เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

lass="shell-l3-list-item" role="link" ms.title="โซลูชันระดับองค์กร" tabindex="20" data-bi-name="Products_ForBusiness_EnterpriseSolutions"> โซลูชันระดับองค์กร
 • โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
 • ค้นหาผู้ให้บริการโซลูชัน
 • Volume Licensing
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

  คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

  ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

  �บปรุงจะติดป้ายชื่อตามที่ติดตั้ง การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีการติดตั้ง และอยู่บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง รูปแบบของผลลัพธ์มีลักษณะดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปเป็นรูปแบบผลลัพธ์ในรุ่นที่ในอนาคตจะได้รับการบันทึกไว้
  <ScanResults>  <ScanDateTime>9/16/2004 2:40:30 PM</ScanDateTime>  <XMLDataVersion>2004.12.14.0</XMLDataVersion>  <ScannedBy>COMPUTER_A \ SYSTEM</ScannedBy>  <Machine>   <MachineName>COMPUTER_A</MachineName>   <Domain>MYDOMAIN</Domain>   <Product>     <ProductName>WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER</ProductName>     <Item>      <LocaleID>1033</LocaleID>      <ItemClass>Patch</ItemClass>      <BulletinID>MS0x-00x</BulletinID>      <BulletinTitle>Buffer Overrun Could Allow Code Execution (999999)</BulletinTitle>      <SQNumber>999999</SQNumber>      <BulletinUrl>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS0x-00x.mspx</BulletinUrl>      <DownloadURL>n/a</DownloadURL>      <Description></Description>      <Status>Applicable</Status>      <ItemType></ItemType>      <DatePosted></DatePosted>      <DateRevised></DateRevised>      <UnattendSyntax>/q /z</UnattendSyntax>     </Item>   </Product>  </Machine></ScanResults>

  รวมข้อมูลขาออกจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง

  ลูกค้าองค์กรอาจต้องการรวมข้อมูลขาออกจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องลงในรายงานเป็นแบบอ่านง่ายขึ้น ฐานข้อมูล หรือรูปแบบอื่นสำหรับการรายงานหรือการตรวจสอบความสอดคล้อง เนื่องจากข้อกำหนดของลูกค้าที่ diverse ของ Microsoft ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหารายงาน centralized ด้วยเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้าแฟ้ม XML ที่บันทึกไว้ โดยใช้เครื่องมือตรวจหาลงในฐานข้อมูลสำหรับรายงาน centralized

  ถอนการติดตั้งเครื่องมือการสแกนขององค์กร

  เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเครื่องมือจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ลบโฟลเดอร์ที่คุณใช้เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือเริ่มต้น

  ข้อจำกัด

  คำถามที่ถามบ่อย

  General FAQ

  FAQ for the bulletin-specific versions of the Enterprise Scan Tool

  FAQ สำหรับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft ของเครื่องมือสแกนไซต์องค์กร

  FAQ for known issues

  WUS

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 894193 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2011 05:44:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • kbupdate kbsecurity kbhowto kbmt KB894193 KbMtth
  คำติชม