรองข้อมูลคืนและค่า" ในการรายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ. กระบวนการรายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ(ของผู้ดูแล Help.chm) อยู่ในโฟลเดอร์'เอกสาร'ในโฟลเดอร์รากของซี SharePoint Portal Server 2003 ดี
โยกย้าย sps ปรับใช้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894164 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:09:18 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbhowto kbmt KB894164 KbMtth
คำติชม